Παρακολούθηση
Nektarios N. Lathiotakis
Nektarios N. Lathiotakis
Director of Research, National Hellenic Research Foundation, Theoretical and Physical Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eie.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ab initio theory of superconductivity. I. Density functional formalism and approximate functionals
M Lüders, MAL Marques, NN Lathiotakis, A Floris, G Profeta, L Fast, ...
Physical Review B 72 (2), 024545, 2005
3602005
Ab initio theory of superconductivity. II. Application to elemental metals
MAL Marques, M Lüders, NN Lathiotakis, G Profeta, A Floris, L Fast, ...
Physical Review B 72 (2), 024546, 2005
2812005
Superconducting properties of MgB2 from first principles
A Floris, A Sanna, M Lüders, G Profeta, NN Lathiotakis, MAL Marques, ...
Physica C: Superconductivity 456 (1-2), 45-53, 2007
2262007
Reduced density matrix functional for many-electron systems
S Sharma, JK Dewhurst, NN Lathiotakis, EKU Gross
Physical Review B 78 (20), 201103, 2008
1972008
Superconductivity in lithium, potassium, and aluminum under extreme pressure: A first-principles study
G Profeta, C Franchini, NN Lathiotakis, A Floris, A Sanna, MAL Marques, ...
Physical review letters 96 (4), 047003, 2006
1962006
Tight binding molecular dynamics study of Ni clusters
NN Lathiotakis, AN Andriotis, M Menon, J Connolly
The Journal of chemical physics 104 (3), 992-1003, 1996
1291996
Codoping: A possible pathway for inducing ferromagnetism in ZnO
NN Lathiotakis, AN Andriotis, M Menon
Physical Review B 78 (19), 193311, 2008
1282008
In-plane force fields and elastic properties of graphene
G Kalosakas, NN Lathiotakis, C Galiotis, K Papagelis
Journal of Applied Physics 113 (13), 2013
1272013
Density-matrix-power functional: Performance for finite systems and the homogeneous electron gas
NN Lathiotakis, S Sharma, JK Dewhurst, FG Eich, MAL Marques, ...
Physical Review A 79 (4), 040501, 2009
1192009
Empirical functionals for reduced-density-matrix-functional theory
MAL Marques, NN Lathiotakis
Physical Review A 77 (3), 032509, 2008
1002008
Benchmark calculations for reduced density-matrix functional theory
NN Lathiotakis, MAL Marques
The Journal of chemical physics 128 (18), 2008
972008
Performance of one-body reduced density-matrix functionals for the homogeneous electron gas
NN Lathiotakis, N Helbig, EKU Gross
Physical Review B 75 (19), 195120, 2007
812007
Towards a formal definition of static and dynamic electronic correlations
CL Benavides-Riveros, NN Lathiotakis, MAL Marques
Physical Chemistry Chemical Physics 19 (20), 12655-12664, 2017
672017
Tight-binding molecular-dynamics study of transition-metal clusters
M Menon, J Connolly, N Lathiotakis, A Andriotis
Physical Review B 50 (12), 8903, 1994
651994
Optical and magnetic properties of boron fullerenes
S Botti, A Castro, NN Lathiotakis, X Andrade, MAL Marques
Physical Chemistry Chemical Physics 11 (22), 4523-4527, 2009
612009
Graphene allotropes under extreme uniaxial strain: an ab initio theoretical study
ZG Fthenakis, NN Lathiotakis
Physical Chemistry Chemical Physics 17 (25), 16418-16427, 2015
582015
Ab initio prediction of pressure-induced superconductivity in potassium
A Sanna, C Franchini, A Floris, G Profeta, NN Lathiotakis, M Lüders, ...
Physical Review B 73 (14), 144512, 2006
582006
Generalized Pauli constraints in reduced density matrix functional theory
I Theophilou, NN Lathiotakis, MAL Marques, N Helbig
The Journal of chemical physics 142 (15), 2015
562015
Discontinuity of the chemical potential in reduced-density-matrix-functional theory
N Helbig, NN Lathiotakis, M Albrecht, EKU Gross
Europhysics Letters 77 (6), 67003, 2007
542007
Open shells in reduced-density-matrix-functional theory
NN Lathiotakis, N Helbig, EKU Gross
Physical Review A 72 (3), 030501, 2005
512005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20