Παρακολούθηση
Iqbal H Sarker, PhD
Iqbal H Sarker, PhD
Swinburne University | University of Technology Sydney | CSCRC | ECU, Australia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ecu.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions
IH Sarker
Journal: SN Computer Science, Springer Nature 2 (3), 1-21, 2021
30662021
Deep Learning: A Comprehensive Overview on Techniques, Taxonomy, Applications and Research Directions
IH Sarker
Journal: SN Computer Science, Springer Nature 2 (6), 1-20, 2021
14272021
Cybersecurity Data Science: An Overview from Machine Learning Perspective
IH Sarker, A Kayes, S Badsha, H Alqahtani, P Watters, A Ng
Journal of Big data, Springer Nature 7 (1), 1-29, 2020
5922020
AI-Based Modeling: Techniques, Applications and Research Issues Towards Automation, Intelligent and Smart Systems
IH Sarker
SN Computer Science, Springer Nature 3 (2), 1-20, 2022
4952022
AI-Driven Cybersecurity: An Overview, Security Intelligence Modeling and Research Directions
IH Sarker, MH Furhad, R Nowrozy
SN Computer Science, Springer Nature 2 (3), 1-18, 2021
3562021
Data Science and Analytics: An Overview from Data-Driven Smart Computing, Decision-Making and Applications Perspective
IH Sarker
SN Computer Science, Springer Nature, 2021
3202021
IntruDTree: A Machine Learning based Cyber Security Intrusion Detection Model
IH Sarker, YB Abushark, F Alsolami, AI Khan
Symmetry, Switzerland., 2020
2682020
Effectiveness analysis of machine learning classification models for predicting personalized context-aware smartphone usage
IH Sarker, A Kayes, P Watters
Journal of Big Data, Springer Nature 6 (1), 1-28, 2019
2582019
Internet of Things (IoT) Security Intelligence: A Comprehensive Overview, Machine Learning Solutions and Research Directions
IH Sarker, AI Khan, YB Abushark, F Alsolami
Journal: Mobile Networks and Applications, Springer Nature, 1-17, 2022
2192022
Deep cybersecurity: a comprehensive overview from neural network and deep learning perspective
IH Sarker
SN Computer Science 2 (3), 154, 2021
1782021
Mobile Data Science and Intelligent Apps: Concepts, AI-Based Modeling and Research Directions
IH Sarker, MM Hoque, MK Uddin, T Alsanoosy
Journal: Mobile Networks and Applications, Springer Nature, 1-19, 2020
1682020
Performance Analysis of Machine Learning Techniques to Predict Diabetes Mellitus
MF Faruque, Asaduzzaman, IH Sarker
IEEE ECCE, 2019
1592019
Cyber intrusion detection using machine learning classification techniques
H Alqahtani, IH Sarker, A Kalim, M Hossain, S Md, S Ikhlaq, S Hossain
International Conference on Computing Science, Communication and Security …, 2020
1492020
BehavDT: A Behavioral Decision Tree Learning to Build User-Centric Context-Aware Predictive Model
IH Sarker, A Colman, J Han, AK Abushark, Yoosef, K Salah
Journal: Mobile Networks and Applications, Netherlands. Springer Nature, 2019
1342019
AquaVision: Automating the detection of waste in water bodies using deep transfer learning
H Panwar, PK Gupta, MK Siddiqui, RM Morales, P Bhardwaj, IH Sarker
Journal: Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, Elsevier …, 2020
1132020
Context-Aware Rule Learning from Smartphone Data: Survey, Challenges and Future Directions
IH Sarker
Journal of Big Data, Springer Nature, UK, 2019
1122019
A Machine Learning based Robust Prediction Model for Real-life Mobile Phone Data
IH Sarker
Journal: Internet of Things (IoT), ScienceDirect, Elsevier, 2019
1092019
Machine learning for intelligent data analysis and automation in cybersecurity: current and future prospects
IH Sarker
Annals of Data Science 10 (6), 1473-1498, 2022
1062022
Combined DWT-DCT based digital image watermarking technique for copyright protection
K Deb, MS Al-Seraj, MM Hoque, IH Sarker
IEEE International Conference on Electrical & Computer Engineering (ICECE …, 2012
982012
Smart City Data Science: Towards data-driven smart cities with open research issues
IH Sarker
Journal - Internet of Things, Elsevier, 100528, 2022
942022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20