Παρακολούθηση
Chrystele Verati
Chrystele Verati
Enseignant-chercheur - Université de Nice Sophia Antipolis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-cotedazur.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synchrony of the Central Atlantic magmatic province and the Triassic-Jurassic boundary climatic and biotic crisis
A Marzoli, H Bertrand, KB Knight, S Cirilli, N Buratti, C Vérati, S Nomade, ...
Geology 32 (11), 973-976, 2004
3952004
Thermal fatigue as the origin of regolith on small asteroids
M Delbo, G Libourel, J Wilkerson, N Murdoch, P Michel, KT Ramesh, ...
Nature 508 (7495), 233-236, 2014
2942014
Chronology of the Central Atlantic Magmatic Province: implications for the Central Atlantic rifting processes and the Triassic–Jurassic biotic crisis
S Nomade, KB Knight, E Beutel, PR Renne, C Verati, G Féraud, A Marzoli, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 244 (1-4), 326-344, 2007
2432007
40Ar/39Ar ages and duration of the Central Atlantic Magmatic Province volcanism in Morocco and Portugal and its relation to the Triassic–Jurassic boundary
C Verati, C Rapaille, G Féraud, A Marzoli, H Bertrand, N Youbi
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 244 (1-4), 308-325, 2007
2032007
Jurassic back-arc and Cretaceous hot-spot series In the Armenian ophiolites—Implications for the obduction process
Y Rolland, G Galoyan, D Bosch, M Sosson, M Corsini, M Fornari, C Verati
Lithos 112 (3-4), 163-187, 2009
1652009
40Ar/39Ar ages and Sr–Nd–Pb–Os geochemistry of CAMP tholeiites from Western Maranhão basin (NE Brazil)
R Merle, A Marzoli, H Bertrand, L Reisberg, C Verati, C Zimmermann, ...
Lithos 122 (3-4), 137-151, 2011
1232011
Intercalibration of the Hb3gr 40Ar/39Ar dating standard
F Jourdan, C Verati, G Féraud
Chemical Geology 231 (3), 177-189, 2006
1132006
Dating low-temperature deformation by 40Ar/39Ar on white mica, insights from the Argentera-Mercantour Massif (SW Alps)
G Sanchez, Y Rolland, J Schneider, M Corsini, E Oliot, P Goncalves, ...
Lithos 125 (1-2), 521-536, 2011
912011
The farthest record of the Central Atlantic Magmatic Province into West Africa craton: Precise 40Ar/39Ar dating and geochemistry of Taoudenni basin intrusives (northern Mali)
C Verati, H Bertrand, G Féraud
Earth and Planetary Science Letters 235 (1-2), 391-407, 2005
882005
Modelling effect of sericitization of plagioclase on the 40K/40Ar and 40Ar/39Ar chronometers: implication for dating basaltic rocks and mineral deposits
C Verati, F Jourdan
Geological Society, London, Special Publications 378 (1), 155-174, 2014
652014
Advances in 40Ar/39Ar dating: from archaeology to planetary sciences–introduction
F Jourdan, DF Mark, C Verati
Geological Society, London, Special Publications 378 (1), 1-8, 2014
55*2014
The Jurassic–Cretaceous basaltic magmatism of the Oued El-Abid syncline (High Atlas, Morocco): Physical volcanology, geochemistry and geodynamic implications
MK Bensalah, N Youbi, J Mata, J Madeira, L Martins, H El Hachimi, ...
Journal of African Earth Sciences 81, 60-81, 2013
392013
Evidence of bacterial activity from micrometer-scale layer analyses of black-smoker sulfide structures (Pito Seamount Site, Easter microplate)
C Verati, P de Donato, D Prieur, J Lancelot
Chemical Geology 158 (3-4), 257-269, 1999
391999
Application of U/Th and 40Ar/39Ar Dating to Orgnac 3, a Late Acheulean and Early Middle Palaeolithic Site in Ardèche, France
V Michel, G Shen, CC Shen, CC Wu, C Vérati, S Gallet, MH Moncel, ...
PLoS One 8 (12), e82394, 2013
352013
Petrophysical properties of volcanic rocks and impacts of hydrothermal alteration in the Guadeloupe Archipelago (West Indies)
V Navelot, Y Géraud, A Favier, M Diraison, M Corsini, JM Lardeaux, ...
Journal of Volcanology and Geothermal Research 360, 1-21, 2018
332018
Pliocene to Pleistocene carbonate systems of the Guadeloupe archipelago, French Lesser Antilles: a land and sea study (the KaShallow project)
P Münch, JF Lebrun, JJ Cornée, I Thinon, P Guennoc, BJ Marcaillou, ...
Bulletin de la Société géologique de France 184 (1-2), 99-110, 2013
292013
Integrated chronostratigraphy of an intra-arc basin: 40Ar/39Ar datings, micropalaeontology and magnetostratigraphy of the early Miocene Castelsardo basin (northern Sardinia, Italy)
J Oudet, P Münch, C Verati, M Ferrandini, M Melinte-Dobrinescu, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 295 (1-2), 293-306, 2010
292010
Pb isotope study of black-smokers and basalts from Pito Seamount site (Easter microplate)
C Verati, J Lancelot, R Hékinian
Chemical Geology 155 (1-2), 45-63, 1999
291999
Discovery of lower cretaceous synmetamorphic thrust tectonics in French Lesser Antilles (La Désirade Island, Guadeloupe): implications for Caribbean geodynamics
M Corsini, JM Lardeaux, C Verati, E Voitus, M Balagne
Tectonics 30 (4), 2011
272011
Comment on" Synchrony between the Central Atlantic magmatic province and the Triassic-Jurassic mass-extinction event? By Whiteside et al.(2007)"
A Marzoli, H Bertrand, KB Knight, S Cirilli, S Nomade, PR Renne, C Vérati, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 262 (3), 189, 2008
272008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20