Παρακολούθηση
Shafiul Azam Chowdhury
Shafiul Azam Chowdhury
Graduate Research Assistant at The University of Texas at Arlington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mavs.uta.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatically finding bugs in a commercial cyber-physical system development tool chain with SLforge
SA Chowdhury, S Mohian, S Mehra, S Gawsane, TT Johnson, C Csallner
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
352018
SLEMI: Equivalence modulo input (EMI) based mutation of CPS models for finding compiler bugs in Simulink
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson, C Csallner
2020 IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2020
172020
CyFuzz: A differential testing framework for cyber-physical systems development environments
SA Chowdhury, TT Johnson, C Csallner
International Workshop on Design, Modeling, and Evaluation of Cyber Physical …, 2016
152016
A curated corpus of Simulink models for model-based empirical studies
SA Chowdhury, LS Varghese, S Mohian, TT Johnson, C Csallner
2018 IEEE/ACM 4th International Workshop on Software Engineering for Smart …, 2018
142018
DeepFuzzSL: Generating models with deep learning to find bugs in the Simulink toolchain
SL Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
2nd Workshop on Testing for Deep Learning and Deep Learning for Testing …, 2020
92020
Understanding and improving cyber-physical system models and development tools
SA Chowdhury
2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
52018
Software engineering for smart cyber-physical systems (SEsCPS 2018)-workshop report
T Bures, D Weyns, B Schmerl, J Fitzgerald, A Aniculaesei, C Berger, ...
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 44 (4), 11-13, 2021
42021
Automatically finding bugs in commercial cyber-physical system development tool chains
SA Chowdhury
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
32018
SLEMI: Finding Simulink compiler bugs through equivalence modulo input (EMI)
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson, C Csallner
2020 IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering …, 2020
12020
Automated Testing of a Commercial Cyber-Physical System Development Tool Chain
SA Chowdhury
The University of Texas at Arlington, 2019
12019
SLNET: A Redistributable Corpus of 3rd-party Simulink Models
SL Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
arXiv preprint arXiv:2203.17112, 2022
2022
SLNET: A Redistributable Corpus of 3rd-party Simulink Models
S Lal Shrestha, SA Chowdhury, C Csallner
arXiv e-prints, arXiv: 2203.17112, 2022
2022
Journal: Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software Engineering, 2020
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson, C Csallner
ICSE-Companion 2020
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14