Παρακολούθηση
Trevor Cohn
Trevor Cohn
Google DeepMind (Research Scientist) & University of Melbourne (Professor; School of CIS)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low resource dependency parsing: Cross-lingual parameter sharing in a neural network parser
L Duong, T Cohn, S Bird, P Cook
Proceedings of the 53rd annual meeting of the Association for Computational …, 2015
4082015
Graph-to-sequence learning using gated graph neural networks
D Beck, G Haffari, T Cohn
arXiv preprint arXiv:1806.09835, 2018
3732018
Iterative back-translation for neural machine translation
CDV Hoang, P Koehn, G Haffari, T Cohn
2nd Workshop on Neural Machine Translation and Generation, 18-24, 2018
3082018
Learning how to active learn: A deep reinforcement learning approach
M Fang, Y Li, T Cohn
arXiv preprint arXiv:1708.02383, 2017
3022017
Dynet: The dynamic neural network toolkit
G Neubig, C Dyer, Y Goldberg, A Matthews, W Ammar, A Anastasopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:1701.03980, 2017
2632017
QuEst-A translation quality estimation framework
L Specia, K Shah, JGC De Souza, T Cohn
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
2452013
Sentence compression beyond word deletion
T Cohn, M Lapata
Proceedings of the 22nd international conference on computational …, 2008
2122008
Incorporating structural alignment biases into an attentional neural translation model
T Cohn, CDV Hoang, E Vymolova, K Yao, C Dyer, G Haffari
arXiv preprint arXiv:1601.01085, 2016
2012016
Sentence compression as tree transduction
TA Cohn, M Lapata
Journal of Artificial Intelligence Research 34, 637-674, 2009
1942009
Semi-supervised user geolocation via graph convolutional networks
A Rahimi, T Cohn, T Baldwin
arXiv preprint arXiv:1804.08049, 2018
1832018
Massively multilingual transfer for NER
A Rahimi, Y Li, T Cohn
arXiv preprint arXiv:1902.00193, 2019
1822019
Machine translation by triangulation: Making effective use of multi-parallel corpora
T Cohn, M Lapata
Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association of Computational …, 2007
1822007
Tangled up in BLEU: Reevaluating the evaluation of automatic machine translation evaluation metrics
N Mathur, T Baldwin, T Cohn
arXiv preprint arXiv:2006.06264, 2020
1792020
Lingpeng Kong, Adhiguna Kuncoro, Gaurav Kumar, Chaitanya Malaviya, Paul Michel, Yusuke Oda, Matthew Richardson, Naomi Saphra, Swabha Swayamdipta, and Pengcheng Yin. 2017. Dynet …
G Neubig, C Dyer, Y Goldberg, A Matthews, W Ammar, A Anastasopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:1701.03980, 84, 2017
1772017
Towards robust and privacy-preserving text representations
Y Li, T Baldwin, T Cohn
arXiv preprint arXiv:1805.06093, 2018
1732018
Discriminative word alignment with conditional random fields
P Blunsom, T Cohn
Proceedings of the 21st International Conference on Computational …, 2006
1702006
Where's@ wally? a classification approach to geolocating users based on their social ties
D Rout, K Bontcheva, D Preoţiuc-Pietro, T Cohn
Proceedings of the 24th ACM Conference on Hypertext and Social Media, 11-20, 2013
1692013
Hawkes processes for continuous time sequence classification: an application to rumour stance classification in twitter
M Lukasik, PK Srijith, D Vu, K Bontcheva, A Zubiaga, T Cohn
Proceedings of 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
1682016
Take and took, gaggle and goose, book and read: Evaluating the utility of vector differences for lexical relation learning
E Vylomova, L Rimell, T Cohn, T Baldwin
arXiv preprint arXiv:1509.01692, 2015
1652015
An attentional model for speech translation without transcription
L Duong, A Anastasopoulos, D Chiang, S Bird, T Cohn
Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the …, 2016
1612016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20