Παρακολούθηση
yago pereiro
yago pereiro
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα thoughtworks.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finding maximum margin segments in speech
YP Estevan, V Wan, O Scharenborg
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
732007
Inversion techniques for underdetermined BSS in an arbitrary number of dimensions
L Vielva, Y Pereiro, D Erdogmus, J Pereda, JC Príncipe
Proceedings of ICA’03, 131-136, 2003
102003
Design of a Voice-enabled Interface for Real-Time Access to Stock Exchange from a PDA through GPRS
D Martín-Iglesias, Y Pereiro-Estevan, AI García-Moral, A Gallardo-Antolín, ...
Ninth European Conference on Speech Communication and Technology, 2005
12005
Design of an embedded speech-centric interface for applications in handheld terminals
A Gallardo-Antolin, AI Garcia-Moral, Y Pereiro-Estevan, F Diaz-de-Maria
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 28 (2), 24-33, 2013
2013
Segmentación de fonemas no supervisada basada en métodos kernel de máximo margen
Y Pereiro Estevan, V Wan, O Scharenborg, A Gallardo Antolín
IV Jornadas en Tecnología del Habla, 2006
2006
ESTIMACION DE LA MATRIZ DE MEZCLAS EN SEPARACION CIEGA DE FUENTES INDETERMINADA CON UN NUMERO ARBITRARIO DE FUENTES
YP Estevan, L Vielva
2003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6