Παρακολούθηση
Cory Champagne
Cory Champagne
NOAA Fisheries West Coast Region
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foraging behavior and success of a mesopelagic predator in the northeast Pacific Ocean: insights from a data-rich species, the northern elephant seal
PW Robinson, DP Costa, DE Crocker, JP Gallo-Reynoso, ...
PloS one 7 (5), e36728, 2012
2512012
Extreme hypoxemic tolerance and blood oxygen depletion in diving elephant seals
JU Meir, CD Champagne, DP Costa, CL Williams, PJ Ponganis
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2009
1892009
Fasting physiology of the pinnipeds: the challenges of fasting while maintaining high energy expenditure and nutrient delivery for lactation
CD Champagne, DE Crocker, MA Fowler, DS Houser
Comparative physiology of fasting, starvation, and food limitation, 309-336, 2012
872012
The effects of handling and anesthetic agents on the stress response and carbohydrate metabolism in northern elephant seals
CD Champagne, DS Houser, DP Costa, DE Crocker
PloS one 7 (5), e38442, 2012
862012
Glucose production and substrate cycle activity in a fasting adapted animal, the northern elephant seal
CD Champagne, DS Houser, DE Crocker
Journal of experimental biology 208 (5), 859-868, 2005
832005
Comprehensive endocrine response to acute stress in the bottlenose dolphin from serum, blubber, and feces
CD Champagne, NM Kellar, ML Trego, B Delehanty, R Boonstra, ...
General and comparative endocrinology 266, 178-193, 2018
782018
5′ AMP-activated protein kinase activity is increased in adipose tissue of northern elephant seal pups during prolonged fasting-induced insulin resistance
JA Viscarra, CD Champagne, DE Crocker, RM Ortiz
The Journal of endocrinology 209 (3), 317, 2011
742011
Blubber cortisol qualitatively reflects circulating cortisol concentrations in bottlenose dolphins
CD Champagne, NM Kellar, DE Crocker, SK Wasser, RK Booth, ML Trego, ...
Marine Mammal Science 33 (1), 134-153, 2017
732017
Adiposity and fat metabolism in lactating and fasting northern elephant seals
DE Crocker, CD Champagne, MA Fowler, DS Houser
Advances in nutrition 5 (1), 57-64, 2014
692014
Glucose metabolism during lactation in a fasting animal, the northern elephant seal
CD Champagne, DS Houser, DE Crocker
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2006
612006
Hormonal regulation of glucose clearance in lactating northern elephant seals (Mirounga angustirostris)
MA Fowler, CD Champagne, DS Houser, DE Crocker
Journal of Experimental Biology 211 (18), 2943-2949, 2008
562008
Lipolysis and glycerol gluconeogenesis in simultaneously fasting and lactating northern elephant seals
DS Houser, CD Champagne, DE Crocker
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2007
552007
The environment as a driver of immune and endocrine responses in dolphins (Tursiops truncatus)
PA Fair, AM Schaefer, DS Houser, GD Bossart, TA Romano, ...
PLoS One 12 (5), e0176202, 2017
532017
Blubber transcriptome response to acute stress axis activation involves transient changes in adipogenesis and lipolysis in a fasting-adapted marine mammal
JI Khudyakov, CD Champagne, LM Meneghetti, DE Crocker
Scientific Reports 7 (1), 42110, 2017
532017
Sex differences in fuel use and metabolism during development in fasting juvenile northern elephant seals
EJ Kelso, CD Champagne, MS Tift, DS Houser, DE Crocker
Journal of Experimental Biology 215 (15), 2637-2645, 2012
532012
A non-traditional model of the metabolic syndrome: the adaptive significance of insulin resistance in fasting-adapted seals
DS Houser, CD Champagne, DE Crocker
Frontiers in endocrinology 4, 164, 2013
522013
Glucose oxidation and nonoxidative glucose disposal during prolonged fasts of the northern elephant seal pup (Mirounga angustirostris)
DS Houser, DE Crocker, MS Tift, CD Champagne
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2012
432012
Gluconeogenesis is associated with high rates of tricarboxylic acid and pyruvate cycling in fasting northern elephant seals
CD Champagne, DS Houser, MA Fowler, DP Costa, DE Crocker
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 2012
402012
Decreased expression of adipose CD36 and FATP1 are associated with increased plasma non-esterified fatty acids during prolonged fasting in northern elephant seal pups (Mirounga …
JA Viscarra, JP Vázquez-Medina, R Rodriguez, CD Champagne, ...
Journal of Experimental Biology 215 (14), 2455-2464, 2012
392012
Muscle transcriptome response to ACTH administration in a free-ranging marine mammal
JI Khudyakov, CD Champagne, L Preeyanon, RM Ortiz, DE Crocker
Physiological Genomics 47 (8), 318-330, 2015
372015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20