Παρακολούθηση
Michael Finke
Michael Finke
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα andrew.cmu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Asymptotic statistical theory of overtraining and cross-validation
S Amari, N Murata, KR Muller, M Finke, HH Yang
IEEE Transactions on Neural Networks 8 (5), 985-996, 1997
4781997
Automatic detection and application of editing patterns in draft documents
K Detlef, J Fritsch, M Finke
US Patent 7,640,158, 2009
3092009
Stochastic pronunciation modelling from hand-labelled phonetic corpora
M Riley, W Byrne, M Finke, S Khudanpur, A Ljolje, J McDonough, H Nock, ...
Speech Communication 29 (2-4), 209-224, 1999
2051999
The karlsruhe-verbmobil speech recognition engine
M Finke, P Geutner, H Hild, T Kemp, K Ries, M Westphal
1997 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1997
1831997
Automated extraction of semantic content and generation of a structured document from speech
J Fritsch, M Finke, D Koll, M Woszczyna, G Yegnanarayanan
US Patent 7,584,103, 2009
1712009
Meeting browser: Tracking and summarizing meetings
A Waibel, M Bett, M Finke, R Stiefelhagen
Proceedings of the DARPA broadcast news workshop, 281-286, 1998
1711998
JANUS-III: Speech-to-speech translation in multiple languages
A Lavie, A Waibel, L Levin, M Finke, D Gates, M Gavalda, T Zeppenfeld, ...
1997 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1997
1671997
Speaking mode dependent pronunciation modeling in large vocabulary conversational speech recognition
M Finke, A Waibel
Fifth European Conference on Speech Communication and Technology, 1997
1481997
Statistical theory of overtraining-Is cross-validation asymptotically effective?
S Amari, N Murata, KR Müller, M Finke, H Yang
Advances in neural information processing systems, 176-182, 1996
1241996
From gaze to focus of attention
R Stiefelhagen, M Finke, J Yang, A Waibel
International Conference on Advances in Visual Information Systems, 765-772, 1999
1061999
Recognition of conversational telephone speech using the Janus speech engine
T Zeppenfeld, M Finke, K Ries, M Westphal, A Waibel
1997 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1997
1011997
Document transcription system training
G Yegnanarayanan, M Finke, J Fritsch, D Koll, M Woszczyna
US Patent 8,335,688, 2012
962012
NPen/sup++: a writer independent, large vocabulary on-line cursive handwriting recognition system
S Manke, M Finke, A Waibel
Proceedings of 3rd International Conference on Document Analysis and …, 1995
831995
Modeling systematic variations in pronunciation via a language-dependent hidden speaking mode
M Ostendorf, B Byrne, M Bacchiani, M Finke, A Gunawardana, K Ross, ...
1996 LVCSR Summer Research Workshop Technical Reports 8, 111, 1996
791996
A numerical study on learning curves in stochastic multilayer feedforward networks
KR Müller, M Finke, N Murata, K Schulten, S Amari
Neural Computation 8 (5), 1085-1106, 1996
771996
Audio signal de-identification
M Finke, D Koll
US Patent 7,502,741, 2009
752009
Pronunciation modelling using a hand-labelled corpus for conversational speech recognition
W Byrne, M Finke, S Khunanpur, J McDonough, H Nock, M Riley, ...
Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 1998
701998
Adaptive vocabularies for transcribing multilingual broadcast news
P Geutner, M Finke, P Scheytt
Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 1998
641998
Wide context acoustic modeling in read vs. spontaneous speech
M Finke, I Rogina
1997 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1997
631997
Content-based audio playback emphasis
K Schubert, J Fritsch, M Finke, D Koll
US Patent 7,844,464, 2010
612010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20