Παρακολούθηση
Wankai Tang (唐万恺)
Wankai Tang (唐万恺)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless communications with reconfigurable intelligent surface: Path loss modeling and experimental measurement
W Tang, MZ Chen, X Chen, JY Dai, Y Han, M Di Renzo, Y Zeng, S Jin, ...
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (1), 421-439, 2020
6002020
Large intelligent surface-assisted wireless communication exploiting statistical CSI
Y Han, W Tang, S Jin, CK Wen, X Ma
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (8), 8238-8242, 2019
4942019
MIMO transmission through reconfigurable intelligent surface: System design, analysis, and implementation
W Tang, JY Dai, MZ Chen, KK Wong, X Li, X Zhao, S Jin, Q Cheng, TJ Cui
IEEE journal on selected areas in communications 38 (11), 2683-2699, 2020
1912020
Wireless communications with programmable metasurface: Transceiver design and experimental results
W Tang, X Li, JY Dai, S Jin, Y Zeng, Q Cheng, TJ Cui
China Communications 16 (5), 46-61, 2019
1562019
Wireless communications with programmable metasurface: New paradigms, opportunities, and challenges on transceiver design
W Tang, MZ Chen, JY Dai, Y Zeng, X Zhao, S Jin, Q Cheng, TJ Cui
IEEE Wireless Communications 27 (2), 180-187, 2020
1502020
Wireless communications through a simplified architecture based on time‐domain digital coding metasurface
JY Dai, WK Tang, J Zhao, X Li, Q Cheng, JC Ke, MZ Chen, S Jin, TJ Cui
Advanced materials technologies 4 (7), 1900044, 2019
1312019
Programmable metasurface‐based RF chain‐free 8PSK wireless transmitter
W Tang, JY Dai, M Chen, X Li, Q Cheng, S Jin, KK Wong, TJ Cui
Electronics Letters 55 (7), 417-420, 2019
1292019
A wireless communication scheme based on space-and frequency-division multiplexing using digital metasurfaces
L Zhang, MZ Chen, W Tang, JY Dai, L Miao, XY Zhou, S Jin, Q Cheng, ...
Nature electronics 4 (3), 218-227, 2021
1282021
Realization of multi-modulation schemes for wireless communication by time-domain digital coding metasurface
JY Dai, W Tang, LX Yang, X Li, MZ Chen, JC Ke, Q Cheng, S Jin, TJ Cui
IEEE transactions on antennas and propagation 68 (3), 1618-1627, 2019
832019
High‐efficiency synthesizer for spatial waves based on space‐time‐coding digital metasurface
JY Dai, LX Yang, JC Ke, MZ Chen, W Tang, X Li, M Chen, ZH Wu, ...
Laser & Photonics Reviews 14 (6), 1900133, 2020
492020
Path loss modeling and measurements for reconfigurable intelligent surfaces in the millimeter-wave frequency band
W Tang, X Chen, MZ Chen, JY Dai, Y Han, M Di Renzo, S Jin, Q Cheng, ...
IEEE Transactions on Communications 70 (9), 6259-6276, 2022
482022
Linear and nonlinear polarization syntheses and their programmable controls based on anisotropic time‐domain digital coding metasurface
JC Ke, JY Dai, MZ Chen, L Wang, C Zhang, W Tang, J Yang, W Liu, X Li, ...
Small structures 2 (1), 2000060, 2021
452021
Wireless communication based on information metasurfaces
JY Dai, W Tang, MZ Chen, CH Chan, Q Cheng, S Jin, TJ Cui
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 69 (3), 1493-1510, 2021
372021
Angle-dependent phase shifter model for reconfigurable intelligent surfaces: Does the angle-reciprocity hold?
W Chen, L Bai, W Tang, S Jin, WX Jiang, TJ Cui
IEEE Communications Letters 24 (9), 2060-2064, 2020
252020
Accurate and broadband manipulations of harmonic amplitudes and phases to reach 256 QAM millimeter-wave wireless communications by time-domain digital coding metasurface
MZ Chen, W Tang, JY Dai, JC Ke, L Zhang, C Zhang, J Yang, L Li, ...
National science review 9 (1), nwab134, 2022
242022
On Channel Reciprocity in Reconfigurable Intelligent Surface Assisted Wireless Networks
W Tang, X Chen, MZ Chen, JY Dai, Y Han, S Jin, Q Cheng, GY Li, TJ Cui
IEEE Wireless Communications 28 (6), 94-101, 2021
232021
Interplay between RIS and AI in wireless communications: Fundamentals, architectures, applications, and open research problems
J Wang, W Tang, Y Han, S Jin, X Li, CK Wen, Q Cheng, TJ Cui
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (8), 2271-2288, 2021
232021
Arbitrary manipulations of dual harmonics and their wave behaviors based on space-time-coding digital metasurface
JY Dai, J Yang, W Tang, MZ Chen, JC Ke, Q Cheng, S Jin, TJ Cui
Applied Physics Reviews 7 (4), 041408, 2020
192020
Design and implementation of MIMO transmission based on dual-polarized reconfigurable intelligent surface
X Chen, JC Ke, W Tang, MZ Chen, JY Dai, E Basar, S Jin, Q Cheng, ...
IEEE wireless communications letters 10 (10), 2155-2159, 2021
182021
Dual-polarized RIS-assisted mobile communications
Y Han, X Li, W Tang, S Jin, Q Cheng, TJ Cui
IEEE transactions on wireless communications 21 (1), 591-606, 2021
102021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20