Παρακολούθηση
Athanasios Koutsoklenis, PhD
Athanasios Koutsoklenis, PhD
Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Olfactory Cues Used for Wayfinding in Urban Environments by Individuals with Visual Impairments
A Koutsoklenis, K Papadopoulos
Journal of Visual Impairment & Blindness 105, 692-702, 2011
632011
Factors affecting the reading media used by visually impaired adults
DB Goudiras, KS Papadopoulos, AC Koutsoklenis, VE Papageorgiou, ...
British Journal of Visual Impairment 27 (2), 111-127, 2009
522009
Auditory Cues Used for Wayfinding in Urban Environments by Individuals with Visual Impairments
A Koutsoklenis, K Papadopoulos
Journal of Visual Impairment & Blindness 105, 703-714, 2011
482011
Social Support, Social Networks, and Happiness of Individuals With Visual Impairments
K Papadopoulos, D Papakonstantinou, A Koutsoklenis, E Koustriava, ...
Rehabilitation Counseling Bulletin, 0034355214535471, 2015
312015
Haptic Cues Used for Outdoor Wayfinding by Individuals with Visual Impairments
A Koutsoklenis, K Papadopoulos
Journal of Visual Impairment & Blindness 108 (1), 43–53, 2014
302014
Reading media used by higher-education students and graduates with visual impairments in Greece
K Papadopoulos, A Koutsoklenis
Journal of Visual Impairment & Blindness 103 (11), 772-777, 2009
282009
The role of auditory cues in the spatial knowledge of blind individuals
K Papadopoulos, K Papadimitriou, A Koutsoklenis
International Journal of Special Education 27 (2), 168-180, 2012
262012
Perception of synthetic and natural speech by adults with visual impairments
K Papadopoulos, A Koutsoklenis, E Katemidou, A Okalidou
Journal of Visual Impairment & Blindness 103 (7), 403-414, 2009
152009
Tourette Syndrome: School-Based Interventions for Tics and Associated Conditions.
A Koutsoklenis, Z Theodoridou
International journal of special education 27 (3), 213-223, 2012
142012
Differences among sighted individuals and individuals with visual impairments in word intelligibility presented via synthetic and natural speech
K Papadopoulos, E Katemidou, A Koutsoklenis, E Mouratidou
Augmentative and Alternative Communication 26 (4), 278-288, 2010
142010
Reviewing and reframing the influence of relative age on ADHD diagnosis: beyond individual psycho (patho) logy
A Koutsoklenis, J Honkasilta, K Brunila
Pedagogy, Culture & Society 28 (2), 165-181, 2020
132020
Students with visual impairments in higher education institutes
A Koutsoklenis, K Papadopoulos, D Papakonstantinou, E Koustriava
Proceedings from 7th European Conference of ICEVI, Paper 33, 2009
112009
Special education provision in Greek mainstream classrooms: teachers’ characteristics and recruitment procedures in parallel support
A Koutsoklenis, V Papadimitriou
International Journal of Inclusive Education, 1-16, 2021
92021
Self-esteem of Adults with Visual Impairments
KE Papadopoulos Konstantinos, Kartasidou Lefkothea, Papakonstantinou Doxa ...
Proceedings from 7th European Conference of ICEVI, Paper 34, 2009
8*2009
People with Visual Impairments: Views of Sighted Individuals
KA Papadopoulos Konstantinos, Koustriava Eleni, Papakonstantinou Doxa
Proceedings from 7th European Conference of ICEVI, Paper 35, 2009
7*2009
The (Un) real Existence of ADHD—Criteria, Functions, and Forms of the Diagnostic Entity
J Honkasilta, A Koutsoklenis
Frontiers in sociology 7, 2022
62022
Interrogating the effectiveness of educational practices: a critique of evidence-based psychosocial treatments for children diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder
A Koutsoklenis, A Gaitanidis
Frontiers in Education 2, 11, 2017
62017
Functional behavioral assessment for a boy with Duchenne muscular dystrophy and problem behavior: A case study from Greece
Z Theodoridou, A Koutsoklenis
Assessment for Effective Intervention 39 (1), 54-64, 2013
32013
An avant-garde professorship of neurobiology in education: Christofredo Jakob (1866–1956) and the 1920s lead of the National University of La Plata, Argentina
ZD Théodoridou, A Koutsoklenis, M Del Cerro, LC Triarhou
Journal of the History of the Neurosciences 22 (4), 366-382, 2013
32013
Students with visual impairments in higher education institutes
K Athanasios, P Konstantinos, P Doxa, K Eleni
7th European Conference of ICEVI, 2009
32009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20