Παρακολούθηση
Krisztina Rábai
Krisztina Rábai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hist.u-szeged.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Jagelló Zsigmond udvarának számadáskönyve (1504-1507): The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504-1507).
K Rábai
Quintus Kiadó, 2014
42014
Jagellonian Ledgers as Sources for Watermark Research and Paper History Studies: The First Papermills of East-Central Europe
K Rábai
Średniowiecze Polskie i Powszechne 12 (16), 321-340, 2020
22020
Anjou-kori oklevéltár 1356 (XL.)
K Rábai
Quintus Kiadó, 2014
2*2014
Szemelvények Zsigmond lengyel herceg budai számadásaiból (Documenta Historica)
Z Horogszegi, K Rábai
JATEPress 67 (67), 89, 2005
22005
The Usage and Acquisition of Paper in the Jagiellonian Courts, 1490–1507
K Rábai
The Paper Trade in Early Modern Europe, 218-243, 2021
12021
Hic aliud registrum novum incipit...
K Rábai
Acta Historica (Szeged) 131, 39-54, 2010
12010
Die linguistischen Lehren eines mittelalterlichen Rechnungsbuches
Z Horogszegi, R Krisztina
Chronica: Annual of the Institute of History University of Szeged 9, 100-107, 2009
1*2009
Everyday Life at the Court of Prince Sigismund Jagiellon (1499-1507)
K Rábai
Quaestiones Medii Aevi Novae 14, 2009
12009
Die Rechnungsbücher Herzog Sigismunds als Quelle für die Medizingeschichte
K Rábai, Z HOROGSZEG
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007
12007
Jagelló Zsigmond számadásainak orvostörténeti tanulságai
K Rábai
Szegedi Középkorász Műhely, 2007
12007
Morbus Gallicus. Az eredet és terjedés problematikája
K Rábai
Szegedi Középkorász Műhely, 2005
12005
Egy középkori pecsétnyomó azonosítására tett kísérlet
K Rábai
Acta Historica (Szeged) 145, 81-100, 2020
2020
… quodlibet folium chartae habet suum signum, per quod significatur, cuius aedificii aut molendini est charta
K Rábai
Acta Historica (Szeged) 144, 95-104, 2019
2019
A broumovi bencés monostor könyvtára és annak orvosi gyűjteménye= The Benedictine Library in Broumov and its medical collection
K Rábai
Kaleidoscope history 9 (17), 403-421, 2018
2018
First Results in Developing a Medieval Latin Language Charter Dictation System for the East Central Europe Region
P Mihajlik, L Szabó, B Tarján, A Balog, K Rábai
Proc. Interspeech 2017, 2058-2062, 2017
2017
A broumovi bencés monostor könyvtárának orvosi gyűjteménye
K Rábai
szte, 2017
2017
Charters of the Angevin Period: Vol XL (1356)
K Rábai
Chronica 13, 133-140, 2017
2017
An Educated Jagiellonian Prince
K Rábai
Studia Historica Nitriensia 21 (1), 87-106, 2017
2017
Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510: mezi periferií a centrem jagellonského světa
P Kozák, K Rábai
Slezské zemské muzeum, 2015
2015
Mezi periferií a centrem jagellonského světa: Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510= Between the Periphery and the Centre of the …
P Kozák, K Rábai
Slezské zemské muzeum, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20