Παρακολούθηση
Charis Demoulias
Charis Demoulias
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A fault clearing method in converter-dominated microgrids with conventional protection means
KO Oureilidis, CS Demoulias
IEEE Transactions on Power Electronics 31 (6), 4628-4640, 2015
1842015
A new simple analytical method for calculating the optimum inverter size in grid-connected PV plants
C Demoulias
Electric Power Systems Research 80 (10), 1197-1204, 2010
1452010
Ancillary services market design in distribution networks: Review and identification of barriers
K Oureilidis, KN Malamaki, K Gallos, A Tsitsimelis, C Dikaiakos, ...
Energies 13 (4), 917, 2020
1222020
Harmonic impact of small photovoltaic systems connected to the LV distribution network
IT Papaioannou, AS Bouhouras, AG Marinopoulos, MC Alexiadis, ...
2008 5th International Conference on the European Electricity Market, 1-6, 2008
1012008
A combined fault ride-through and power smoothing control method for full-converter wind turbines employing supercapacitor energy storage system
SI Gkavanoudis, CS Demoulias
Electric Power Systems Research 106, 62-72, 2014
872014
Modeling and field measurements of photovoltaic units connected to LV grid. Study of penetration scenarios
IT Papaioannou, MC Alexiadis, CS Demoulias, DP Labridis, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 26 (2), 979-987, 2011
822011
Ampacity of low-voltage power cables under nonsinusoidal currents
C Demoulias, DP Labridis, PS Dokopoulos, K Gouramanis
IEEE Transactions on Power Delivery 22 (1), 584-594, 2006
732006
Transient behaviour and self-excitation of wind-driven induction generator after its disconnection from the power grid
CS Demoulias, PS Dokopoulos
IEEE Transactions on Energy Conversion 5 (2), 272-278, 1990
721990
Power flow of islanded AC microgrids: Revisited
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, KO Oureilidis, CS Demoulias, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (4), 3903-3905, 2018
702018
Frequency-based control of islanded microgrid with renewable energy sources and energy storage
KO Oureilidis, EA Bakirtzis, CS Demoulias
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 4 (1), 54-62, 2016
622016
A coordinated droop control strategy for overvoltage mitigation in active distribution networks
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (5), 5260-5270, 2017
592017
Electrical transients of wind turbines in a small power grid
CS Demoulias, P Dokopoulos
IEEE transactions on Energy conversion 11 (3), 636-642, 1996
531996
A new voltage control scheme for active medium-voltage (MV) networks
GC Kryonidis, CS Demoulias, GK Papagiannis
Electric Power Systems Research 169, 53-64, 2019
512019
A generic power flow algorithm for unbalanced islanded hybrid AC/DC microgrids
EE Pompodakis, GC Kryonidis, C Demoulias, MC Alexiadis
IEEE Transactions on Power Systems 36 (2), 1107-1120, 2020
462020
Fault ride-through capability of a DFIG in isolated grids employing DVR and supercapacitor energy storage
SI Gkavanoudis, CS Demoulias
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 68, 356-363, 2015
452015
A nearly decentralized voltage regulation algorithm for loss minimization in radial MV networks with high DG penetration
GC Kryonidis, CS Demoulias, GK Papagiannis
IEEE Transactions on Sustainable Energy 7 (4), 1430-1439, 2016
442016
A decentralized impedance-based adaptive droop method for power loss reduction in a converter-dominated islanded microgrid
KO Oureilidis, CS Demoulias
Sustainable Energy, Grids and Networks 5, 39-49, 2016
372016
A control strategy for enhancing the fault ride-through capability of a microgrid during balanced and unbalanced grid voltage sags
SI Gkavanoudis, CS Demoulias
Sustainable Energy, Grids and Networks 3, 1-11, 2015
352015
Voltage dip mitigation capabilities of three-phase damping control strategy
D Bozalakov, TL Vandoorn, B Meersman, C Demoulias, L Vandevelde
Electric Power Systems Research 121, 192-199, 2015
342015
Ancillary services offered by distributed renewable energy sources at the distribution grid level: An attempt at proper definition and quantification
CS Demoulias, KND Malamaki, S Gkavanoudis, JM Mauricio, ...
Applied Sciences 10 (20), 7106, 2020
332020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20