Παρακολούθηση
Robert M Bilder
Robert M Bilder
UCLA Semel Institute for Neuroscience & Human Beha
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mednet.ucla.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predictors of relapse following response from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder
D Robinson, MG Woerner, JMJ Alvir, R Bilder, R Goldman, S Geisler, ...
Archives of general psychiatry 56 (3), 241-247, 1999
16991999
Neurocognitive effects of antipsychotic medications in patients with chronic schizophrenia in the CATIE Trial
RSE Keefe, RM Bilder, SM Davis, PD Harvey, BW Palmer, JM Gold, ...
Archives of general psychiatry 64 (6), 633-647, 2007
12962007
Neuropsychology of first-episode schizophrenia: initial characterization and clinical correlates
RM Bilder, RS Goldman, D Robinson, G Reiter, L Bell, JA Bates, ...
American Journal of Psychiatry 157 (4), 549-559, 2000
12422000
Construction of a 3D probabilistic atlas of human cortical structures
DW Shattuck, M Mirza, V Adisetiyo, C Hojatkashani, G Salamon, KL Narr, ...
Neuroimage 39 (3), 1064-1080, 2008
10002008
The catechol-O-methyltransferase polymorphism: Relations to the tonic–phasic dopamine hypothesis and neuropsychiatric phenotypes
RM Bilder, J Volavka, HM Lachman, AA Grace
Neuropsychopharmacology 29 (11), 1943-1961, 2004
8912004
Symptomatic and functional recovery from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder
DG Robinson, MG Woerner, M McMeniman, A Mendelowitz, RM Bilder
American Journal of Psychiatry 161 (3), 473-479, 2004
8172004
Reduced temporal limbic structure volumes on magnetic resonance images in first episode schizophrenia
B Bogerts, M Ashtari, G Degreef, JMJ Alvir, RM Bilder, JA Lieberman
Psychiatry Research: Neuroimaging 35 (1), 1-13, 1990
7471990
Neurocognitive effects of clozapine, olanzapine, risperidone, and haloperidol in patients with chronic schizophrenia or schizoaffective disorder
RM Bilder, RS Goldman, J Volavka, P Czobor, M Hoptman, B Sheitman, ...
American Journal of Psychiatry 159 (6), 1018-1028, 2002
7242002
Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence
JE Savage, PR Jansen, S Stringer, K Watanabe, J Bryois, CA De Leeuw, ...
Nature genetics 50 (7), 912-919, 2018
7212018
Symptomatic and neuropsychological components of defect states
RM Bilder, S Mukherjee, RO Rieder, AK Pandurangi
Schizophrenia Bulletin 11 (3), 409-419, 1985
6931985
Increase in caudate nuclei volumes of first-episode schizophrenic patients taking antipsychotic drugs
MH Chakos, JA Lieberman, RM Bilder, M Borenstein, G Lerner, B Bogerts, ...
American Journal of Psychiatry 151 (10), 1430-1436, 1994
6661994
Predictors of treatment response from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder
DG Robinson, MG Woerner, JMJ Alvir, S Geisler, A Koreen, B Sheitman, ...
American Journal of Psychiatry 156 (4), 544-549, 1999
6281999
Adolescent immaturity in attention-related brain engagement to emotional facial expressions
CS Monk, EB McClure, EE Nelson, E Zarahn, RM Bilder, E Leibenluft, ...
Neuroimage 20 (1), 420-428, 2003
6262003
Longitudinal study of brain morphology in first episode schizophrenia
J Lieberman, M Chakos, H Wu, J Alvir, E Hoffman, D Robinson, R Bilder
Biological psychiatry 49 (6), 487-499, 2001
6052001
Baseline neurocognitive deficits in the CATIE schizophrenia trial
RSE Keefe, RM Bilder, PD Harvey, SM Davis, BW Palmer, JM Gold, ...
Neuropsychopharmacology 31 (9), 2033-2046, 2006
5562006
Orbital frontal and amygdala volume reductions in obsessive-compulsive disorder
PR Szeszko, D Robinson, JMJ Alvir, RM Bilder, T Lencz, M Ashtari, H Wu, ...
Archives of general psychiatry 56 (10), 913-919, 1999
4461999
Brain-derived neurotrophic factor val66met polymorphism and volume of the hippocampal formation
PR Szeszko, R Lipsky, C Mentschel, D Robinson, H Gunduz-Bruce, ...
Molecular psychiatry 10 (7), 631-636, 2005
4432005
Mapping cortical thickness and gray matter concentration in first episode schizophrenia
KL Narr, RM Bilder, AW Toga, RP Woods, DE Rex, PR Szeszko, ...
Cerebral cortex 15 (6), 708-719, 2005
4432005
Neurocognitive correlates of the COMT Val158Met polymorphism in chronic schizophrenia
RM Bilder, J Volavka, P ál Czobor, AK Malhotra, JL Kennedy, X Ni, ...
Biological psychiatry 52 (7), 701-707, 2002
4362002
Hippocampus-amygdala volumes and psychopathology in chronic schizophrenia
B Bogerts, JA Lieberman, M Ashtari, RM Bilder, G Degreef, G Lerner, ...
Biological psychiatry 33 (4), 236-246, 1993
4301993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20