Παρακολούθηση
Alan Yuille
Alan Yuille
Professor of Cognitive Science and Computer Science, Johns Hopkins University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jhu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deeplab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected crfs
LC Chen, G Papandreou, I Kokkinos, K Murphy, AL Yuille
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (4), 834-848, 2017
16069*2017
Region competition: Unifying snakes, region growing, and Bayes/MDL for multiband image segmentation
SC Zhu, A Yuille
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 18 (9), 884-900, 1996
30941996
Feature extraction from faces using deformable templates
AL Yuille, PW Hallinan, DS Cohen
International journal of computer vision 8 (2), 99-111, 1992
29701992
Progressive neural architecture search
C Liu, B Zoph, M Neumann, J Shlens, W Hua, LJ Li, L Fei-Fei, A Yuille, ...
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 19-34, 2018
17602018
Object perception as Bayesian inference
D Kersten, P Mamassian, A Yuille
Annu. Rev. Psychol. 55, 271-304, 2004
14502004
Deep captioning with multimodal recurrent neural networks (m-rnn)
J Mao, W Xu, Y Yang, J Wang, Z Huang, A Yuille
arXiv preprint arXiv:1412.6632, 2014
13312014
Attention to scale: Scale-aware semantic image segmentation
LC Chen, Y Yang, J Wang, W Xu, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
13082016
The concave-convex procedure
AL Yuille, A Rangarajan
Neural computation 15 (4), 915-936, 2003
13022003
Weakly-and semi-supervised learning of a deep convolutional network for semantic image segmentation
G Papandreou, LC Chen, KP Murphy, AL Yuille
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1742-1750, 2015
12852015
The secrets of salient object segmentation
Y Li, X Hou, C Koch, JM Rehg, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
12792014
The role of context for object detection and semantic segmentation in the wild
R Mottaghi, X Chen, X Liu, NG Cho, SW Lee, S Fidler, R Urtasun, A Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
11892014
Scaling theorems for zero crossings
AL Yuille, TA Poggio
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 15-25, 1986
9451986
Detecting and reading text in natural scenes
X Chen, AL Yuille
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
9422004
Vision as Bayesian inference: analysis by synthesis?
A Yuille, D Kersten
Trends in cognitive sciences 10 (7), 301-308, 2006
9182006
Auto-deeplab: Hierarchical neural architecture search for semantic image segmentation
C Liu, LC Chen, F Schroff, H Adam, W Hua, AL Yuille, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
8672019
Image parsing: Unifying segmentation, detection, and recognition
Z Tu, X Chen, AL Yuille, SC Zhu
International Journal of computer vision 63 (2), 113-140, 2005
8602005
Mitigating adversarial effects through randomization
C Xie, J Wang, Z Zhang, Z Ren, A Yuille
arXiv preprint arXiv:1711.01991, 2017
8342017
The bas-relief ambiguity
PN Belhumeur, DJ Kriegman, AL Yuille
International journal of computer vision 35 (1), 33-44, 1999
8331999
Transunet: Transformers make strong encoders for medical image segmentation
J Chen, Y Lu, Q Yu, X Luo, E Adeli, Y Wang, L Lu, AL Yuille, Y Zhou
arXiv preprint arXiv:2102.04306, 2021
7782021
Data fusion for sensory information processing systems
JJ Clark, AL Yuille
Springer Science & Business Media, 2013
7672013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20