Παρακολούθηση
Theotonio Pauliquevis
Theotonio Pauliquevis
UNIFESP - Dept of Environmental Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unifesp.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rainforest aerosols as biogenic nuclei of clouds and precipitation in the Amazon
U Pöschl, ST Martin, B Sinha, Q Chen, SS Gunthe, JA Huffman, ...
science 329 (5998), 1513-1516, 2010
5892010
Physical and chemical properties of aerosols in the wet and dry seasons in Rondônia, Amazonia
P Artaxo, JV Martins, MA Yamasoe, AS Procópio, TM Pauliquevis, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 107 (D20), LBA 49-1-LBA 49-14, 2002
3812002
Sources and properties of Amazonian aerosol particles
ST Martin, MO Andreae, P Artaxo, D Baumgardner, Q Chen, AH Goldstein, ...
Reviews of Geophysics 48 (2), 2010
3082010
An overview of the first decade of PollyNET: an emerging network of automated Raman-polarization lidars for continuous aerosol profiling
H Baars, T Kanitz, R Engelmann, D Althausen, B Heese, M Komppula, ...
Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union, 2016
2152016
Corrigendum to" An overview of the Amazonian Aerosol Characterization Experiment 2008 (AMAZE-08)" published in Atmos. Chem. Phys., 10, 11415–11438, 2010
ST Martin, MO Andreae, D Althausen, P Artaxo, H Baars, S Borrmann, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 10 (23), 11565-11565, 2010
180*2010
An overview of the Amazonian aerosol characterization experiment 2008 (AMAZE-08)
S Borrmann, E Swietlicki, A Guenther, MO Andreae, J Schneider, ...
Atmospheric Chemistry and Physics, 2010
1802010
Química atmosférica na Amazônia: a floresta e as emissões de queimadas controlando a composição da atmosfera amazônica
P Artaxo, LV Gatti, AMC Leal, KM Longo, SR Freitas, LL Lara, ...
Acta amazônica 35, 185-196, 2005
1782005
Mass spectral characterization of submicron biogenic organic particles in the Amazon Basin
Q Chen, DK Farmer, J Schneider, SR Zorn, CL Heald, TG Karl, ...
Geophysical Research Letters 36 (20), 2009
1762009
Dust and smoke transport from Africa to South America: Lidar profiling over Cape Verde and the Amazon rainforest
A Ansmann, H Baars, M Tesche, D Müller, D Althausen, R Engelmann, ...
Geophysical Research Letters 36 (11), 2009
1742009
Overview of the inorganic and organic composition of size‐segregated aerosol in Rondonia, Brazil, from the biomass‐burning period to the onset of the wet season
S Fuzzi, S Decesari, MC Facchini, F Cavalli, L Emblico, M Mircea, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 112 (D1), 2007
1552007
The Green Ocean Amazon experiment (GoAmazon2014/5) observes pollution affecting gases, aerosols, clouds, and rainfall over the rain forest
ST Martin, P Artaxo, L Machado, AO Manzi, RAF Souza, C Schumacher, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 98 (5), 981-997, 2017
1122017
Aerosol profiling with lidar in the Amazon Basin during the wet and dry season
H Baars, A Ansmann, D Althausen, R Engelmann, B Heese, D Müller, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 117 (D21), 2012
1122012
Efeitos climáticos de partículas de aerossóis biogênicos e emitidos em queimadas na Amazônia
P Artaxo, PH Oliveira, LL Lara, TM Pauliquevis, LV Rizzo, CP Junior, ...
Revista brasileira de meteorologia 21 (3a), 168-22, 2006
1112006
Assessing the impact of PM2. 5 on respiratory disease using artificial neural networks
G Polezer, YS Tadano, HV Siqueira, AFL Godoi, CI Yamamoto, ...
Environmental pollution 235, 394-403, 2018
1022018
Submicron particle mass concentrations and sources in the Amazonian wet season (AMAZE-08)
Q Chen, DK Farmer, LV Rizzo, T Pauliquevis, M Kuwata, TG Karl, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 15 (7), 3687-3701, 2015
1022015
Further evidence for significant smoke transport from Africa to Amazonia
H Baars, A Ansmann, D Althausen, R Engelmann, P Artaxo, T Pauliquevis, ...
Geophysical Research Letters 38 (20), 2011
882011
Balanço de umidade na Amazônia e sua sensibilidade às mudanças na cobertura vegetal
FWS Correia, AO Manzi, LA Cândido, RMN Santos, T Pauliquevis
Ciência e Cultura 59 (3), 39-43, 2007
702007
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and nitrated analogs associated to particulate matter emission from a Euro V-SCR engine fuelled with diesel/biodiesel blends
GC Borillo, YS Tadano, AFL Godoi, T Pauliquevis, H Sarmiento, ...
Science of the total environment 644, 675-682, 2018
512018
Aerosol and precipitation chemistry measurements in a remote site in Central Amazonia: the role of biogenic contribution
T Pauliquevis, LL Lara, ML Antunes, P Artaxo
Atmospheric Chemistry and Physics 12 (11), 4987-5015, 2012
502012
Aerosol particles in Amazonia: their composition, role in the radiation balance, cloud formation, and nutrient cycles
P Artaxo, LV Rizzo, M Paixão, S De Lucca, PH Oliveira, LL Lara, ...
Amazonia and global change 186, 233-250, 2009
482009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20