Παρακολούθηση
Iordanidis Andreas
Iordanidis Andreas
Professor, Department of Mineral Resources Engineering, University of Western Macedonia, Kozani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Study of low rank Greek coals using FTIR spectroscopy
A Georgakopoulos
Energy sources 25 (10), 995-1005, 2003
1512003
Analytical study of ancient pottery from the archaeological site of Aiani, northern Greece
A Iordanidis, J Garcia-Guinea, G Karamitrou-Mentessidi
Materials characterization 60 (4), 292-302, 2009
1132009
Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the power stations of Greece
A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki, A Iordanidis, ...
Energy Sources 24 (1), 83-91, 2002
982002
Fly ash–airborne particles from Ptolemais–Kozani area, northern Greece, as determined by ESEM-EDX
A Iordanidis, J Buckman, AG Triantafyllou, A Asvesta
International Journal of Coal Geology 73 (1), 63-73, 2008
612008
Early coalification features as approached by solid state 13C CP/MAS NMR spectroscopy
S Kalaitzidis, A Georgakopoulos, K Christanis, A Iordanidis
Geochimica et Cosmochimica Acta 70 (4), 947-959, 2006
602006
Application of TG–DTA to the study of Amynteon lignites, Northern Greece
A Iordanidis, A Georgakopoulos, K Markova, A Filippidis, ...
Thermochimica acta 371 (1-2), 137-141, 2001
572001
Pliocene lignites from Apofysis mine, Amynteo basin, Northwestern Greece: petrographical characteristics and depositional environment
A Iordanidis, A Georgakopoulos
International Journal of Coal Geology 54 (1-2), 57-68, 2003
492003
ESEM–EDX characterisation of airborne particles from an industrialised area of northern Greece
A Iordanidis, J Buckman, AG Triantafyllou, A Asvesta
Environmental Geochemistry and Health 30, 391-405, 2008
422008
Thermal, mineralogical and spectroscopic study of plasters from three post-Byzantine churches from Kastoria (northern Greece)
A Iordanidis, J Garcia-Guinea, A Strati, A Gkimourtzina, A Papoulidou
Journal of thermal analysis and calorimetry 103 (2), 577-586, 2011
342011
Byzantine wall paintings from Kastoria, northern Greece: Spectroscopic study of pigments and efflorescing salts
A Iordanidis, J Garcia-Guinea, A Strati, A Gkimourtzina, A Papoulidou
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 78 (2 …, 2011
312011
Combustion behaviour of different types of solid wastes and their blends with lignite
A Iordanidis, A Asvesta, A Vasileiadou
Thermal Science 22 (2), 1077-1088, 2018
222018
Gold gilding and pigment identification on a post-byzantine icon from Kastoria, Northern Greece
A Iordanidis, J Garcia-Guinea, A Strati, A Gkimourtzina
Analytical Letters 46 (6), 936-945, 2013
172013
A correlation study of trace elements in lignite and fly ash generated in a power station
A Iordanidis, A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki
International Journal of Environmental Analytical Chemistry 79 (2), 133-141, 2001
172001
Characterization of Gallbladder stones from cholelithiasis patients of northern greece, using complementary techniques
A Iordanidis, J Garcia-Guinea, C Giousef, A Angelopoulos, M Doulgerakis, ...
Spectroscopy Letters 46 (4), 301-306, 2013
162013
Fuel Quality Index and Fuel Quality Label: Two versatile tools for the objective evaluation of biomass/wastes with application in sustainable energy practices
A Vasileiadou, S Zoras, A Iordanidis
Environmental Technology & Innovation 23, 101739, 2021
152021
Biofuel potential of compost-like output from municipal solid waste: Multiple analyses of its seasonal variation and blends with lignite
A Vasileiadou, S Zoras, A Iordanidis
Energy 236, 121457, 2021
142021
Geochemical aspects of amynteon lignites, Northern Greece
A Iordanidis
Fuel 81 (13), 1723-1732, 2002
142002
A comparative study of pigments from the wall paintings of two Greek Byzantine churches
A Iordanidis, J Garcia-Guinea, A Strati, A Gkimourtzina
Analytical Letters 47 (16), 2708-2721, 2014
122014
A preliminary investigation of black, brown and red coloured potsherds from ancient Upper Macedonia, Northern Greece
A Iordanidis, J Garcia-Guinea
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 11 (1), 85-97, 2011
122011
Compost of biodegradable municipal solid waste as a fuel in lignite co-combustion
A Vasileiadou, S Zoras, A Dimoudi, A Iordanidis, V Evagelopoulos
Environmental Research, Engineering and Management 76 (4), 60-67, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20