Παρακολούθηση
Silvano Galliani
Silvano Galliani
Research at Microsoft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multi-view stereo benchmark with high-resolution images and multi-camera videos
T Schops, JL Schonberger, S Galliani, T Sattler, K Schindler, M Pollefeys, ...
CVPR, 3260-3269, 2017
7582017
Classification with an edge: Improving semantic image segmentation with boundary detection
D Marmanis, K Schindler, JD Wegner, S Galliani, M Datcu, U Stilla
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 135, 158-172, 2018
6552018
Massively parallel multiview stereopsis by surface normal diffusion
S Galliani, K Lasinger, K Schindler
ICCV, 873-881, 2015
5492015
Massively parallel multiview stereopsis by surface normal diffusion
S Galliani, K Lasinger, K Schindler
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015
5492015
Semantic segmentation of aerial images with an ensemble of CNSS
D Marmanis, JD Wegner, S Galliani, K Schindler, M Datcu, U Stilla
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2016
3692016
Super-resolution of Sentinel-2 images: Learning a globally applicable deep neural network
C Lanaras, J Bioucas-Dias, S Galliani, E Baltsavias, K Schindler
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 146, 305-319, 2018
2922018
Patchmatchnet: Learned multi-view patchmatch stereo
F Wang, S Galliani, C Vogel, P Speciale, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
2722021
Ntire 2020 challenge on spectral reconstruction from an rgb image
B Arad, R Timofte, O Ben-Shahar, YT Lin, GD Finlayson
CRPRW, 446-447, 2020
2232020
Hololens 2 research mode as a tool for computer vision research
D Ungureanu, F Bogo, S Galliani, P Sama, X Duan, C Meekhof, J Stühmer, ...
arXiv preprint arXiv:2008.11239, 2020
1472020
Learned spectral super-resolution
S Galliani, C Lanaras, D Marmanis, E Baltsavias, K Schindler
arXiv preprint arXiv:1703.09470, 2017
1332017
Learned Multi-Patch Similarity
W Hartmann, S Galliani, M Havlena, K Schindler, L Van Gool
ICCV, 1586-1594, 2017
1332017
Deepvideomvs: Multi-view stereo on video with recurrent spatio-temporal fusion
A Duzceker, S Galliani, C Vogel, P Speciale, M Dusmanu, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
822021
Itermvs: Iterative probability estimation for efficient multi-view stereo
F Wang, S Galliani, C Vogel, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
742022
Gipuma: Massively parallel multi-view stereo reconstruction
S Galliani, K Lasinger, K Schindler
Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung …, 2016
572016
Just look at the image: viewpoint-specific surface normal prediction for improved multi-view reconstruction
S Galliani, K Schindler
CVPR, 2016
322016
Inference, learning and attention mechanisms that exploit and preserve sparsity in CNNs
T Hackel, M Usvyatsov, S Galliani, JD Wegner, K Schindler
Pattern Recognition: 40th German Conference, GCPR 2018, Stuttgart, Germany …, 2019
202019
Fast and Robust Surface Normal Integration by a Discrete Eikonal Equation
S Galliani, M Breuß, YC Ju
British Machine Vision Conference (BMVC), 106.1--106.11, 2012
162012
Lake ice monitoring with webcams
M Xiao, M Rothermel, M Tom, S Galliani, E Baltsavias, K Schindler
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2018
142018
Generalised perspective shape from shading in spherical coordinates
S Galliani, YC Ju, M Breuß, A Bruhn
Scale Space and Variational Methods in Computer Vision: 4th International …, 2013
112013
Classification with an edge: Improving semantic image segmentation with boundary detection. arXiv 2016
D Marmanis, K Schindler, JD Wegner, S Galliani, M Datcu, U Stilla
arXiv preprint arXiv:1612.01337, 0
10
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20