Παρακολούθηση
Christian Federmann
Christian Federmann
Principal Research Manager, Microsoft Translator
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2014 workshop on statistical machine translation
O Bojar, C Buck, C Federmann, B Haddow, P Koehn, J Leveling, C Monz, ...
Proceedings of the ninth workshop on statistical machine translation, 12-58, 2014
9472014
Findings of the 2017 conference on machine translation (wmt17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, 169-214, 2017
6452017
Findings of the 2016 conference on machine translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
5582016
Achieving human parity on automatic chinese to english news translation
H Hassan, A Aue, C Chen, V Chowdhary, J Clark, C Federmann, X Huang, ...
arXiv preprint arXiv:1803.05567, 2018
4912018
Findings of the 2019 conference on machine translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-Jussa, C Federmann, M Fishel, Y Graham
Association for Computational Linguistics (ACL), 2019
4432019
Overview of the iwslt 2017 evaluation campaign
M Cettolo, M Federico, L Bentivogli, N Jan, S Sebastian, S Katsuitho, ...
International Workshop on Spoken Language Translation, 2-14, 2017
1072017
Findings of the IWSLT 2020 evaluation campaign
E Ansari, A Axelrod, N Bach, O Bojar, R Cattoni, F Dalvi, N Durrani, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Spoken Language …, 2020
902020
Findings of the WMT 2019 shared tasks on quality estimation
E Fonseca, L Yankovskaya, AFT Martins, M Fishel, C Federmann
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 3 …, 2019
802019
Appraise: an Open-Source Toolkit for Manual Evaluation of MT Output.
C Federmann
Prague Bull. Math. Linguistics 98, 25-36, 2012
792012
Using Moses to integrate multiple rule-based machine translation engines into a hybrid system
A Eisele, C Federmann, H Saint-Amand, M Jellinghaus, T Herrmann, ...
Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation, 179-182, 2008
742008
Hybrid machine translation architectures within and beyond the EuroMatrix project
A Eisele, C Federmann, H Uszkoreit, H Saint-Amand, M Kay, ...
Proceedings of the 12th Annual conference of the European Association for …, 2008
512008
Multi-engine machine translation with an open-source SMT decoder
Y Chen, A Eisele, C Federmann, E Hasler, M Jellinghaus, S Theison
Proceedings of the Second Workshop on Statistical Machine Translation, 193-196, 2007
392007
Findings of the IWSLT 2022 Evaluation Campaign
A Anastasopoulos, L Barrault, L Bentivogli, MZ Boito, O Bojar, R Cattoni, ...
Proceedings of the 19th International Conference on Spoken Language …, 2022
312022
Appraise: An open-source toolkit for manual phrase-based evaluation of translations
C Federmann
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
312010
To ship or not to ship: An extensive evaluation of automatic metrics for machine translation
T Kocmi, C Federmann, R Grundkiewicz, M Junczys-Dowmunt, ...
arXiv preprint arXiv:2107.10821, 2021
292021
Combining multi-engine translations with moses
Y Chen, M Jellinghaus, A Eisele, Y Zhang, S Hunsicker, S Theison, ...
Proceedings of the Fourth Workshop on Statistical Machine Translation, 42-46, 2009
292009
Ten years of WMT evaluation campaigns: Lessons learnt
O Bojar, C Federmann, B Haddow, P Koehn, M Post, L Specia
Proceedings of the LREC 2016 Workshop “Translation Evaluation–From …, 2016
282016
Microsoft speech language translation (mslt) corpus: The iwslt 2016 release for english, french and german
C Federmann, W Lewis
Proceedings of the 13th International Conference on Spoken Language Translation, 2016
282016
Further experiments with shallow hybrid mt systems
C Federmann, A Eisele, Y Chen, S Hunsicker, J Xu, H Uszkoreit
Proceedings of the Joint Fifth Workshop on Statistical Machine Translation …, 2010
272010
Multilingual whispers: Generating paraphrases with translation
C Federmann, O Elachqar, C Quirk
Proceedings of the 5th Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT 2019), 17-26, 2019
262019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20