Παρακολούθηση
Konstantinos C. Apostolakis
Konstantinos C. Apostolakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal affective state recognition in serious games applications
A Psaltis, K Kaza, K Stefanidis, S Thermos, KC Apostolakis, ...
2016 ieee international conference on imaging systems and techniques (ist …, 2016
412016
Multimodal student engagement recognition in prosocial games
A Psaltis, KC Apostolakis, K Dimitropoulos, P Daras
IEEE Transactions on Games 10 (3), 292-303, 2017
352017
Gaze-based relevance feedback for realizing region-based image retrieval
GT Papadopoulos, KC Apostolakis, P Daras
IEEE Transactions on Multimedia 16 (2), 440-454, 2013
352013
Body motion analysis for emotion recognition in serious games
K Kaza, A Psaltis, K Stefanidis, KC Apostolakis, S Thermos, ...
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2016
262016
RAAT-The reverie avatar authoring tool
KC Apostolakis, P Daras
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-6, 2013
242013
3D tele-immersion platform for interactive immersive experiences between remote users
N Zioulis, D Alexiadis, A Doumanoglou, G Louizis, K Apostolakis, ...
2016 IEEE International conference on image processing (ICIP), 365-369, 2016
202016
Reconstruction for 3D immersive virtual environments
DS Alexiadis, G Kordelas, KC Apostolakis, JD Agapito, JM Vegas, ...
2012 13th International Workshop on Image Analysis for Multimedia …, 2012
172012
Gamification concepts for leveraging knowledge sharing in Industry 4.0
M Tsourma, S Zikos, G Albanis, KC Apostolakis, EE Lithoxoidou, ...
International Journal of Serious Games 6 (2), 75-87, 2019
142019
Autonomous agents and avatars in REVERIE's virtual environment
F Kuijk, KC Apostolakis, P Daras, B Ravenet, H Wei, DS Monaghan
Proceedings of the 20th International Conference on 3D Web Technology, 279-287, 2015
132015
Learning prosocial skills through multiadaptive games: A case study
K Stefanidis, A Psaltis, KC Apostolakis, K Dimitropoulos, P Daras
Journal of Computers in Education 6 (1), 167-190, 2019
122019
User evaluation of industry 4.0 concepts for worker engagement
S Aromaa, M Liinasuo, E Kaasinen, M Bojko, F Schmalfuß, ...
International conference on human systems engineering and design: Future …, 2018
122018
Exploring the prosociality domains of trust and cooperation, through single and cooperative digital gameplay in Path of Trust.
KC Apostolakis, A Psaltis, K Stefanidis, K Kaza, S Thermos, ...
International journal of serious games 3 (3), 2016
122016
X-reality museums: unifying the virtual and real world towards realistic virtual museums
G Margetis, KC Apostolakis, S Ntoa, G Papagiannakis, C Stephanidis
Applied Sciences 11 (1), 338, 2020
102020
Human-centred adaptation and task distribution utilizing levels of automation
X Chen, M Bojko, R Riedel, KC Apostolakis, D Zarpalas, P Daras
IFAC-PapersOnLine 51 (11), 54-59, 2018
92018
Path of Trust: A prosocial co-op game for building up trustworthiness and teamwork
KC Apostolakis, K Kaza, A Psaltis, K Stefanidis, S Thermos, ...
International Conference on Games and Learning Alliance, 80-89, 2015
92015
Blending real with virtual in 3DLife
KC Apostolakis, DS Alexiadis, P Daras, D Monaghan, NE O'Connor, ...
2013 14th International Workshop on Image Analysis for Multimedia …, 2013
92013
Natural user interfaces for virtual character full body and facial animation in immersive virtual worlds
KC Apostolakis, P Daras
International Conference on Augmented and Virtual Reality, 371-383, 2015
82015
A framework for implicit human-centered image tagging inspired by attributed affect
KC Apostolakis, P Daras
The Visual Computer 30 (10), 1093-1106, 2014
82014
Cloud-Native 5G Infrastructure and Network Applications (NetApps) for Public Protection and Disaster Relief: The 5G-EPICENTRE Project
KC Apostolakis, G Margetis, C Stephanidis, JM Duquerrois, L Drouglazet, ...
2021 Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit …, 2021
62021
Space wars: An augmentedvr game
K Christaki, KC Apostolakis, A Doumanoglou, N Zioulis, D Zarpalas, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 566-570, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20