Παρακολούθηση
Mihalis Fakis
Mihalis Fakis
Department of Physics, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Benzothiazole-based fluorophores of donor− π-acceptor− π-donor type displaying high two-photon absorption
V Hrobáriková, P Hrobárik, P Gajdoš, I Fitilis, M Fakis, P Persephonis, ...
The Journal of organic chemistry 75 (9), 3053-3068, 2010
1772010
Benzothiazoles with tunable electron-withdrawing strength and reverse polarity: a route to triphenylamine-based chromophores with enhanced two-photon absorption
P Hrobárik, V Hrobáriková, I Sigmundová, P Zahradník, M Fakis, I Polyzos, ...
The Journal of organic chemistry 76 (21), 8726-8736, 2011
1532011
Two-photon absorption properties of novel organic materials for three-dimensional optical memories
I Polyzos, G Tsigaridas, M Fakis, V Giannetas, P Persephonis, ...
Chemical Physics Letters 369 (3-4), 264-268, 2003
952003
Z-scan technique through beam radius measurements
G Tsigaridas, M Fakis, I Polyzos, P Persephonis, V Giannetas
Applied Physics B 76, 83-86, 2003
912003
Theoretical and experimental study of refractive index sensors based on etched fiber Bragg gratings
G Tsigaridas, D Polyzos, A Ioannou, M Fakis, P Persephonis
Sensors and Actuators A: Physical 209, 9-15, 2014
742014
Femtosecond decay and electron transfer dynamics of the organic sensitizer D149 and photovoltaic performance in quasi-solid-state dye-sensitized solar cells
M Fakis, E Stathatos, G Tsigaridas, V Giannetas, P Persephonis
The Journal of Physical Chemistry C 115 (27), 13429-13437, 2011
732011
Atomic‐Layer‐Deposited Aluminum and Zirconium Oxides for Surface Passivation of TiO2 in High‐Efficiency Organic Photovoltaics
M Vasilopoulou, DG Georgiadou, A Soultati, N Boukos, S Gardelis, ...
Advanced Energy Materials 4 (15), 1400214, 2014
702014
A two-photon absorption study of fluorene and carbazole derivatives. The role of the central core and the solvent polarity
I Fitilis, M Fakis, I Polyzos, V Giannetas, P Persephonis, P Vellis, ...
Chemical Physics Letters 447 (4-6), 300-304, 2007
692007
Intensity dependent nonlinear absorption of pyrylium chromophores
M Fakis, G Tsigaridas, I Polyzos, V Giannetas, P Persephonis, ...
Chemical physics letters 342 (1-2), 155-161, 2001
682001
Solution‐processed hydrogen molybdenum bronzes as highly conductive anode interlayers in efficient organic photovoltaics
A Soultati, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, T Bein, JM Feckl, ...
Advanced Energy Materials 4 (3), 1300896, 2014
662014
Porphyrin oriented self-assembled nanostructures for efficient exciton dissociation in high-performing organic photovoltaics
M Vasilopoulou, DG Georgiadou, AM Douvas, A Soultati, V Constantoudis, ...
Journal of Materials Chemistry A 2 (1), 182-192, 2014
642014
Quadrupolar benzobisthiazole-cored arylamines as highly efficient two-photon absorbing fluorophores
P Hrobárik, V Hrobáriková, V Semak, P Kasák, E Rakovský, I Polyzos, ...
Organic letters 16 (24), 6358-6361, 2014
592014
Lithium doping of ZnO for high efficiency and stability fullerene and non-fullerene organic solar cells
A Soultati, A Fakharuddin, E Polydorou, C Drivas, A Kaltzoglou, MI Haider, ...
ACS Applied Energy Materials 2 (3), 1663-1675, 2019
582019
Avoiding ambient air and light induced degradation in high-efficiency polymer solar cells by the use of hydrogen-doped zinc oxide as electron extraction material
E Polydorou, I Sakellis, A Soultati, A Kaltzoglou, TA Papadopoulos, ...
Nano Energy 34, 500-514, 2017
532017
Modulation of (non) linear optical properties in tripodal molecules by variation of the peripheral cyano acceptor moieties and the π-spacer
D Cvejn, E Michail, I Polyzos, N Almonasy, O Pytela, M Klikar, T Mikysek, ...
Journal of Materials Chemistry C 3 (28), 7345-7355, 2015
532015
Novel class of pyrylium dyes with high efficiency in lasing and two-photon absorption fluorescence
M Fakis, J Polyzos, G Tsigaridas, J Parthenios, A Fragos, V Giannetas, ...
Chemical Physics Letters 323 (1-2), 111-116, 2000
502000
Solvent and branching effect on the two-photon absorption properties of push–pull triphenylamine derivatives
D Cvejn, E Michail, K Seintis, M Klikar, O Pytela, T Mikysek, N Almonasy, ...
RSC advances 6 (16), 12819-12828, 2016
482016
Excited State and Injection Dynamics of Triphenylamine Sensitizers Containing a Benzothiazole Electron-Accepting Group on TiO2 and Al2O3 Thin Films
M Fakis, P Hrobarik, O Yushchenko, I Sigmundova, M Koch, ...
The Journal of Physical Chemistry C 118 (49), 28509-28519, 2014
472014
Influence of aggregates and solvent aromaticity on the emission of conjugated polymers
M Fakis, D Anestopoulos, V Giannetas, P Persephonis
The Journal of Physical Chemistry B 110 (49), 24897-24902, 2006
472006
Z-scan analysis for high order nonlinearities through Gaussian decomposition
G Tsigaridas, M Fakis, I Polyzos, P Persephonis, V Giannetas
Optics communications 225 (4-6), 253-268, 2003
462003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20