Παρακολούθηση
Shubham Jain
Shubham Jain
Visa Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visa.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural audio generation model
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2016
6642016
Learning-from-disagreement: A model comparison and visual analytics framework
J Wang, L Wang, Y Zheng, CCM Yeh, S Jain, W Zhang
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022
112022
System, method, and computer program product for determining fraud
D Gelda, S Jain, AM McGloin, W Zhang, H Yang, L Wang
US Patent 11,922,422, 2024
32024
Fata-trans: Field and time-aware transformer for sequential tabular data
D Zhang, L Wang, X Dai, S Jain, J Wang, Y Fan, CCM Yeh, Y Zheng, ...
Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and …, 2023
12023
Pdt: Pretrained dual transformers for time-aware bipartite graphs
X Dai, Y Fan, Z Zhuang, S Jain, CCM Yeh, J Wang, L Wang, Y Zheng, ...
arXiv preprint arXiv:2306.01913, 2023
12023
Learning from Disagreement for Event Detection
L Wang, J Wang, Y Zheng, S Jain, CCM Yeh, Z Zhuang, J Ebrahimi, ...
2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2411-2418, 2022
12022
Has Your Pretrained Model Improved? A Multi-head Posterior Based Approach
P Aboagye, Y Zheng, J Wang, US Saini, X Dai, M Yeh, Y Fan, Z Zhuang, ...
arXiv preprint arXiv:2401.02987, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7