Παρακολούθηση
Antonio Brunetti
Antonio Brunetti
University "Magna Græcia" of Catanzaro, Catanzaro, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicz.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Insulin resistance and cancer risk: an overview of the pathogenetic mechanisms
B Arcidiacono, S Iiritano, A Nocera, K Possidente, MT Nevolo, V Ventura, ...
Experimental diabetes research 2012, 2012
5172012
Gestational diabetes mellitus: an updated overview
E Chiefari, B Arcidiacono, D Foti, A Brunetti
Journal of endocrinological investigation 40 (9), 899-909, 2017
3842017
Computer vision and deep learning techniques for pedestrian detection and tracking: A survey
A Brunetti, D Buongiorno, GF Trotta, V Bevilacqua
Neurocomputing 300, 17-33, 2018
3242018
Type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease: genetic and epigenetic links
S De Rosa, B Arcidiacono, E Chiefari, A Brunetti, C Indolfi, DP Foti
Frontiers in endocrinology 9, 2, 2018
2532018
Lack of the architectural factor HMGA1 causes insulin resistance and diabetes in humans and mice
D Foti, E Chiefari, M Fedele, R Iuliano, L Brunetti, F Paonessa, ...
Nature medicine 11 (7), 765-773, 2005
2282005
Role of myogenin in myoblast differentiation and its regulation by fibroblast growth factor.
A Brunetti, ID Goldfine
Journal of Biological Chemistry 265 (11), 5960-5963, 1990
2021990
A nucleoprotein complex containing Sp1, C/EBPβ, and HMGI-Y controls human insulin receptor gene transcription
D Foti, R Iuliano, E Chiefari, A Brunetti
Molecular and cellular biology 23 (8), 2720-2732, 2003
1642003
Recent advances in the molecular genetics of type 2 diabetes mellitus
A Brunetti, E Chiefari, D Foti
World journal of diabetes 5 (2), 128, 2014
1562014
Increased expression of AP2 and Sp1 transcription factors in human thyroid tumors: a role in NIS expression regulation?
E Chiefari, A Brunetti, F Arturi, JM Bidart, D Russo, M Schlumberger, ...
BMC cancer 2 (1), 1-4, 2002
1392002
Transcriptional regulation of human insulin receptor gene by the high‐mobility group protein HMGI (Y)
A BRUNETTI, G Manfioletti, E CHIEFARI, IRAD GOLDFINE, D FOTI
The FASEB Journal 15 (2), 492-500, 2001
1282001
Increased O‐glycosylation of insulin signaling proteins results in their impaired activation and enhanced susceptibility to apoptosis in pancreatic β‐cells
C D'Alessandris, F Andreozzi, M Federici, M Cardellini, A Brunetti, ...
The FASEB journal 18 (9), 959-961, 2004
1192004
Pseudogene-mediated posttranscriptional silencing of HMGA1 can result in insulin resistance and type 2 diabetes
E Chiefari, S Iiritano, F Paonessa, I Le Pera, B Arcidiacono, M Filocamo, ...
Nature communications 1 (1), 1-7, 2010
1142010
Regulation of insulin-like growth factor (IGF) I receptor expression during muscle cell differentiation. Potential autocrine role of IGF-II.
SM Rosenthal, A Brunetti, EJ Brown, PW Mamula, ID Goldfine
The Journal of clinical investigation 87 (4), 1212-1219, 1991
1051991
Functional variants of the HMGA1 gene and type 2 diabetes mellitus
E Chiefari, S Tanyolaš, F Paonessa, CR Pullinger, C Capula, S Iiritano, ...
Jama 305 (9), 903-912, 2011
992011
Insulin receptor monoclonal antibodies that mimic insulin action without activating tyrosine kinase
DM Hawley, BA Maddux, RG Patel, KY Wong, PW Mamula, GL Firestone, ...
Journal of Biological Chemistry 264 (5), 2438-2444, 1989
961989
Mediterranean diet nutrients to turn the tide against insulin resistance and related diseases
M Mirabelli, E Chiefari, B Arcidiacono, DM Corigliano, FS Brunetti, ...
Nutrients 12 (4), 1066, 2020
912020
Effects of acute physical exercise on oxidative stress and inflammatory status in young, sedentary obese subjects
F Accattato, M Greco, SA Pullano, I Carè, AS Fiorillo, A Pujia, T Montalcini, ...
PloS one 12 (6), e0178900, 2017
912017
Prevalence and predictors of postpartum glucose intolerance in Italian women with gestational diabetes mellitus
C Capula, E Chiefari, A Vero, DP Foti, A Brunetti, R Vero
Diabetes research and clinical practice 105 (2), 223-230, 2014
912014
Fibroblast growth factor inhibits insulin-like growth factor-II (IGF-II) gene expression and increases IGF-I receptor abundance in BC3H-1 muscle cells
SM Rosenthal, EJ Brown, A Brunetti, ID Goldfine
Molecular Endocrinology 5 (5), 678-684, 1991
911991
Chronic hyperglycemia impairs insulin secretion by affecting insulin receptor expression, splicing, and signaling in RIN β‐cell line and human islets of Langerhans
ML Hribal, L Perego, S Lovari, F Andreozzi, R Menghini, C Perego, ...
The FASEB Journal 17 (10), 1340-1342, 2003
832003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20