Παρακολούθηση
Andreas Kerren
Andreas Kerren
Professor of Information Visualization, Linköping University and Linnaeus University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lnu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Text visualization techniques: Taxonomy, visual survey, and community insights
K Kucher, A Kerren
2015 IEEE Pacific visualization symposium (pacificVis), 117-121, 2015
2342015
MobilityGraphs: Visual Analysis of Mass Mobility Dynamics via Spatio-Temporal Graphs and Clustering
T von Landesberger, F Brodkorb, P Roskosch, N Andrienko, G Andrienko, ...
Transactions on Visualization and Computer Graphics 22 (1), 11-20, 2016
2112016
Toward a Quantitative Survey of Dimension Reduction Techniques
M Espadoto, RM Martins, A Kerren, NST Hirata, AC Telea
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 27 (3), 2153-2173, 2021
1682021
Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives
A Kerren, JT Stasko, JD Fekete, C North
Springer Berlin/Heidelberg, 2008
149*2008
Preserving the Mental Map Using Foresighted Layout
S Diehl, C Görg, A Kerren
Proceedings of Joint Eurographics–IEEE TCVG Symposium on Visualization …, 2001
1322001
Introduction to Human-Centered Visualization Environments
A Kerren, A Ebert, J Meyer
Human-Centered Visualization Environments, 1-9, 2007
117*2007
Enhancing Learning Management Systems to Better Support Computer Science Education
G Rößling, M Joy, A Moreno, A Radenski, L Malmi, A Kerren, T Naps, ...
ACM SIGCSE Bulletin 40 (4), 142-166, 2008
1112008
Human-Centered Visualization Environments: GI-Dagstuhl Research Seminar, Dagstuhl Castle, Germany, March 5-8, 2006: Revised Lectures
A Kerren, A Ebert, J Meyer
Springer Berlin/Heidelberg, 2007
1082007
The State of the Art in Sentiment Visualization
K Kucher, C Paradis, A Kerren
Computer Graphics Forum 37 (1), 71-96, 2018
992018
Chapter 1 Algorithm Animation
A Kerren, J Stasko
Software Visualization, 1-15, 2002
96*2002
The State of the Art in Enhancing Trust in Machine Learning Models with the Use of Visualizations
A Chatzimparmpas, RM Martins, I Jusufi, K Kucher, F Rossi, A Kerren
Computer Graphics Forum 39 (3), 713-756, 2020
842020
A survey of surveys on the use of visualization for interpreting machine learning models
A Chatzimparmpas, RM Martins, I Jusufi, A Kerren
Information Visualization 19 (3), 207-233, 2020
762020
Introduction to Multivariate Network Visualization
A Kerren, HC Purchase, MO Ward
Multivariate Network Visualization 8380, 1-9, 2014
752014
t-viSNE: Interactive Assessment and Interpretation of t-SNE Projections
A Chatzimparmpas, RM Martins, A Kerren
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 26 (8), 2696-2714, 2020
732020
Toward the Role of Interaction in Visual Analytics
A Kerren, F Schreiber
Proceedings of the Winter Simulation Conference, 420, 2012
732012
Graph Layouts by t-SNE
JF Kruiger, P Rauber, RM Martins, A Kerren, S Kobourov, AC Telea
Computer Graphics Forum 36 (3), 283-294, 2017
712017
Merging Interactive Visualizations with Hypertextbooks and Course Management
G Rößling, T Naps, MS Hall, V Karavirta, A Kerren, C Leska, A Moreno, ...
ACM SIGCSE Bulletin – inroads 38 (4), 166-181, 2006
552006
On Open Problems in Biological Network Visualization
M Albrecht, A Kerren, K Klein, O Kohlbacher, P Mutzel, W Paul, ...
Graph Drawing, 256-267, 2010
532010
A survey of technologies on the rise for emotion-enhanced interaction
D Cernea, A Kerren
Journal of Visual Languages & Computing 31, 70-86, 2015
482015
Detecting Insight and Emotion in Visualization Applications with a Commercial EEG Headset
D Cernea, A Kerren, A Ebert
SIGRAD 2011 Conference on Evaluations of Graphics and Visualization …, 2011
462011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20