Παρακολούθηση
Manolis Koubarakis
Manolis Koubarakis
Professor, Dept. of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Telos: Representing knowledge about information systems
J Mylopoulos, A Borgida, M Jarke, M Koubarakis
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 8 (4), 325-362, 1990
12811990
Backtracking algorithms for disjunctions of temporal constraints
K Stergiou, M Koubarakis
Artificial Intelligence 120 (1), 81-117, 2000
2792000
Composing cardinal direction relations
S Skiadopoulos, M Koubarakis
Artificial Intelligence 152 (2), 143-171, 2004
2382004
Strabon: A semantic geospatial DBMS
K Kyzirakos, M Karpathiotakis, M Koubarakis
The Semantic Web–ISWC 2012: 11th International Semantic Web Conference …, 2012
2172012
Spatio-temporal databases: The CHOROCHRONOS approach
M Koubarakis, T Sellis, AU Frank, S Grumbach, RH Güting, CS Jensen, ...
Springer, 2003
207*2003
Modeling and querying metadata in the semantic sensor web: The model stRDF and the query language stSPARQL
M Koubarakis, K Kyzirakos
Extended Semantic Web Conference, 425-439, 2010
2052010
A formal framework for business process modelling and design
M Koubarakis, D Plexousakis
Information systems 27 (5), 299-319, 2002
1702002
Towards High Performance Peer-to-Peer Content and Resource Sharing Systems.
P Triantafillou, C Xiruhaki, M Koubarakis, N Ntarmos
CIDR, 2003
1562003
Ontology based data access in Statoil
E Kharlamov, D Hovland, MG Skjæveland, D Bilidas, E Jiménez-Ruiz, ...
Journal of Web Semantics 44, 3-36, 2017
1462017
On the consistency of cardinal direction constraints
S Skiadopoulos, M Koubarakis
Artificial Intelligence 163 (1), 91-135, 2005
1412005
RDFS reasoning and query answering on top of DHTs
Z Kaoudi, I Miliaraki, M Koubarakis
The Semantic Web-ISWC 2008: 7th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2008
1202008
Database models for infinite and indefinite temporal information
M Koubarakis
Information Systems 19 (2), 141-173, 1994
1121994
Optique: Towards OBDA systems for industry
E Kharlamov, E Jiménez-Ruiz, D Zheleznyakov, D Bilidas, M Giese, ...
The Semantic Web: ESWC 2013 Satellite Events: ESWC 2013 Satellite Events …, 2013
1012013
Geographica: A benchmark for geospatial rdf stores (long version)
G Garbis, K Kyzirakos, M Koubarakis
The Semantic Web–ISWC 2013: 12th International Semantic Web Conference …, 2013
962013
Publish/subscribe for RDF-based P2P networks
PA Chirita, S Idreos, M Koubarakis, W Nejdl
The Semantic Web: Research and Applications: First European Semantic Web …, 2004
942004
Building tractable disjunctive constraints
D Cohen, P Jeavons, P Jonsson, M Koubarakis
Journal of the ACM (JACM) 47 (5), 826-853, 2000
902000
Telos: Features and formalization
M Koubarakis, J Mylopoulos, M Stanley, A Borgida
Computer Science Institute, Foundation of Research and Technology, Hellas, 1989
891989
Evaluating conjunctive triple pattern queries over large structured overlay networks
E Liarou, S Idreos, M Koubarakis
International Semantic Web Conference, 399-413, 2006
852006
Representation and querying of valid time of triples in linked geospatial data
K Bereta, P Smeros, M Koubarakis
The Semantic Web: Semantics and Big Data: 10th International Conference …, 2013
842013
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
The Semanic Web: Research and Applications: 8th Extended Semantic Web …, 2011
842011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20