Παρακολούθηση
Corrado Monti
Corrado Monti
CENTAI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centai.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
No echo in the chambers of political interactions on Reddit
G De Francisci Morales, C Monti, M Starnini
Scientific Reports 11 (1), 2818, 2021
532021
Modelling political disaffection from Twitter data
C Monti, A Rozza, G Zappella, M Zignani, A Arvidsson, E Colleoni
Proceedings of the second international workshop on issues of sentiment …, 2013
422013
Cleansing wikipedia categories using centrality
P Boldi, C Monti
Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web …, 2016
222016
Roots of Trumpism: Homophily and Social Feedback in Donald Trump Support on Reddit
J Massachs, C Monti, G De Francisci Morales, F Bonchi
Proceedings of the 12th ACM Conference on Web Science, 2020
202020
Learning Opinion Dynamics From Social Traces
C Monti, G De Francisci Morales, F Bonchi
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
172020
The effect of people recommenders on echo chambers and polarization
F Cinus, M Minici, C Monti, F Bonchi
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 16 …, 2022
112022
A network model characterized by a latent attribute structure with competition
P Boldi, I Crimaldi, C Monti
Information Sciences 354, 236-256, 2016
112016
Facebook Ads: Politics of Migration in Italy
A Capozzi, G De Francisci Morales, Y Mejova, C Monti, A Panisson, ...
Social Informatics: 12th International Conference, SocInfo 2020, Pisa, Italy …, 2020
82020
Llamafur: learning latent category matrix to find unexpected relations in wikipedia
P Boldi, C Monti
Proceedings of the 8th acm conference on web science, 218-222, 2016
8*2016
Learning ideological embeddings from information cascades
C Monti, G Manco, C Aslay, F Bonchi
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information …, 2021
72021
Liquid FM: Recommending Music through Viscous Democracy
P Boldi, C Monti, M Santini, S Vigna
Proceedings of the 6th Italian Information Retrieval Workshop, 2015
72015
Clandestino or Rifugiato? Anti-immigration Facebook Ad Targeting in Italy✱
A Capozzi, G De Francisci Morales, Y Mejova, C Monti, A Panisson, ...
Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2021
52021
Estimating latent feature-feature interactions in large feature-rich graphs
C Monti, P Boldi
Internet Mathematics, 2017
42017
Making simple proofs simpler
P Codara, OM D'Antona, F Marigo, C Monti
Mathematica Italia User Group Meeting. Atti del convegno., 2013
42013
Cascade-based echo chamber detection
M Minici, F Cinus, C Monti, F Bonchi, G Manco
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information …, 2022
32022
Social Norms on Reddit: A Demographic Analysis
S De Candia, G De Francisci Morales, C Monti, F Bonchi
14th ACM Web Science Conference 2022, 139-147, 2022
22022
Generating realistic interest-driven information cascades
F Cinus, F Bonchi, C Monti, A Panisson
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 14 …, 2020
22020
The language of opinion change on social media under the lens of communicative action
C Monti, LM Aiello, G De Francisci Morales, F Bonchi
Scientific Reports 12 (1), 17920, 2022
12022
Communities, Gateways, and Bridges: Measuring Attention Flow in the Reddit Political Sphere
C Rollo, G De Francisci Morales, C Monti, A Panisson
Social Informatics: 13th International Conference, SocInfo 2022, Glasgow, UK …, 2022
12022
Evidence of Demographic rather than Ideological Segregation in News Discussion on Reddit
C Monti, J D'Ignazi, M Starnini, GDF Morales
arXiv preprint arXiv:2302.07598, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20