Tumula V. K. Chaitanya
Tumula V. K. Chaitanya
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Outage-optimal power allocation for hybrid ARQ with incremental redundancy
TVK Chaitanya, EG Larsson
Wireless Communications, IEEE Transactions on 10 (7), 2069-2074, 2011
722011
Optimal Power Allocation for Hybrid ARQ with Chase Combining in i.i.d. Rayleigh Fading Channels
TVK Chaitanya, EG Larsson
IEEE Transactions on Communications, 2013
632013
Rate Maximization Based Power Allocation and Relay Selection with IRI Consideration for Two-Path AF Relaying
SH Kim, C Tumula, T Le-Ngoc, J Kim
IEEE, 2015
232015
Improving 3GPP-LTE Uplink Control Signaling Performance Using Complex-Field Coding
TVK Chaitanya, EG Larsson
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 62 (1), 161-171, 2013
212013
Energy-Efficient Adaptive Power Allocation for Incremental MIMO Systems
TVK Chaitanya, T Le-Ngoc
IEEE preprint arXiv:1503.07542, 2015
162015
Adaptive Power Allocation for HARQ with Chase Combining in Correlated Rayleigh Fading Channels
TVK Chaitanya, EG Larsson
IEEE Wireless Cimmunications Letters, 2014
132014
Superposition Modulation-Based Symmetric Relaying With Hybrid ARQ: Analysis and Optimization
TVK Chaitanya, EG Larsson
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 60 (8), 3667-3683, 2011
132011
Optimal resource allocation for IR-HARQ
TVK Chaitanya, EG Larsson
2011 IEEE Swedish Communication Technologies Workshop (Swe-CTW), 74-79, 2011
82011
Hybrid ARQ in Multicell MU-SIMO with Large-scale Antenna Arrays
SH Kim, C Tumula, T Le-Ngoc
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016
72016
Improved error protection for uplink control signaling in 3GPP-LTE via complex-field coding
TVK Chaitanya, EG Larsson, N Wiberg
Vehicular Technology Conference (VTC 2010-Spring), 2010 IEEE 71st, 1-7, 2010
72010
Constant envelope signal space diversity
TVK Chaitanya, D Danev, EG Larsson
Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2014 IEEE International …, 2014
62014
HARQ with chase-combining (HARQ-CC) for uplink transmission in large-antenna-array multicell systems
SH Kim, TVK Chaitanya, T Le-Ngoc
2016 IEEE 83rd vehicular technology conference (VTC Spring), 1-5, 2016
52016
Adaptive power allocation for chase combining HARQ based low-complexity MIMO systems
TVK Chaitanya, T Le-Ngoc
Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2015 IEEE, 771-776, 2015
42015
HARQ Systems: Resource Allocation, Feedback Error Protection, and Bits-to-Symbol Mappings
TVK Chaitanya
Ph.D. thesis, 2013
4*2013
Multiuser Bandwidth Minimization with Individual Rate Requirements for Non-orthogonal Multiple Access
K Chitti, F Rusek, C Tumula
IEEE, 2017
32017
Improving 3GPP-LTE Uplink Control Signaling by Repetition Across Frequency Bands
TVK Chaitanya, EG Larsson
Proceedings of the IEEE InternationalConference on Communications (ICC), 2013
32013
Retransmission strategies for symmetric relaying using superposition modulation
TVK Chaitanya, EG Larsson
2010 IEEE 72nd Vehicular Technology Conference-Fall, 1-5, 2010
32010
Energy-Efficient Power Allocation for HARQ Systems
TVK Chaitanya, T Le-Ngoc, EG Larsson
Handbook of Research on Next Generation Mobile Communication Systems, 179-198, 2016
22016
Precoder design for cooperative multi-user downlink MISO channels with finite side-link capacity
K Chitti, F Rusek, C Tumula
IEEE VTC, 2018
12018
Progressive hybrid precoder design for packet retransmissions in large-scale MIMO systems
TVK Chaitanya, T Le-Ngoc
2015 IEEE 26th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2015
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20