Παρακολούθηση
Víctor Gamarra Toledo
Víctor Gamarra Toledo
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín (MUSA), Arequipa, Peru
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unsa.edu.pe
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Year‐round resource defence and the evolution of male and female song in suboscine birds: social armaments are mutual ornaments
JA Tobias, V Gamarra‐Toledo, D García‐Olaechea, PC Pulgarin, ...
Journal of evolutionary biology 24 (10), 2118-2138, 2011
1132011
Avian flu threatens Neotropical birds
V Gamarra-Toledo, PI Plaza, R Gutiérrez, P Luyo, L Hernani, F Angulo, ...
Science 379 (6629), 246-246, 2023
302023
Mass Mortality of Sea Lions Caused by Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5N1) Virus
V Gamarra-Toledo, PI Plaza, R Gutiérrez, G Inga-Diaz, ...
Emerging Infectious Diseases 29 (12), 2553, 2023
152023
Recent Changes in Patterns of Mammal Infection with Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5N1) Virus Worldwide
PI Plaza, V Gamarra-Toledo, JR Euguí, SA Lambertucci
Emerging Infectious Diseases 30 (3), 444, 2024
132024
Mass mortality of marine mammals associated to highly pathogenic influenza virus (H5N1) in South America
V Gamarra-Toledo, PI Plaza, R Gutiérrez, G Inga-Diaz, ...
bioRxiv, 2023
132023
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) strongly impacts wild birds in Peru
V Gamarra-Toledo, PI Plaza, F Angulo, R Gutiérrez, O García-Tello, ...
Biological Conservation 286, 110272, 2023
112023
High incidence of plastic debris in Andean condors from remote areas: Evidence for marine-terrestrial trophic transfer
V Gamarra-Toledo, PI Plaza, YA Peña, PA Bermejo, J López, GL Cano, ...
Environmental Pollution 317, 120742, 2023
92023
First mass mortality of marine mammals caused by highly pathogenic influenza virus (H5N1) in South America
V Gamarra-Toledo, PI Plaza, G Inga, R Gutiérrez, O García-Tello, ...
bioRxiv, 2023
92023
Pacific and Atlantic sea lion mortality caused by highly pathogenic Avian Influenza A (H5N1) in South America
PI Plaza, V Gamarra-Toledo, JR Euguí, N Rosciano, SA Lambertucci
Travel Medicine and Infectious Disease 59, 102712, 2024
82024
COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE LAS AVES DE LOS BOSQUES DE QUEÑUA (POLYLEPIS RU-GULOSA) EN AREQUIPA, SUROESTE DEL PERÚ
SMS Huaira, V Gamarra-Toledo, C Medina, E López
Ornitología Neotropical 30, 217-223, 2019
62019
Power lines and birds: an overlooked threat in South America
N Rebolo-Ifrán, P Plaza, JM Pérez-García, V Gamarra-Toledo, ...
Perspectives in Ecology and Conservation 21 (1), 71-84, 2023
22023
Registros de leucismo en el Gorrión de Collar Rufo (Zonotrichia capensis) en Perú
J Tiravanti, V Gamarra-Toledo, N Mamani-Cabana, P Allasi, H L.
Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) 16 (2), 12-19, 2021
2*2021
Descripción y análisis de las metodologías para el monitoreo de la avifauna en la Amazonía peruana
V Gamarra-Toledo
Metodologías para el monitoreo de la biodiversidad en la Amazonia …, 2014
22014
Ant body posture: gaster curling increases ant speed
S AMADOR‐VARGAS, JA Martínez, P GIRALDO‐BELTRÁN, ...
Ecological Entomology 36 (5), 663, 2011
12011
Power lines and birds: An overlooked threat in South America
N Rebolo, P Plaza, JM Perez García, V Gamarra Toledo, F Santander, ...
Elsevier, 2023
2023
Variation in song structure of the Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis) along an urban gradient in southwestern Peru
R Montes-Rivas, V Gamarra-Toledo, E Lopez, M Araya-Salas
ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 33, 133-141, 2022
2022
Variación de la estructura del canto del gorrión de collar rufo (Zonotrichia capensis) a lo largo de un gradiente urbano en el suroeste del Perú
R Montes-Rivas, V Gamarra-Toledo, E López, M Araya-Salas
Ornitología Neotropical 33 (2), 133-141, 2022
2022
Records of leucism in the Rufous-Collared Sparrow (Zonotrichia capensis) in Peru
J Tiravanti, V Gamarra-Toledo, N Mamani-Cabana, P Allasi, H L.
Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) 16 (2), 12-19., 2021
2021
On certain Peruvian type localities of birds (Aves) in Mlíkovský (2009)
N Hurtado, V Gamarra-Toledo
Zootaxa 4712 (2), 299–300-299–300, 2019
2019
Diet composition of birds in high Andean Quenua (Polylepis rugulosa) forests in Arequipa, southern Peru
S Mayori Soto-Huaira, V Gamarra-Toledo, CE Medina, E Lopez
ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 30, 217-223, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20