Παρακολούθηση
Molka Gharbaoui
Molka Gharbaoui
Assistant Professor @Scuola Superiore Sant'Anna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sssup.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An advanced smart management system for electric vehicle recharge
M Gharbaoui, L Valcarenghi, R Brunoi, B Martini, M Conti, P Castoldi
2012 IEEE International Electric Vehicle Conference, 1-8, 2012
722012
SDN controller for context-aware data delivery in dynamic service chaining
B Martini, F Paganelli, AA Mohammed, M Gharbaoui, A Sgambelluri, ...
Proceedings of the 2015 1st IEEE Conference on Network Softwarization …, 2015
362015
Anycast-based optimizations for inter-data-center interconnections
M Gharbaoui, B Martini, P Castoldi
Journal of Optical Communications and Networking 4 (11), B168-B178, 2012
362012
Orchestration of network services across multiple operators: The 5G exchange prototype
A Sgambelluri, F Tusa, M Gharbaoui, E Maini, L Toka, JM Perez, ...
2017 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 1-5, 2017
342017
On experimenting 5G: Testbed set-up for SDN orchestration across network cloud and IoT domains
S Fichera, M Gharbaoui, P Castoldi, B Martini, A Manzalini
2017 IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 1-6, 2017
332017
Effective resource control strategies using openflow in cloud data center
D Adami, B Martini, M Gharbaoui, P Castoldi, G Antichi, S Giordano
2013 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM …, 2013
332013
SDN controller for network-aware adaptive orchestration in dynamic service chaining
AA Mohammed, M Gharbaoui, B Martini, F Paganelli, P Castoldi
2016 IEEE NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 126-130, 2016
322016
Cross-layer resource orchestration for cloud service delivery: A seamless SDN approach
W Cerroni, M Gharbaoui, B Martini, A Campi, P Castoldi, F Callegati
Computer Networks 87, 16-32, 2015
292015
Latency-aware resource orchestration in SDN-based packet over optical flexi-grid transport networks
S Fichera, R Martínez, B Martini, M Gharbaoui, R Casellas, R Vilalta, ...
Journal of Optical Communications and Networking 11 (4), B83-B96, 2019
282019
An SDN orchestrator for resources chaining in cloud data centers
B Martini, D Adami, A Sgambelluri, M Gharbaoui, L Donatini, S Giordano, ...
2014 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 1-5, 2014
282014
Demonstration of latency-aware and self-adaptive service chaining in 5G/SDN/NFV infrastructures
M Gharbaoui, C Contoli, G Davoli, G Cuffaro, B Martini, F Paganelli, ...
2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined …, 2018
272018
On virtualization-aware traffic engineering in OpenFlow data centers networks
M Gharbaoui, B Martini, D Adami, G Antichi, S Giordano, P Castoldi
2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), 1-8, 2014
252014
Designing and evaluating activity-based electric vehicle charging in urban areas
M Gharbaoui, B Martini, R Bruno, L Valcarenghi, M Conti, P Castoldi
2013 IEEE International Electric Vehicle Conference (IEVC), 1-5, 2013
252013
Resource orchestration of 5G transport networks for vertical industries
K Antevski, J Martín-Pérez, N Molner, CF Chiasserini, F Malandrino, ...
2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile …, 2018
202018
Cloud and network orchestration in SDN data centers: Design principles and performance evaluation
M Gharbaoui, B Martini, D Adami, S Giordano, P Castoldi
Computer Networks 108, 279-295, 2016
202016
Cross-functional resource orchestration in optical telco clouds
B Martini, M Gharbaoui, P Castoldi
2015 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-5, 2015
192015
An SDN orchestrator for cloud data center: System design and experimental evaluation
D Adami, B Martini, A Sgambelluri, L Donatini, M Gharbaoui, P Castoldi, ...
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 28 (11), e3172, 2017
162017
Preserving confidentiality in PCE-based multi-domain networks
F Paolucci, M Gharbaoui, A Giorgetti, F Cugini, B Martini, L Valcarenghi, ...
Journal of Optical Communications and Networking 3 (5), 465-474, 2011
162011
Experimenting latency-aware and reliable service chaining in Next Generation Internet testbed facility
M Gharbaoui, C Contoli, G Davoli, G Cuffaro, B Martini, F Paganelli, ...
2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined …, 2018
142018
Realizing services and slices across multiple operator domains
I Vaishnavi, J Czentye, M Gharbaoui, G Giuliani, D Haja, J Harmatos, ...
NOMS 2018-2018 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 1-7, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20