Παρακολούθηση
Giuseppe Ateniese
Giuseppe Ateniese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Provable data possession at untrusted stores
G Ateniese, R Burns, R Curtmola, J Herring, L Kissner, Z Peterson, ...
Proceedings of the 14th ACM conference on Computer and communications …, 2007
35372007
Improved proxy re-encryption schemes with applications to secure distributed storage
G Ateniese, K Fu, M Green, S Hohenberger
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 9 (1), 1-30, 2006
18842006
Scalable and efficient provable data possession
G Ateniese, R Di Pietro, LV Mancini, G Tsudik
Proceedings of the 4th international conference on Security and privacy in …, 2008
15772008
A practical and provably secure coalition-resistant group signature scheme
G Ateniese, J Camenisch, M Joye, G Tsudik
Annual international cryptology conference, 255-270, 2000
12422000
Identity-based proxy re-encryption
M Green, G Ateniese
International Conference on Applied Cryptography and Network Security, 288-306, 2007
9202007
Visual cryptography for general access structures
G Ateniese, C Blundo, A De Santis, DR Stinson
Information and computation 129 (2), 86-106, 1996
8971996
Deep models under the GAN: information leakage from collaborative deep learning
B Hitaj, G Ateniese, F Perez-Cruz
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2017
7722017
MR-PDP: Multiple-replica provable data possession
R Curtmola, O Khan, R Burns, G Ateniese
2008 the 28th international conference on distributed computing systems, 411-420, 2008
6842008
Extended capabilities for visual cryptography
G Ateniese, C Blundo, A De Santis, DR Stinson
Theoretical Computer Science 250 (1-2), 143-161, 2001
5792001
Remote data checking using provable data possession
G Ateniese, R Burns, R Curtmola, J Herring, O Khan, L Kissner, ...
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 14 (1), 1-34, 2011
4942011
New multiparty authentication services and key agreement protocols
G Ateniese, M Steiner, G Tsudik
IEEE journal on selected areas in communications 18 (4), 628-639, 2000
4902000
Proofs of storage from homomorphic identification protocols
G Ateniese, S Kamara, J Katz
International conference on the theory and application of cryptology and …, 2009
4752009
VABKS: verifiable attribute-based keyword search over outsourced encrypted data
Q Zheng, S Xu, G Ateniese
IEEE INFOCOM 2014-IEEE conference on computer communications, 522-530, 2014
4372014
Identity-based remote data integrity checking with perfect data privacy preserving for cloud storage
Y Yu, MH Au, G Ateniese, X Huang, W Susilo, Y Dai, G Min
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (4), 767-778, 2016
3452016
Quasi-efficient revocation of group signatures
G Ateniese, D Song, G Tsudik
International conference on financial cryptography, 183-197, 2002
3102002
Hacking smart machines with smarter ones: How to extract meaningful data from machine learning classifiers
G Ateniese, LV Mancini, A Spognardi, A Villani, D Vitali, G Felici
International Journal of Security and Networks 10 (3), 137-150, 2015
3062015
Some open issues and new directions in group signatures
G Ateniese, G Tsudik
International Conference on Financial Cryptography, 196-211, 1999
3011999
Sanitizable signatures
G Ateniese, DH Chou, B Medeiros, G Tsudik
European Symposium on Research in Computer Security, 159-177, 2005
2992005
Redactable blockchain–or–rewriting history in bitcoin and friends
G Ateniese, B Magri, D Venturi, E Andrade
2017 IEEE European symposium on security and privacy (EuroS&P), 111-126, 2017
2982017
Remote data checking for network coding-based distributed storage systems
B Chen, R Curtmola, G Ateniese, R Burns
Proceedings of the 2010 ACM workshop on Cloud computing security workshop, 31-42, 2010
2872010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20