Παρακολούθηση
Sofia Karagiannopoulou
Sofia Karagiannopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Impact of Dow Jones Sustainability Index, Exchange Rate and Consumer Sentiment Index on Carbon Emissions
S Karagiannopoulou, G Giannarakis, E Galariotis, C Zopounidis, ...
Sustainability 14 (19), 12052, 2022
42022
Corporate Social Responsibility: A Business Strategy That Promotes Energy Environmental Transition and Combats Volatility in the Post-Pandemic World
S Karagiannopoulou, N Sariannidis, K Ragazou, I Passas, A Garefalakis
Energies 16 (3), 1102, 2023
12023
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Volatility of Cryptocurrencies
S Karagiannopoulou, K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, N Sariannidis
International Journal of Financial Studies 11 (1), 50, 2023
2023
The Impact of Quantitative Easing on Stock Market: Evidence from Greece
S Karagiannopoulou, P Patsis, N Sariannidis
Business Development and Economic Governance in Southeastern Europe: 13th …, 2022
2022
The Effects of FED’s and ECB’s QE Announcements on Exchange Rates of Bitcoin, Euro, and Dollar in the Period of COVID-19: An Event Study Approach
S Karagiannopoulou, P Patsis, N Sariannidis
Journal of Modern Accounting and Auditing 18 (5), 212-224, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5