Παρακολούθηση
Rémi Servien
Rémi Servien
Researcher, INRAE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inrae.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Create, run, share, publish, and reference your LC–MS, FIA–MS, GC–MS, and NMR data analysis workflows with the Workflow4Metabolomics 3.0 Galaxy online infrastructure for …
Y Guitton, M Tremblay-Franco, G Le Corguillé, JF Martin, M Pétéra, ...
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 93, 89-101, 2017
1232017
ASICS: an automatic method for identification and quantification of metabolites in complex 1D 1H NMR spectra
PJC Tardivel, C Canlet, G Lefort, M Tremblay-Franco, L Debrauwer, ...
Metabolomics 13, 1-9, 2017
902017
ASICS: an R package for a whole analysis workflow of 1D 1H NMR spectra
G Lefort, L Liaubet, C Canlet, P Tardivel, MC Pere, H Quesnel, A Paris, ...
Bioinformatics, btz248, 2019
642019
Identification and characterization of tebuconazole transformation products in soil by combining suspect screening and molecular typology
V Storck, L Lucini, L Mamy, F Ferrari, ES Papadopoulou, S Nikolaki, ...
Environmental Pollution 208, 537-545, 2016
552016
TyPol-a new methodology for organic compounds clustering based on their molecular characteristics and environmental behavior
R Servien, L Mamy, Z Li, V Rossard, E Latrille, F Bessac, D Patureau, ...
Chemosphere 111, 613-622, 2014
302014
Unsupervised clustering of multivariate circular data
C Abraham, N Molinari, R Servien
Statistics in medicine 32 (8), 1376-1382, 2013
292013
Interpretable sparse SIR for functional data
V Picheny, R Servien, N Villa-Vialaneix
Statistics and Computing 29, 255-267, 2019
282019
Assessment of pesticides volatilization potential based on their molecular properties using the TyPol tool
L Mamy, K Bonnot, P Benoit, C Bockstaller, E Latrille, V Rossard, ...
Journal of Hazardous Materials 415, 125613, 2021
212021
Prediction of human prenatal exposure to bisphenol A and bisphenol A glucuronide from an ovine semi-physiological toxicokinetic model
G Gauderat, N Picard-Hagen, PL Toutain, R Servien, C Viguié, S Puel, ...
Scientific reports 7 (1), 15330, 2017
202017
The GMO90+ project: absence of evidence for biologically meaningful effects of genetically modified maize-based diets on wistar rats after 6-months feeding comparative trial
X Coumoul, R Servien, L Juricek, Y Kaddouch-Amar, Y Lippi, L Berthelot, ...
Toxicological Sciences 168 (2), 315-338, 2019
182019
Clustering pesticides according to their molecular properties, fate, and effects by considering additional ecotoxicological parameters in the typol method
H Traoré, O Crouzet, L Mamy, C Sireyjol, V Rossard, R Servien, E Latrille, ...
Environmental Science and Pollution Research 25, 4728-4738, 2018
182018
Categorizing chlordecone potential degradation products to explore their environmental fate
P Benoit, L Mamy, R Servien, Z Li, E Latrille, V Rossard, F Bessac, ...
Science of the total environment 574, 781-795, 2017
162017
Simple expressions of the LASSO and SLOPE estimators in low-dimension
PJC Tardivel, R Servien, D Concordet
Statistics 54 (2), 340-352, 2020
152020
The maturity in fetal pigs using a multi-fluid metabolomic approach
G Lefort, R Servien, H Quesnel, Y Billon, L Canario, N Iannuccelli, ...
Scientific reports 10, 19912, 2020
142020
Nonparametric estimation of regression level sets using kernel plug-in estimator
T Laloë, R Servien
Journal of the Korean Statistical Society 42, 301-311, 2013
142013
Joint Automatic Metabolite Identification and Quantification of a Set of 1H NMR Spectra
G Lefort, L Liaubet, N Marty-Gasset, C Canlet, N Vialaneix, R Servien
Analytical Chemistry 93 (5), 2861-2870, 2021
112021
Estimating covariate functions associated to multivariate risks: a level set approach
E Di Bernardino, T Laloë, R Servien
Metrika 78 (5), 497-526, 2015
11*2015
Estimation de la fonction de répartition: revue bibliographique
R Servien
Journal de la Société Française de Statistique 150 (2), 84-104, 2009
102009
Normalization in LCA: how to ensure consistency?
A Hélias, R Servien
The International Journal of Life Cycle Assessment 26 (6), 1117-1122, 2021
92021
Sparsest representations and approximations of an underdetermined linear system
PJC Tardivel, R Servien, D Concordet
Inverse Problems 34 (5), 055002, 2018
9*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20