Παρακολούθηση
Athanasios Koutsoklenis, PhD
Athanasios Koutsoklenis, PhD
Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Olfactory Cues Used for Wayfinding in Urban Environments by Individuals with Visual Impairments
A Koutsoklenis, K Papadopoulos
Journal of Visual Impairment & Blindness 105, 692-702, 2011
782011
Auditory Cues Used for Wayfinding in Urban Environments by Individuals with Visual Impairments
A Koutsoklenis, K Papadopoulos
Journal of Visual Impairment & Blindness 105, 703-714, 2011
582011
Factors affecting the reading media used by visually impaired adults
DB Goudiras, KS Papadopoulos, AC Koutsoklenis, VE Papageorgiou, ...
British Journal of Visual Impairment 27 (2), 111-127, 2009
572009
Haptic Cues Used for Outdoor Wayfinding by Individuals with Visual Impairments
A Koutsoklenis, K Papadopoulos
Journal of Visual Impairment & Blindness 108 (1), 43–53, 2014
372014
Social Support, Social Networks, and Happiness of Individuals With Visual Impairments
K Papadopoulos, D Papakonstantinou, A Koutsoklenis, E Koustriava, ...
Rehabilitation Counseling Bulletin, 0034355214535471, 2015
362015
Reading media used by higher-education students and graduates with visual impairments in Greece
K Papadopoulos, A Koutsoklenis
Journal of Visual Impairment & Blindness 103 (11), 772-777, 2009
312009
The role of auditory cues in the spatial knowledge of blind individuals
K Papadopoulos, K Papadimitriou, A Koutsoklenis
International Journal of Special Education 27 (2), 168-180, 2012
282012
Special education provision in Greek mainstream classrooms: teachers’ characteristics and recruitment procedures in parallel support
A Koutsoklenis, V Papadimitriou
International Journal of Inclusive Education 28 (5), 561-576, 2024
222024
ADHD in the DSM-5-TR: What has changed and what has not
A Koutsoklenis, J Honkasilta
Frontiers in psychiatry, 2023
172023
Reviewing and reframing the influence of relative age on ADHD diagnosis: beyond individual psycho (patho) logy
A Koutsoklenis, J Honkasilta, K Brunila
Pedagogy, Culture & Society 28 (2), 165-181, 2020
172020
Perception of synthetic and natural speech by adults with visual impairments
K Papadopoulos, A Koutsoklenis, E Katemidou, A Okalidou
Journal of Visual Impairment & Blindness 103 (7), 403-414, 2009
172009
Differences among sighted individuals and individuals with visual impairments in word intelligibility presented via synthetic and natural speech
K Papadopoulos, E Katemidou, A Koutsoklenis, E Mouratidou
Augmentative and Alternative Communication 26 (4), 278-288, 2010
152010
The (un) real existence of ADHD—Criteria, functions, and forms of the diagnostic entity
J Honkasilta, A Koutsoklenis
Frontiers in sociology 7, 814763, 2022
132022
Tourette Syndrome: School-Based Interventions for Tics and Associated Conditions.
A Koutsoklenis, Z Theodoridou
International journal of special education 27 (3), 213-223, 2012
132012
Students with visual impairments in higher education institutes
A Koutsoklenis, K Papadopoulos, D Papakonstantinou, E Koustriava
Proceedings from 7th European Conference of ICEVI, Paper 33, 2009
132009
Interrogating the effectiveness of educational practices: A critique of evidence-based psychosocial treatments for children diagnosed with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
A Koutsoklenis, A Gaitanidis
Frontiers in Education 2, 11, 2017
112017
Self-esteem of Adults with Visual Impairments
KE Papadopoulos Konstantinos, Kartasidou Lefkothea, Papakonstantinou Doxa ...
Proceedings from 7th European Conference of ICEVI, Paper 34, 2009
8*2009
The extent of late hiring in special education: A report on the Greek institution of Parallel Support
V Papadimitriou, A Koutsoklenis
International Journal of Disability, Development and Education 70 (7), 1264-1274, 2023
72023
People with Visual Impairments: Views of Sighted Individuals
KA Papadopoulos Konstantinos, Koustriava Eleni, Papakonstantinou Doxa
Proceedings from 7th European Conference of ICEVI, Paper 35, 2009
7*2009
Evaluation of the development of parallel support from 2014 to 2019 based on aggregate data
V Papadimitriou, A Koutsoklenis
Education Sciences 2, 98-117, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20