Παρακολούθηση
Jonathan Pauli
Jonathan Pauli
Professor, Wildlife, University of Wisconsin-Madison
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wisc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reliability of genetic bottleneck tests for detecting recent population declines
MZ Peery, R Kirby, BN Reid, R Stoelting, E Doucet‐Bëer, S Robinson, ...
Molecular ecology 21 (14), 3403-3418, 2012
5622012
The subnivium: a deteriorating seasonal refugium
JN Pauli, B Zuckerberg, JP Whiteman, W Porter
Frontiers in Ecology and the Environment 11 (5), 260-267, 2013
1952013
Microbes are trophic analogs of animals
SA Steffan, Y Chikaraishi, CR Currie, H Horn, HR Gaines-Day, JN Pauli, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (49), 15119-15124, 2015
1462015
Human disturbance increases trophic niche overlap in terrestrial carnivore communities
PJ Manlick, JN Pauli
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (43), 26842-26848, 2020
1172020
Integrating temporal refugia into landscapes of fear: prey exploit predator downtimes to forage in risky places
JA Smith, E Donadio, JN Pauli, MJ Sheriff, AD Middleton
Oecologia 189, 883-890, 2019
1052019
A PLAGUE EPIZOOTIC IN THE BLACK-TAILED PRAIRIE DOG (CYNOMYS LUDOVICIANUS)
JN Pauli, SW Buskirk, ES Williams, WH Edwards
Journal of Wildlife Diseases 42 (1), 74-80, 2006
1032006
A syndrome of mutualism reinforces the lifestyle of a sloth
JN Pauli, JE Mendoza, SA Steffan, CC Carey, PJ Weimer, MZ Peery
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1778), 20133006, 2014
1022014
Climate change surpasses land-use change in the contracting range boundary of a winter-adapted mammal
SM Sultaire, JN Pauli, KJ Martin, MW Meyer, M Notaro, B Zuckerberg
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283 (1827), 20153104, 2016
862016
Defining noninvasive approaches for sampling of vertebrates
JN Pauli, JP Whiteman, MD Riley, AD Middleton
Conservation Biology 24 (1), 349-352, 2010
852010
Quantifying risk and resource use for a large carnivore in an expanding urban–wildland interface
WE Moss, MW Alldredge, JN Pauli
Journal of Applied Ecology 53 (2), 371-378, 2016
842016
Niche compression intensifies competition between reintroduced American martens (Martes americana) and fishers (Pekania pennanti)
PJ Manlick, JE Woodford, B Zuckerberg, JN Pauli
Journal of Mammalogy 98 (3), 690-702, 2017
822017
Unpacking brown food‐webs: Animal trophic identity reflects rampant microbivory
SA Steffan, Y Chikaraishi, PS Dharampal, JN Pauli, C Guédot, ...
Ecology and Evolution 7 (10), 3532-3541, 2017
772017
Finding the right coverage: the impact of coverage and sequence quality on single nucleotide polymorphism genotyping error rates
ED Fountain, JN Pauli, BN Reid, PJ Palsbøll, MZ Peery
Molecular Ecology Resources 16 (4), 966-978, 2016
752016
Robot ecology: Constraint-based control design for long duration autonomy
M Egerstedt, JN Pauli, G Notomista, S Hutchinson
Annual Reviews in Control 46, 1-7, 2018
732018
Diet specialization selects for an unusual and simplified gut microbiota in two‐and three‐toed sloths
KA Dill‐McFarland, PJ Weimer, JN Pauli, MZ Peery, G Suen
Environmental Microbiology 18 (5), 1391-1402, 2016
702016
Habitat complexity mediates the predator–prey space race
JA Smith, E Donadio, JN Pauli, MJ Sheriff, OR Bidder, AD Middleton
Ecology 100 (7), e02724, 2019
692019
Recreational shooting of prairie dogs: A portal for lead entering wildlife food chains
JN Pauli, SW Buskirk
The Journal of Wildlife Management 71 (1), 103-108, 2007
672007
Why we need a centralized repository for isotopic data
JN Pauli, SD Newsome, JA Cook, C Harrod, SA Steffan, CJO Baker, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (12), 2997-3001, 2017
652017
Human expansion precipitates niche expansion for an opportunistic apex predator (Puma concolor)
WE Moss, MW Alldredge, KA Logan, JN Pauli
Scientific Reports 6 (1), 39639, 2016
612016
Arboreal folivores limit their energetic output, all the way to slothfulness
JN Pauli, MZ Peery, ED Fountain, WH Karasov
The American Naturalist 188 (2), 196-204, 2016
612016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20