Παρακολούθηση
David Canca
David Canca
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Single-line rail rapid transit timetabling under dynamic passenger demand
E Barrena, D Canca, LC Coelho, G Laporte
Transportation Research Part B: Methodological 70, 134-150, 2014
2682014
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand
E Barrena, D Canca, LC Coelho, G Laporte
Computers & Operations Research 44, 66-74, 2014
2362014
Truck-drone team logistics: A heuristic approach to multi-drop route planning
PL Gonzalez-R, D Canca, JL Andrade-Pineda, M Calle, JM Leon-Blanco
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 114, 657-680, 2020
1782020
Design and analysis of demand‐adapted railway timetables
D Canca, E Barrena, E Algaba, A Zarzo
Journal of Advanced Transportation 48 (2), 119-137, 2014
1402014
Application of centralised DEA approach to capital budgeting in Spanish ports
S Lozano, G Villa, D Canca
Computers & Industrial Engineering 60 (3), 455-465, 2011
1322011
An adaptive neighborhood search metaheuristic for the integrated railway rapid transit network design and line planning problem
D Canca, A De-Los-Santos, G Laporte, JA Mesa
Computers & Operations Research 78, 1-14, 2017
1142017
Coordinated scheduling of production and delivery from multiple plants
JM Garcia, S Lozano, D Canca
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 20 (3), 191-198, 2004
1092004
Integrated railway rapid transit network design and line planning problem with maximum profit
D Canca, A De-Los-Santos, G Laporte, JA Mesa
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 127, 1-30, 2019
1012019
A short-turning policy for the management of demand disruptions in rapid transit systems
D Canca, E Barrena, G Laporte, FA Ortega
Annals of Operations Research 246, 145-166, 2016
992016
Manufacturing cell formation using a new self-organizing neural network
F Guerrero, S Lozano, KA Smith, D Canca, T Kwok
Computers & Industrial Engineering 42 (2-4), 377-382, 2002
772002
Design of energy-efficient timetables in two-way railway rapid transit lines
D Canca, A Zarzo
Transportation Research Part B: Methodological 102, 142-161, 2017
722017
The integrated rolling stock circulation and depot location problem in railway rapid transit systems
D Canca, E Barrena
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 109, 115-138, 2018
662018
Setting lines frequency and capacity in dense railway rapid transit networks with simultaneous passenger assignment
D Canca, E Barrena, A De-Los-Santos, JL Andrade-Pineda
Transportation Research Part B: Methodological 93, 251-267, 2016
642016
Scheduling a dual-resource flexible job shop with makespan and due date-related criteria
JL Andrade-Pineda, D Canca, PL Gonzalez-R, M Calle
Annals of operations research 291, 5-35, 2020
612020
A general rapid network design, line planning and fleet investment integrated model
D Canca, A De-Los-Santos, G Laporte, JA Mesa
Annals of Operations Research 246, 127-144, 2016
542016
Deformability properties of timolol-loaded transfersomes based on the extrusion mechanism. Statistical optimization of the process
ML González-Rodríguez, CM Arroyo, MJ Cózar-Bernal, PL González-R, ...
Drug development and industrial pharmacy 42 (10), 1683-1694, 2016
542016
A methodology for facilitating reconfiguration in manufacturing: the move towards reconfigurable manufacturing systems
R Galan, J Racero, I Eguia, D Canca
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 33, 345-353, 2007
502007
A multi-agent approach to the truck multi-drone routing problem
JM Leon-Blanco, PL Gonzalez-R, JL Andrade-Pineda, D Canca, M Calle
Expert Systems with Applications 195, 116604, 2022
492022
Impact of battery technological progress on electricity arbitrage: An application to the Iberian market
Á Arcos-Vargas, D Canca, F Núñez
Applied Energy 260, 114273, 2020
412020
Machine grouping using sequence-based similarity coefficients and neural networks
S Lozano, D Canca, F Guerrero, JM Garcı́a
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 17 (5), 399-404, 2001
402001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20