Παρακολούθηση
Mingmin Zhao
Mingmin Zhao
Assistant Professor, University of Pennsylvania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cis.upenn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Through-wall human pose estimation using radio signals
M Zhao, T Li, M Abu Alsheikh, Y Tian, H Zhao, A Torralba, D Katabi
CVPR 2018. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
6192018
Emotion recognition using wireless signals
M Zhao, F Adib, D Katabi
ACM Mobicom 2016. Proceedings of the 22nd Annual International Conference on …, 2016
5442016
RF-based 3D skeletons
M Zhao, Y Tian, H Zhao, MA Alsheikh, T Li, R Hristov, Z Kabelac, D Katabi, ...
ACM SIGCOMM 2018. Proceedings of the 2018 Conference of the ACM Special …, 2018
3512018
Jigsaw: Indoor floor plan reconstruction via mobile crowdsensing
R Gao, M Zhao, T Ye, F Ye, Y Wang, K Bian, T Wang, X Li
ACM Mobicom 2014. Proceedings of the 20th annual international conference on …, 2014
2912014
Learning Sleep Stages from Radio Signals: A Conditional Adversarial Architecture
M Zhao, S Yue, D Katabi, TS Jaakkola, MT Bianchi
ICML 2017. International Conference on Machine Learning, 2017
2882017
Making the Invisible Visible: Action Recognition Through Walls and Occlusions
T Li, L Fan, M Zhao, Y Liu, D Katabi
ICCV 2019. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer …, 2019
1412019
Through-wall human mesh recovery using radio signals
M Zhao, Y Liu, A Raghu, T Li, H Zhao, A Torralba, D Katabi
ICCV 2019. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer …, 2019
1052019
Enabling Identification and Behavioral Sensing in Homes using Radio Reflections
CY Hsu, R Hristov, GH Lee, M Zhao, D Katabi
ACM CHI 2019. Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in …, 2019
982019
Multi-story Indoor Floor Plan Reconstruction via Mobile Crowdsensing
R Gao, M Zhao, T Ye, F Ye, G Luo, K Bian, Y Wang, T Wang, X Li
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2016
672016
Smartphone-based Real Time Vehicle Tracking in Indoor Parking Structures
R Gao, M Zhao, T Ye, F Ye, Y Wang, G Luo
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2017
542017
Assessment of medication self-administration using artificial intelligence
M Zhao, K Hoti, H Wang, A Raghu, D Katabi
Nature medicine 27 (4), 727-735, 2021
482021
Vetrack: Real time vehicle tracking in uninstrumented indoor environments
M Zhao, T Ye, R Gao, F Ye, Y Wang, G Luo
ACM SenSys 2015. Proceedings of the 13th ACM Conference on Embedded …, 2015
332015
Bidirectional Inference Networks: A Class of Deep Bayesian Networks for Health Profiling
H Wang, C Mao, H He, M Zhao, TS Jaakkola, D Katabi
AAAI 2019. The Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), 2019
222019
Seeing through clouds in satellite images
M Zhao, P Olsen, R Chandra
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023
152023
Pose estimation
D Katabi, A Torralba, H Zhao, M Zhao, M Abualsheikh, Y Tian
US Patent App. 16/225,837, 2019
152019
Extraction of features from physiological signals
M Zhao, F Adib, D Katabi
US Patent App. 15/490,297, 2017
102017
Veloc: finding your car in the parking lot
M Zhao, R Gao, J Zhu, T Ye, F Ye, Y Wang, K Bian, G Luo, M Zhang
ACM SenSys 2014. Proceedings of the 12th ACM Conference on Embedded Network …, 2014
102014
Subject identification in behavioral sensing systems
D Katabi, RH Hristov, CY Hsu, GH Lee, M Zhao
US Patent App. 16/860,591, 2020
22020
Learning sleep stages from radio signals
M Zhao, S Yue, D Katabi, TS Jaakkola
US Patent App. 15/933,921, 2018
22018
Predictive Encoding of Contextual Relationships for Perceptual Inference, Interpolation and Prediction
M Zhao, C Zhuang, Y Wang, TS Lee
ICLR 2015. International Conference on Learning Representations, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20