Παρακολούθηση
Alex B. Gershman (1962-2011)
Alex B. Gershman (1962-2011)
2005-2011, Professor Technische Universität Darmstadt Institut für Nachrichtentechnik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nt.tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust adaptive beamforming using worst-case performance optimization: A solution to the signal mismatch problem
SA Vorobyov, AB Gershman, ZQ Luo
IEEE transactions on signal processing 51 (2), 313-324, 2003
17532003
Training-based MIMO channel estimation: A study of estimator tradeoffs and optimal training signals
M Biguesh, AB Gershman
IEEE transactions on signal processing 54 (3), 884-893, 2006
10992006
Convex optimization-based beamforming
AB Gershman, ND Sidiropoulos, S Shahbazpanahi, M Bengtsson, ...
IEEE Signal Processing Magazine 27 (3), 62-75, 2010
6852010
Robust adaptive beamforming for general-rank signal models
S Shahbazpanahi, AB Gershman, ZQ Luo, KM Wong
IEEE Transactions on Signal Processing 51 (9), 2257-2269, 2003
6262003
Fast antenna subset selection in MIMO systems
M Gharavi-Alkhansari, AB Gershman
IEEE transactions on signal processing 52 (2), 339-347, 2004
5502004
Space-Time Processing for MIMO Communications
AB Gershman, ND Sidiropoulos
4262005
The stochastic CRB for array processing: A textbook derivation
P Stoica, EG Larsson, AB Gershman
IEEE Signal Processing Letters 8 (5), 148-150, 2001
4062001
Unitary root-MUSIC with a real-valued eigendecomposition: A theoretical and experimental performance study
M Pesavento, AB Gershman, M Haardt
IEEE transactions on signal processing 48 (5), 1306-1314, 2000
3302000
Maximum-likelihood direction-of-arrival estimation in the presence of unknown nonuniform noise
M Pesavento, AB Gershman
IEEE Transactions on Signal Processing 49 (7), 1310-1324, 2001
3242001
A generalized ESPRIT approach to direction-of-arrival estimation
F Gao, AB Gershman
IEEE signal processing letters 12 (3), 254-257, 2005
2612005
Direction finding in partly calibrated sensor arrays composed of multiple subarrays
M Pesavento, AB Gershman, KM Wong
IEEE Transactions on Signal Processing 50 (9), 2103-2115, 2002
2552002
Direction-of-arrival estimation in partly calibrated subarray-based sensor arrays
CMS See, AB Gershman
IEEE Transactions on Signal Processing 52 (2), 329-338, 2004
2182004
Direction-of-arrival estimation for nonuniform sensor arrays: from manifold separation to Fourier domain MUSIC methods
M Rubsamen, AB Gershman
IEEE Transactions on Signal Processing 57 (2), 588-599, 2008
2102008
Closed-form blind MIMO channel estimation for orthogonal space-time block codes
S Shahbazpanahi, AB Gershman, JH Manton
IEEE Transactions on signal processing 53 (12), 4506-4517, 2005
1932005
Filter-and-forward distributed beamforming in relay networks with frequency selective fading
H Chen, AB Gershman, S Shahbazpanahi
IEEE Transactions on Signal Processing 58 (3), 1251-1262, 2009
1912009
Robust adaptive beamforming in sensor arrays
AB Gershman
Int. J. Electron. Commun. 53, 305-314, 1999
1881999
Adaptive beamforming with joint robustness against mismatched signal steering vector and interference nonstationarity
SA Vorobyov, AB Gershman, ZQ Luo, N Ma
IEEE Signal Processing Letters 11 (2), 108-111, 2004
1862004
Maximum-likelihood DOA estimation by data-supported grid search
P Stoica, AB Gershman
IEEE Signal Processing Letters 6 (10), 273-275, 1999
1731999
Statistical eigenmode transmission over jointly correlated MIMO channels
X Gao, B Jiang, X Li, AB Gershman, MR McKay
IEEE Transactions on Information Theory 55 (8), 3735-3750, 2009
1562009
On the relationship between robust minimum variance beamformers with probabilistic and worst-case distortionless response constraints
SA Vorobyov, H Chen, AB Gershman
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (11), 5719-5724, 2008
1562008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20