Παρακολούθηση
Iqbal H. Sarker, PhD
Iqbal H. Sarker, PhD
CUET | Swinburne University of Technology, Australia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cuet.ac.bd - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions
IH Sarker
Journal: SN Computer Science, Springer Nature 2 (3), 1-21, 2021
4622021
Cybersecurity data science: an overview from machine learning perspective
IH Sarker, A Kayes, S Badsha, H Alqahtani, P Watters, A Ng
Journal of Big data, Springer Nature 7 (1), 1-29, 2020
1842020
Effectiveness analysis of machine learning classification models for predicting personalized context-aware smartphone usage
IH Sarker, A Kayes, P Watters
Journal of Big Data, Springer Nature 6 (1), 1-28, 2019
1232019
Deep Learning: A Comprehensive Overview on Techniques, Taxonomy, Applications and Research Directions
IH Sarker
SN Computer Science, Springer Nature, 2021
1132021
IntruDTree: A Machine Learning based Cyber Security Intrusion Detection Model
IH Sarker, YB Abushark, F Alsolami, AI Khan
Journal: Symmetry, Switzerland., 2020
1032020
AI-driven cybersecurity: an overview, security intelligence modeling and research directions
IH Sarker, MH Furhad, R Nowrozy
SN Computer Science, Springer 2 (3), 1-18, 2021
792021
Performance Analysis of Machine Learning Techniques to Predict Diabetes Mellitus
MF Faruque, Asaduzzaman, IH Sarker
IEEE ECCE, 2019
722019
Individualized Time-Series Segmentation for Mining Mobile Phone User Behavior
IH Sarker, A Colman, MA Kabir, J Han
The Computer Journal, Oxford University Press, UK, 2017
712017
Combined DWT-DCT based digital image watermarking technique for copyright protection
K Deb, MS Al-Seraj, MM Hoque, IH Sarker
IEEE International Conference on Electrical & Computer Engineering (ICECE …, 2012
712012
Context-Aware Rule Learning from Smartphone Data: Survey, Challenges and Future Directions
IH Sarker
Journal of Big Data, Springer Nature, 2019
662019
A Machine Learning based Robust Prediction Model for Real-life Mobile Phone Data
IH Sarker
Journal: Internet of Things (IoT), ScienceDirect, Elsevier, 2019
662019
Mobile Data Science and Intelligent Apps: Concepts, AI-Based Modeling and Research Directions
IH Sarker, MM Hoque, MK Uddin, T Alsanoosy
Journal: Mobile Networks and Applications, Springer., 1-19, 2020
612020
BehavDT: A Behavioral Decision Tree Learning to Build User-Centric Context-Aware Predictive Model
IH Sarker, A Colman, J Han, AK Abushark, Yoosef, K Salah
Journal: Mobile Networks and Applications, Netherlands. Springer., 2019
612019
Cyber intrusion detection using machine learning classification techniques
H Alqahtani, IH Sarker, A Kalim, M Hossain, S Md, S Ikhlaq, S Hossain
International Conference on Computing Science, Communication and Security …, 2020
592020
Digital Watermarking for Image Authentication Based on Combined DCT, DWT and SVD Transformation
MI Khan, IH Sarker
arXiv preprint arXiv:1307.6328, 2013
562013
Solving the vehicle routing problem using genetic algorithm
AKM Masum, M Shahjalal, MF Faruque, MIH Sarker
International Journal of Advanced Computer Science and Applications 2 (7), 2011
542011
Data Science and Analytics: An Overview from Data-Driven Smart Computing, Decision-Making and Applications Perspective
IH Sarker
SN Computer Science, Springer, 2021
502021
Deep Cybersecurity: A Comprehensive Overview from Neural Network and Deep Learning Perspective
IH Sarker
SN Computer Science 2 (3), 1-16, 2021
482021
RecencyMiner: Mining Recency-based Personalized Behavior from Contextual Smartphone Data
IH Sarker, A Colman, J Han
Journal of Big Data, Springer Nature., 2019
462019
A Survey of Software Development Process Models in Software Engineering
IH Sarker, F Faruque, U Hossen, A Rahman
International Journal of Software Engineering and Its Applications 9 (11), 55-70, 2015
432015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20