Παρακολούθηση
Michaela Klauck
Michaela Klauck
Robert Bosch GmbH - Bosch Research, Saarland University, Saarland Informatics Campus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα de.bosch.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The quantitative verification benchmark set
A Hartmanns, M Klauck, D Parker, T Quatmann, E Ruijters
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2019
772019
The 2019 Comparison of Tools for the Analysis of Quantitative Formal Models: (QComp 2019 Competition Report)
EM Hahn, A Hartmanns, C Hensel, M Klauck, J Klein, J Křetínský, ...
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2019
602019
Deep statistical model checking
TP Gros, H Hermanns, J Hoffmann, M Klauck, M Steinmetz
Formal Techniques for Distributed Objects, Components, and Systems: 40th …, 2020
372020
On correctness, precision, and performance in quantitative verification: QComp 2020 competition report
CE Budde, A Hartmanns, M Klauck, J Křetínský, D Parker, T Quatmann, ...
International symposium on leveraging applications of formal methods, 216-241, 2020
322020
Towards dynamic dependable systems through evidence-based continuous certification
R Faqeh, C Fetzer, H Hermanns, J Hoffmann, M Klauck, MA Köhl, ...
Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation …, 2020
202020
Noticeable or distractive? A design space for gaze-contingent user interface notifications
M Klauck, Y Sugano, A Bulling
Proceedings of the 2017 CHI conference extended abstracts on human factors …, 2017
172017
Bridging the gap between probabilistic model checking and probabilistic planning: Survey, compilations, and empirical comparison
M Klauck, M Steinmetz, J Hoffmann, H Hermanns
Journal of Artificial Intelligence Research 68, 247-310, 2020
142020
TraceVis: towards visualization for deep statistical model checking
TP Gros, D Groß, S Gumhold, J Hoffmann, M Klauck, M Steinmetz
Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation …, 2021
112021
Components in probabilistic systems: Suitable by construction
C Baier, C Dubslaff, H Hermanns, M Klauck, S Klüppelholz, MA Köhl
International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, 240-261, 2020
92020
Let's learn their language? A case for planning with automata-network languages from model checking
J Hoffmann, H Hermanns, M Klauck, M Steinmetz, E Karpas, D Magazzeni
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (09), 13569 …, 2020
82020
Compiling probabilistic model checking into probabilistic planning
M Klauck, M Steinmetz, J Hoffmann, H Hermanns
Proceedings of the International Conference on Automated Planning and …, 2018
82018
DSMC evaluation stages: Fostering robust and safe behavior in deep reinforcement learning
TP Gros, D Höller, J Hoffmann, M Klauck, H Meerkamp, V Wolf
Quantitative Evaluation of Systems: 18th International Conference, QEST 2021 …, 2021
72021
Lab conditions for research on explainable automated decisions
C Baier, M Christakis, TP Gros, D Groß, S Gumhold, H Hermanns, ...
Trustworthy AI-Integrating Learning, Optimization and Reasoning: First …, 2021
72021
MoGym: Using Formal Models for Training and Verifying Decision-making Agents
TP Gros, H Hermanns, J Hoffmann, M Klauck, MA Köhl, V Wolf
International Conference on Computer Aided Verification, 430-443, 2022
52022
Momba: JANI meets python
MA Köhl, M Klauck, H Hermanns
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2021
52021
Models and Infrastructure used in “Deep Statistical Model Checking”(2020)
TP Gros, H Hermanns, J Hoffmann, M Klauck, M Steinmetz
Available at DOI: https://doi. org/10.5281/zenodo 3760098, 0
5
Analyzing neural network behavior through deep statistical model checking
TP Gros, H Hermanns, J Hoffmann, M Klauck, M Steinmetz
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 25 (3), 407-426, 2023
42023
The modest state of learning, sampling, and verifying strategies
A Hartmanns, M Klauck
International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, 406-432, 2022
32022
A Modest approach to dynamic heuristic search in probabilistic model checking
M Klauck, H Hermanns
International Conference on Quantitative Evaluation of Systems, 15-38, 2021
32021
Glyph-Based Visual Analysis of Q-Learning Based Action Policy Ensembles on Racetrack
D Groß, M Klauck, TP Gros, M Steinmetz, J Hoffmann, S Gumhold
International Conference on Information Visualisation (IV’22), 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20