Παρακολούθηση
Shizhan Chen
Shizhan Chen
Associate Professor of Computer Science, Tianjin University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tju.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic clustering of social tag using community detection
W Pan, S Chen, Z Feng
Applied Mathematics & Information Sciences 7 (2), 675-681, 2013
1342013
A framework for passengers demand prediction and recommendation
K Zhang, Z Feng, S Chen, K Huang, G Wang
2016 IEEE International Conference on Services Computing (SCC), 340-347, 2016
752016
Investigating the collaborative intention and semantic structure among co-occurring tags using graph theory
W Pan, S Chen, Z Feng
2012 IEEE 16th International Enterprise Distributed Object Computing …, 2012
542012
Service network: An infrastructure of web services
H Wang, Z Feng, Y Sui, S Chen
IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent …, 2009
342009
An Android application risk evaluation framework based on minimum permission set identification
J Xiao, S Chen, Q He, Z Feng, X Xue
Journal of Systems and Software 163, 110533, 2020
282020
Constructing Service Network via Classification and Annotation
H Wang, Z Feng, S Chen, J Xu, Y Sui
2010 Fifth IEEE International Symposium on Service Oriented System …, 2010
252010
Block chain-based data audit and access control mechanism in service collaboration
C Wang, S Chen, Z Feng, Y Jiang, X Xue
2019 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 214-218, 2019
232019
Semantic Annotation for Web Services Based on DBpedia
Z Zhang, S Chen, Z Feng
Service Oriented System Engineering (SOSE), 2013 IEEE 7th International …, 2013
222013
Service relations and its application in services-oriented computing
SZ Chen, ZY Feng, H Wang
Jisuanji Xuebao(Chinese Journal of Computers) 33 (11), 2068-2083, 2010
222010
A study of semantic web services network
Z Feng, B Lan, Z Zhang, S Chen
The Computer Journal 58 (6), 1293-1305, 2015
192015
Generalized centered 2-D principal component analysis
G Zhou, G Xu, J Hao, S Chen, J Xu, X Zheng
IEEE transactions on cybernetics 51 (3), 1666-1677, 2019
182019
Accurate identification of ontology alignments at different granularity levels
X Hu, Z Feng, S Chen, K Huang, J Li, M Zhou
IEEE Access 5, 105-120, 2016
182016
Building the semantic relations-based web services registry through services mining
S Chen, Z Feng, H Wang, T Wang
Eighth IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information …, 2009
182009
Analysis and controlling of manufacturing service ecosystem: A research framework based on the parallel system theory
X Xue, Y Guo, S Chen, S Wang
IEEE Transactions on Services Computing 14 (6), 1598-1611, 2019
152019
Crossover service fusion approach based on microservice architecture
S Guo, C Xu, S Chen, X Xue, Z Feng, S Chen
2019 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 237-241, 2019
142019
ModMRF: A modularity-based Markov Random Field method for community detection
D Jin, B Zhang, Y Song, D He, Z Feng, S Chen, W Li, K Musial
Neurocomputing 405, 218-228, 2020
132020
Dkem: A distributed knowledge based evolution model for service ecosystem
X Wang, Z Feng, S Chen, K Huang
2018 IEEE International Conference on Web Services (ICWS), 1-8, 2018
132018
Review on the development of microservice architecture
ZY Feng, YW Xu, X Xue, SZ Chen
Journal of Computer Research and Development 57 (5), 1103-1122, 2020
112020
A skewness-based framework for mobile app permission recommendation and risk evaluation
K Huang, J Han, S Chen, Z Feng
Service-Oriented Computing: 14th International Conference, ICSOC 2016, Banff …, 2016
112016
Mining integration patterns of programmable ecosystem with social tags
Y Han, S Chen, Z Feng
Journal of grid computing 12 (2), 265-283, 2014
112014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20