Παρακολούθηση
Christopher D. Ives
Christopher D. Ives
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nottingham.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Leverage points for sustainability transformation
DJ Abson, J Fischer, J Leventon, J Newig, T Schomerus, U Vilsmaier, ...
Ambio 46 (1), 30-39, 2017
10632017
Cities are hotspots for threatened species
CD Ives, PE Lentini, CG Threlfall, K Ikin, DF Shanahan, GE Garrard, ...
Global Ecology and Biogeography 25 (1), 117-126, 2016
5132016
The role of social values in the management of ecological systems
CD Ives, D Kendal
Journal of environmental management 144, 67-72, 2014
3662014
Reconnecting with nature for sustainability
CD Ives, DJ Abson, H Von Wehrden, C Dorninger, K Klaniecki, J Fischer
Sustainability science 13, 1389-1397, 2018
3292018
Human–nature connection: a multidisciplinary review
CD Ives, M Giusti, J Fischer, DJ Abson, K Klaniecki, C Dorninger, ...
Current opinion in environmental sustainability 26, 106-113, 2017
3142017
Inside-out sustainability: The neglect of inner worlds
CD Ives, R Freeth, J Fischer
Ambio 49, 208-217, 2020
2192020
Taming a wicked problem: resolving controversies in biodiversity offsetting
M Maron, CD Ives, H Kujala, JW Bull, FJF Maseyk, S Bekessy, A Gordon, ...
BioScience 66 (6), 489-498, 2016
1992016
Capturing residents’ values for urban green space: Mapping, analysis and guidance for practice
CD Ives, C Oke, A Hehir, A Gordon, Y Wang, SA Bekessy
Landscape and Urban Planning 161, 32-43, 2017
1622017
Values and attitudes of the urban public towards peri-urban agricultural land
CD Ives, D Kendal
Land use policy 34, 80-90, 2013
1532013
Transforming knowledge systems for life on Earth: Visions of future systems and how to get there
I Fazey, N Schäpke, G Caniglia, A Hodgson, I Kendrick, C Lyon, G Page, ...
Energy research & social science 70, 101724, 2020
1382020
Integrating biological and social values when prioritizing places for biodiversity conservation
AL Whitehead, H Kujala, CD Ives, A Gordon, PE Lentini, BA Wintle, ...
Conservation biology 28 (4), 992-1003, 2014
1252014
Loving the mess: navigating diversity and conflict in social values for sustainability
JO Kenter, CM Raymond, CJ Van Riper, E Azzopardi, MR Brear, ...
Sustainability Science 14, 1439-1461, 2019
1232019
The role of socio-economic factors in planning and managing urban ecosystem services
ML Wilkerson, MGE Mitchell, D Shanahan, KA Wilson, CD Ives, ...
Ecosystem Services 31, 102-110, 2018
1142018
How just and just how? A systematic review of social equity in conservation research
RS Friedman, EA Law, NJ Bennett, CD Ives, JPR Thorn, KA Wilson
Environmental Research Letters 13 (5), 053001, 2018
1132018
A model integrating social-cultural concepts of nature into frameworks of interaction between social and natural systems
A Muhar, CM Raymond, RJG Van Den Born, N Bauer, K Böck, M Braito, ...
Journal of Environmental Planning and Management 61 (5-6), 756-777, 2018
1122018
Religion and social values for sustainability
CD Ives, J Kidwell
Sustainability Science 14, 1355-1362, 2019
1012019
The ethics of offsetting nature
CD Ives, SA Bekessy
Frontiers in Ecology and the Environment 13 (10), 568-573, 2015
972015
Leverage points for sustainability transformation: a review on interventions in food and energy systems
C Dorninger, DJ Abson, CI Apetrei, P Derwort, CD Ives, K Klaniecki, ...
Ecological Economics 171, 106570, 2020
772020
Equity trade‐offs in conservation decision making
EA Law, NJ Bennett, CD Ives, R Friedman, KJ Davis, C Archibald, ...
Conservation Biology 32 (2), 294-303, 2018
752018
Achieving the promise of integration in social-ecological research
AM Guerrero, NJ Bennett, KA Wilson, N Carter, D Gill, M Mills, CD Ives, ...
Ecology and Society 23 (3), 2018
722018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20