Παρακολούθηση
Maria Vakalopoulou
Maria Vakalopoulou
Assistant Professor at CentraleSupélec
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
S Bakas, M Reyes, A Jakab, S Bauer, M Rempfler, A Crimi, RT Shinohara, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02629, 2018
11332018
A radiomics approach to assess tumour-infiltrating CD8 cells and response to anti-PD-1 or anti-PD-L1 immunotherapy: an imaging biomarker, retrospective multicohort study
R Sun, EJ Limkin, M Vakalopoulou, L Dercle, S Champiat, SR Han, ...
The Lancet Oncology 19 (9), 1180-1191, 2018
6462018
Building detection in very high resolution multispectral data with deep learning features
M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Komodakis, N Paragios
2015 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2015
3002015
AI-driven quantification, staging and outcome prediction of COVID-19 pneumonia
G Chassagnon, M Vakalopoulou, E Battistella, S Christodoulidis, ...
Medical image analysis 67, 101860, 2021
123*2021
Demystification of AI-driven medical image interpretation: past, present and future
P Savadjiev, J Chong, A Dohan, M Vakalopoulou, C Reinhold, ...
European radiology 29 (3), 1616-1624, 2019
1002019
Standardization of brain MR images across machines and protocols: bridging the gap for MRI-based radiomics
A Carré, G Klausner, M Edjlali, M Lerousseau, J Briend-Diop, R Sun, ...
Scientific reports 10 (1), 1-15, 2020
992020
Artificial intelligence applications for thoracic imaging
G Chassagnon, M Vakalopoulou, N Paragios, MP Revel
European journal of radiology 123, 108774, 2020
942020
Detecting urban changes with recurrent neural networks from multitemporal Sentinel-2 data
M Papadomanolaki, S Verma, M Vakalopoulou, S Gupta, K Karantzalos
IGARSS 2019-2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium …, 2019
812019
Multitemporal very high resolution from space: Outcome of the 2016 IEEE GRSS data fusion contest
L Mou, X Zhu, M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Paragios, B Le Saux, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2017
692017
Benchmarking deep learning frameworks for the classification of very high resolution satellite multispectral data
M Papadomanolaki, M Vakalopoulou, S Zagoruyko, K Karantzalos
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2016
672016
AtlasNet: multi-atlas non-linear deep networks for medical image segmentation
M Vakalopoulou, G Chassagnon, N Bus, R Marini, EI Zacharaki, ...
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2018
502018
Weakly supervised multiple instance learning histopathological tumor segmentation
M Lerousseau, M Vakalopoulou, M Classe, J Adam, E Battistella, A Carré, ...
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2020
442020
Deep learning: definition and perspectives for thoracic imaging
G Chassagnon, M Vakalopolou, N Paragios, MP Revel
European radiology 30 (4), 2021-2030, 2020
442020
Linear and deformable image registration with 3d convolutional neural networks
C Stergios, S Mihir, V Maria, C Guillaume, R Marie-Pierre, M Stavroula, ...
Image analysis for moving organ, breast, and thoracic images, 13-22, 2018
432018
Simultaneous registration and change detection in multitemporal, very high resolution remote sensing data
M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Komodakis, N Paragios
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
412015
U-ReSNet: Ultimate coupling of registration and segmentation with deep nets
T Estienne, M Vakalopoulou, S Christodoulidis, E Battistela, ...
International conference on medical image computing and computer-assisted …, 2019
402019
A novel object-based deep learning framework for semantic segmentation of very high-resolution remote sensing data: Comparison with convolutional and fully convolutional networks
M Papadomanolaki, M Vakalopoulou, K Karantzalos
Remote Sensing 11 (6), 684, 2019
372019
Graph-based registration, change detection, and classification in very high resolution multitemporal remote sensing data
M Vakalopoulou, K Karantzalos, N Komodakis, N Paragios
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2016
342016
Context aware 3D CNNs for brain tumor segmentation
S Chandra, M Vakalopoulou, L Fidon, E Battistella, T Estienne, R Sun, ...
International MICCAI Brainlesion Workshop, 299-310, 2018
332018
Learn2Reg: comprehensive multi-task medical image registration challenge, dataset and evaluation in the era of deep learning
A Hering, L Hansen, TCW Mok, ACS Chung, H Siebert, S Häger, A Lange, ...
IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022
322022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20