Παρακολούθηση
Christoph Heinzl
Christoph Heinzl
Professor, University of Passau, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-passau.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visual parameter space analysis: A conceptual framework
M Sedlmair, C Heinzl, S Bruckner, H Piringer, T Möller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 20 (12), 2161-2170, 2014
2012014
Surface extraction from multi-material components for metrology using dual energy CT
C Heinzl, J Kastner, E Gröller
IEEE transactions on visualization and computer graphics 13 (6), 1520-1527, 2007
792007
Comparative visualization for parameter studies of dataset series
MM Malik, C Heinzl, ME Groeller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 16 (5), 829-840, 2010
702010
FiberScout: an interactive tool for exploring and analyzing fiber reinforced polymers
J Weissenböck, A Amirkhanov, W Li, A Reh, A Amirkhanov, E Gröller, ...
2014 IEEE Pacific Visualization Symposium, 153-160, 2014
582014
Visual optimality and stability analysis of 3DCT scan positions
A Amirkhanov, C Heinzl, M Reiter, E Gröller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 16 (6), 1477-1486, 2010
532010
Projection-based metal-artifact reduction for industrial 3D X-ray computed tomography
A Amirkhanov, C Heinzl, M Reiter, J Kastner, ME Gröller
Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on 17 (12), 2193-2202, 2011
402011
Porosity maps - interactive exploration and visual analysis of porosity in carbon fiber reinforced polymers
A Reh, B Plank, J Kastner, E Gröller, C Heinzl
Computer Graphics Forum 31 (3pt3), 1185-1194, 2012
392012
MObjects - A Novel Method for the Visualization and Interactive Exploration of Defects in Industrial XCT Data
A Reh, C Gusenbauer, J Kastner, ME Gröller, C Heinzl
IEEE transactions on visualization and computer graphics 19 (12), 2906-2915, 2013
362013
Advanced X-Ray Tomographic Methods for Quantitative Characterisation of Carbon Fibre Reinforced Polymers
J KASTNER, B PLANK, A REH, D SALABERGER, C HEINZL
4th International Symposium on NDT in Aerospace 2012 - We.3.A.1, 9, 2012
362012
STAR: Visual Computing in Materials Science
C Heinzl, S Stappen
Computer Graphics Forum 36 (3), 647-666, 2017
342017
Comparison of surface detection methods to evaluate cone beam computed tomography data for three dimensional metrology
C Heinzl, J Kastner, B Georgi, H Lettenbauer
Proc. of the International Symposium on Digital industrial Radiology and …, 2007
302007
open_ia: A tool for processing and visual analysis of industrial computed tomography datasets
B Fröhler, J Weissenböck, M Schiwarth, J Kastner, C Heinzl
Journal of Open Source Software 4 (35), 2019
292019
Dynamic Volume Lines: Visual Comparison of 3D Volumes through Space-filling Curves
J Weissenböck, B Fröhler, E Gröller, J Kastner, C Heinzl
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 25 (1), 1040-1049, 2019
292019
Analysis and visualization of industrial CT data
C Heinzl
TU Wien, 2008
292008
Gemse: Visualization‐guided exploration of multi‐channel segmentation algorithms
B Fröhler, T Möller, C Heinzl
Computer Graphics Forum 35 (3), 191-200, 2016
282016
Visual Analysis of Defects in Glass Fiber Reinforced Polymers for 4DCT Interrupted In situ Tests
A Amirkhanov, A Amirkhanov, D Salaberger, J Kastner, ME Gröller, ...
Computer Graphics Forum 35 (3), 201-210, 2016
262016
Optimal specimen placement in cone beam X-ray computed tomography
C Heinzl, J Kastner, A Amirkhamov, E Gröller, C Gusenbauer
NDT & E International 50, 42-49, 2012
252012
X-ray computed tomography for non-destructive testing and materials characterization
J Kastner, C Heinzl
Integrated imaging and vision techniques for industrial inspection, 227-250, 2015
222015
PorosityAnalyzer: Visual analysis and evaluation of segmentation pipelines to determine the porosity in fiber-reinforced polymers
J Weissenböck, A Amirkhanov, E Gröller, J Kastner, C Heinzl
2016 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 101-110, 2016
212016
Statistical Analysis of Multi-Material Components using Dual Energy CT.
C Heinzl, J Kastner, T Möller, ME Gröller
VMV 8, 179-188, 2008
202008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20