Παρακολούθηση
Shafiul Azam Chowdhury
Shafiul Azam Chowdhury
Graduate Research Assistant at The University of Texas at Arlington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mavs.uta.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatically finding bugs in a commercial cyber-physical system development tool chain with SLforge
SA Chowdhury, S Mohian, S Mehra, S Gawsane, TT Johnson, C Csallner
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
452018
SLEMI: Equivalence modulo input (EMI) based mutation of CPS models for finding compiler bugs in Simulink
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson, C Csallner
Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software …, 2020
332020
A curated corpus of Simulink models for model-based empirical studies
SA Chowdhury, LS Varghese, S Mohian, TT Johnson, C Csallner
Proceedings of the 4th International Workshop on Software Engineering for …, 2018
252018
CyFuzz: A differential testing framework for cyber-physical systems development environments
SA Chowdhury, TT Johnson, C Csallner
Cyber Physical Systems. Design, Modeling, and Evaluation: 6th International …, 2017
222017
DeepFuzzSL: Generating models with deep learning to find bugs in the Simulink toolchain
SL Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
2nd workshop on testing for deep learning and deep learning for testing …, 2020
192020
SLNET: A redistributable corpus of 3rd-party Simulink models
SL Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software …, 2022
62022
Understanding and improving cyber-physical system models and development tools
SA Chowdhury
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
62018
Software engineering for smart cyber-physical systems (SEsCPS 2018)-workshop report
T Bures, D Weyns, B Schmerl, J Fitzgerald, A Aniculaesei, C Berger, ...
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 44 (4), 11-13, 2021
52021
SLEMI: Finding Simulink compiler bugs through equivalence modulo input (EMI)
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson, C Csallner
Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software …, 2020
42020
Automatically finding bugs in commercial cyber-physical system development tool chains
SA Chowdhury
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
42018
EvoSL: a large open-source corpus of changes in Simulink models & projects
SL Shrestha, A Boll, SA Chowdhury, T Kehrer, C Csallner
2023 ACM/IEEE 26th International Conference on Model Driven Engineering …, 2023
22023
Replicability study: Corpora for understanding simulink models & projects
SL Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
2023 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and …, 2023
12023
Replicability study: Corpora for understanding simulink models & projects (analysis data) and slnet-evol dataset
S Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
figshare, 2023
12023
Automated Testing of a Commercial Cyber-Physical System Development Tool Chain
SA Chowdhury
The University of Texas at Arlington, 2019
12019
SLNET: A Redistributable Corpus of 3rd-party Simulink Models
S Lal Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
arXiv e-prints, arXiv: 2203.17112, 2022
2022
Farm mechanization in a semiclosed input-output model: the Philippines.
SA Chowdhury, RW Herdt
1983
2023 ACM/IEEE 26th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS)| 979-8-3503-2480-8/23/$31.00© 2023 IEEE| DOI: 10.1109/MODELS58315. 2023.00040
M Acher, R Ahmadi, O Alam, N Almerge, N Annable, P Archambault, ...
ICSE-Companion 2020
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18