Παρακολούθηση
Shubham Jain
Shubham Jain
Visa Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visa.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural audio generation model
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2016
5652016
Learning-from-disagreement: A model comparison and visual analytics framework
J Wang, L Wang, Y Zheng, CCM Yeh, S Jain, W Zhang
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022
52022
Learning from Disagreement for Event Detection
L Wang, J Wang, Y Zheng, S Jain, CCM Yeh, Z Zhuang, J Ebrahimi, ...
2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2411-2418, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–3