Παρακολούθηση
Thorsten Schoormann
Thorsten Schoormann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-braunschweig.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Because your taxonomy is worth it: Towards a framework for taxonomy evaluation
D Szopinski, T Schoormann, D Kundisch
Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS), 2019
1302019
An Update for Taxonomy Designers - Methodological Guidance from Information Systems Research
D Kundisch, J Muntermann, AM Oberländer, D Rau, M Röglinger, ...
Business & Information Systems Engineering, 1-19, 2021
1132021
Software tools for business model innovation: current state and future challenges
D Szopinski, T Schoormann, T John, R Knackstedt, D Kundisch
Electronic Markets 30, 469-494, 2020
1072020
Digital Tranformation in Information Systems Research: A Taxonomy-based Approach to Structure the Field
K Kutzner, T Schoormann, R Knackstedt
European Conference on Information Systems (ECIS), 2018
862018
Sustainability in Business Models - A Literature-Review-based Design-Science-Oriented Research Agenda
T Schoormann, D Behrens, E Kolek, R Knackstedt
European Conference on Information Systems (ECIS), Research Paper 134, 2016
562016
Designing business model development tools for sustainability—a design science study
T Schoormann, M Stadtländer, R Knackstedt
Electronic Markets 32, 645–667, 2021
462021
Artificial intelligence for sustainability—a systematic review of information systems literature
T Schoormann, G Strobel, F Möller, D Petrik, P Zschech
Communications of the Association for Information Systems 52 (1), 8, 2023
312023
Designing business model taxonomies–synthesis and guidance from information systems research
F Möller, M Stachon, C Azkan, T Schoormann, B Otto
Electronic Markets 32, 701–726, 2022
312022
Achieving Sustainability with Artificial Intelligence—A Survey of Information Systems Research
T Schoormann, G Strobel, F Möller, D Petrik
International Conference on Information Systems (ICIS), 2021
292021
Towards Understanding Social Sustainability: An Information Systems Research-Perspective
T Schoormann, K Kutzner
41st International Conference on Information Systems (ICIS), 2020
252020
Criteria as a Prelude for Guiding Taxonomy Evaluation
D Szopinski, T Schoormann, D Kundisch
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2020
242020
Visualize Different: Towards Researching the Fit Between Taxonomy Visualizations and Taxonomy Tasks.
D Szopinski, T Schoormann, D Kundisch
International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), 1255-1261, 2020
202020
The Noblest Way to Learn Wisdom is by Reflection: Designing Software Tools for Reflecting Sustainability in Business Models
T Schoormann, D Behrens, R Knackstedt
International Conference on Information Systems (ICIS), 2018
192018
Sustainability in Business Process Models: A Taxonomy-Driven Approach to Synthesize Knowledge and Structure the Field
T Schoormann, D Behrens, R Knackstedt
International Conference on Information Systems (ICIS), 2017
192017
How software can support innovating business models: A taxonomy of functions of business model development tools
D Szopinski, T Schoormann, T John, R Knackstedt, D Kundisch
Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 2017
192017
On Your Mark, Ready, Search: A Framework for Structuring Literature Search Strategies in Information Systems
T Schoormann, D Behrens, M Fellmann, R Knackstedt
International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), 2021
182021
Effects of mass customization on sustainability: A literature-based analysis
PC Gembarski, T Schoormann, D Schreiber, R Knackstedt, R Lachmayer
Customization 4.0, 285-300, 2018
182018
Design Principles for Leveraging Sustainability in Business Modelling Tools
T Schoormann, D Behrens, R Knackstedt
European Conference on Information Systems (ECIS), 2018
172018
Software Tools for Supporting Reflection in Design Thinking Projects
T Schoormann, J Hofer, R Knackstedt
Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2020
162020
‘Caution–Principle Under Construction’a Visual Inquiry Tool for Developing Design Principles
F Möller, T Schoormann, B Otto
The Next Wave of Sociotechnical Design: 16th International Conference on …, 2021
152021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20