Παρακολούθηση
Maria Vakalopoulou
Maria Vakalopoulou
Assistant Professor at CentraleSupélec
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
S Bakas, M Reyes, A Jakab, S Bauer, M Rempfler, A Crimi, RT Shinohara, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02629, 2018
17642018
A radiomics approach to assess tumour-infiltrating CD8 cells and response to anti-PD-1 or anti-PD-L1 immunotherapy: an imaging biomarker, retrospective multicohort study
R Sun, EJ Limkin, M Vakalopoulou, L Dercle, S Champiat, SR Han, ...
The Lancet Oncology 19 (9), 1180-1191, 2018
9062018
Building detection in very high resolution multispectral data with deep learning features
M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Komodakis, N Paragios
2015 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2015
3512015
Standardization of brain MR images across machines and protocols: bridging the gap for MRI-based radiomics
A Carré, G Klausner, M Edjlali, M Lerousseau, J Briend-Diop, R Sun, ...
Scientific reports 10 (1), 12340, 2020
1792020
AI-driven quantification, staging and outcome prediction of COVID-19 pneumonia
G Chassagnon, M Vakalopoulou, E Battistella, S Christodoulidis, ...
Medical image analysis 67, 101860, 2021
178*2021
Artificial intelligence applications for thoracic imaging
G Chassagnon, M Vakalopoulou, N Paragios, MP Revel
European journal of radiology 123, 108774, 2020
1512020
Demystification of AI-driven medical image interpretation: past, present and future
P Savadjiev, J Chong, A Dohan, M Vakalopoulou, C Reinhold, ...
European radiology 29, 1616-1624, 2019
1462019
Detecting urban changes with recurrent neural networks from multitemporal Sentinel-2 data
M Papadomanolaki, S Verma, M Vakalopoulou, S Gupta, K Karantzalos
IGARSS 2019-2019 IEEE international geoscience and remote sensing symposium …, 2019
1392019
Learn2Reg: comprehensive multi-task medical image registration challenge, dataset and evaluation in the era of deep learning
A Hering, L Hansen, TCW Mok, ACS Chung, H Siebert, S Häger, A Lange, ...
IEEE Transactions on Medical Imaging 42 (3), 697-712, 2022
1222022
Weakly supervised multiple instance learning histopathological tumor segmentation
M Lerousseau, M Vakalopoulou, M Classe, J Adam, E Battistella, A Carré, ...
Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention–MICCAI 2020: 23rd …, 2020
862020
A deep multitask learning framework coupling semantic segmentation and fully convolutional LSTM networks for urban change detection
M Papadomanolaki, M Vakalopoulou, K Karantzalos
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 59 (9), 7651-7668, 2021
832021
Deep learning: definition and perspectives for thoracic imaging
G Chassagnon, M Vakalopolou, N Paragios, MP Revel
European radiology 30, 2021-2030, 2020
802020
Atlasnet: Multi-atlas non-linear deep networks for medical image segmentation
M Vakalopoulou, G Chassagnon, N Bus, R Marini, EI Zacharaki, ...
Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention–MICCAI 2018: 21st …, 2018
802018
Multitemporal very high resolution from space: Outcome of the 2016 IEEE GRSS data fusion contest
L Mou, X Zhu, M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Paragios, B Le Saux, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2017
762017
Benchmarking deep learning frameworks for the classification of very high resolution satellite multispectral data
M Papadomanolaki, M Vakalopoulou, S Zagoruyko, K Karantzalos
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2016
722016
U-ReSNet: Ultimate coupling of registration and segmentation with deep nets
T Estienne, M Vakalopoulou, S Christodoulidis, E Battistela, ...
Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention–MICCAI 2019: 22nd …, 2019
612019
Trastuzumab deruxtecan in metastatic breast cancer with variable HER2 expression: the phase 2 DAISY trial
F Mosele, E Deluche, A Lusque, L Le Bescond, T Filleron, Y Pradat, ...
Nature medicine 29 (8), 2110-2120, 2023
602023
Linear and deformable image registration with 3d convolutional neural networks
C Stergios, S Mihir, V Maria, C Guillaume, R Marie-Pierre, M Stavroula, ...
Image Analysis for Moving Organ, Breast, and Thoracic Images: Third …, 2018
582018
Radiomics to predict outcomes and abscopal response of patients with cancer treated with immunotherapy combined with radiotherapy using a validated signature of CD8 cells
R Sun, N Sundahl, M Hecht, F Putz, A Lancia, A Rouyar, M Milic, A Carré, ...
Journal for Immunotherapy of Cancer 8 (2), 2020
562020
A novel object-based deep learning framework for semantic segmentation of very high-resolution remote sensing data: Comparison with convolutional and fully convolutional networks
M Papadomanolaki, M Vakalopoulou, K Karantzalos
Remote Sensing 11 (6), 684, 2019
552019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20