Παρακολούθηση
Spyros Sioutas
Spyros Sioutas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the effective management of ambulances
G Derekenaris, J Garofalakis, C Makris, J Prentzas, S Sioutas, ...
Computers, Environment and Urban Systems 25 (3), 267-278, 2001
2562001
On-line consistent ranking on e-recruitment: seeking the truth behind a well-formed CV
E Faliagka, L Iliadis, I Karydis, M Rigou, S Sioutas, A Tsakalidis, G Tzimas
Artificial Intelligence Review 42, 515-528, 2014
1072014
Automated, elastic resource provisioning for nosql clusters using tiramola
D Tsoumakos, I Konstantinou, C Boumpouka, S Sioutas, N Koziris
2013 13th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud, and Grid …, 2013
1072013
Large scale implementations for twitter sentiment classification
A Kanavos, N Nodarakis, S Sioutas, A Tsakalidis, D Tsolis, G Tzimas
Algorithms 10 (1), 33, 2017
682017
Dependable horizontal scaling based on probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
2015 15th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid …, 2015
652015
Large Scale Sentiment Analysis on Twitter with Spark.
N Nodarakis, S Sioutas, AK Tsakalidis, G Tzimas
EDBT/ICDT Workshops, 1-8, 2016
602016
Improved bounds for finger search on a RAM
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Algorithms-ESA 2003: 11th Annual European Symposium, Budapest, Hungary …, 2003
472003
Tiramola: elastic nosql provisioning through a cloud management platform
I Konstantinou, E Angelou, D Tsoumakos, C Boumpouka, N Koziris, ...
Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2012
452012
Dynamic interpolation search revisited
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Automata, Languages and Programming: 33rd International Colloquium, ICALP …, 2006
42*2006
Cloud elasticity: a survey
A Naskos, A Gounaris, S Sioutas
Algorithmic Aspects of Cloud Computing: First International Workshop …, 2016
382016
Dynamic Web Service discovery architecture based on a novel peer based overlay network
S Sioutas, E Sakkopoulos, C Makris, B Vassiliadis, A Tsakalidis, ...
Journal of Systems and Software 82 (5), 809-824, 2009
382009
Cloud elasticity using probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
arXiv preprint arXiv:1405.4699, 2014
332014
Defining and evaluating Twitter influence metrics: a higher-order approach in Neo4j
G Drakopoulos, A Kanavos, P Mylonas, S Sioutas
Social Network Analysis and Mining 7, 1-14, 2017
262017
kdann+: A rapid aknn classifier for big data
N Nodarakis, E Pitoura, S Sioutas, A Tsakalidis, D Tsoumakos, G Tzimas
Transactions on Large-Scale Data-and Knowledge-Centered Systems XXIV …, 2016
252016
A novel distributed p2p simulator architecture: D-p2p-sim
S Sioutas, G Papaloukopoulos, E Sakkopoulos, K Tsichlas, ...
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
232009
Applying robust multibit watermarks to digital images
D Tsolis, S Nikolopoulos, L Drossos, S Sioutas, T Papatheodorou
Journal of Computational and Applied Mathematics 227 (1), 213-220, 2009
232009
NIPPERS: Network of InterPolated PeERS for web service discovery
C Makris, E Sakkopoulos, S Sioutas, P Triantafillou, A Tsakalidis, ...
International Conference on Information Technology: Coding and Computing …, 2005
232005
Fully persistent B-trees
GS Brodal, S Sioutas, K Tsakalidis, K Tsichlas
Theoretical Computer Science 841, 10-26, 2020
202020
Balanced distributed web service lookup system
S Sioutas, E Sakkopoulos, L Drossos, S Sirmakessis
Journal of Network and Computer Applications 31 (2), 149-162, 2008
202008
On tensor distances for self organizing maps: Clustering cognitive tasks
G Drakopoulos, I Giannoukou, P Mylonas, S Sioutas
Database and Expert Systems Applications: 31st International Conference …, 2021
192021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20