Παρακολούθηση
Ashton Anderson
Ashton Anderson
Assistant Professor of Computer Science, University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Engaging with Massive Online Courses
A Anderson, D Huttenlocher, J Kleinberg, J Leskovec
International Conference on the World Wide Web (WWW), 2014
6572014
The structural virality of online diffusion
S Goel, A Anderson, J Hofman, D Watts
Management Science, 2015
5532015
Steering user behavior with badges
A Anderson, D Huttenlocher, J Kleinberg, J Leskovec
International Conference on the World Wide Web (WWW), 2013
4752013
Discovering value from community activity on focused question answering sites: a case study of stack overflow
A Anderson, D Huttenlocher, J Kleinberg, J Leskovec
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2012
4362012
Effects of user similarity in social media
A Anderson, D Huttenlocher, J Kleinberg, J Leskovec
Proceedings of the fifth ACM international conference on Web search and data …, 2012
1772012
Exploring limits to prediction in complex social systems
T Martin, JM Hofman, A Sharma, A Anderson, DJ Watts
International Conference on the World Wide Web (WWW), 2016
1272016
Understanding the Origins of Bias in Word Embeddings
ME Brunet, C Alkalay-Houlihan, A Anderson, R Zemel
International Conference on Machine Learning (ICML), 2019
1142019
Global Diffusion via Cascading Invitations: Structure, Growth, and Homophily
A Anderson, D Huttenlocher, J Kleinberg, J Leskovec, M Tiwari
International Conference on the World Wide Web (WWW), 2015
862015
The Dynamics of Repeat Consumption
A Anderson, R Kumar, A Tomkins, S Vassilvitskii
International Conference on the World Wide Web (WWW), 2014
862014
How Constraints Affect Content: The Case of Twitter's Switch from 140 to 280 Characters
K Gligoric, A Anderson, R West
International Conference on Web and Social Media (ICWSM), 2018
752018
Auditing Search Engines for Differential Satisfaction Across Demographics
R Mehrotra, A Anderson, F Diaz, A Sharma, H Wallach, E Yilmaz
International Conference on the World Wide Web (WWW), 2017
712017
Political Ideology and Racial Preferences in Online Dating
A Anderson, S Goel, G Huber, N Malhotra, DJ Watts
Sociological Science 1 (1), 28-40, 2014
662014
Towards a computational history of the ACL: 1980-2008
A Anderson, D Jurafsky, D McFarland
Proceedings of the ACL-2012 Special Workshop on Rediscovering 50 Years of …, 2012
662012
Algorithmic effects on the diversity of consumption on spotify
A Anderson, L Maystre, I Anderson, R Mehrotra, M Lalmas
Proceedings of The Web Conference (WWW) 2020, 2155-2165, 2020
562020
Aligning Superhuman AI with Human Behavior: Chess as a Model System
R McIlroy-Young, S Sen, J Kleinberg, A Anderson
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2020
342020
Assessing Human Error Against a Benchmark of Perfection
A Anderson, J Kleinberg, S Mullainathan
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2016
272016
Personal bests as reference points
A Anderson, EA Green
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2018
242018
Generalists and Specialists: Using Community Embeddings to Quantify Activity Diversity in Online Platforms
I Waller, A Anderson
International Conference on the World Wide Web (WWW), 2019
182019
From “Welcome New Gabbers” to the Pittsburgh Synagogue Shooting: The Evolution of Gab
R McIlroy-Young, A Anderson
International Conference on Web and Social Media (ICWSM), 2019
172019
Causal Effects of Brevity on Style and Success in Social Media
K Gligoric, A Anderson, R West
Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW), 2019
132019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20