Παρακολούθηση
Barry Boehm
Barry Boehm
Professor of Computer Science, Industrial&Systems Engineering, & Astronautics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software engineering economics
B Barry
New York 197, 1981
12251*1981
A spiral model of software development and enhancement
BW Boehm
Computer 21 (5), 61-72, 1988
76661988
Software cost estimation with COCOMO II
BW Boehm, C Abts, AW Brown, S Chulani, BK Clark, E Horowitz, ...
Prentice Hall Press, 2009
34332009
Software risk management: principles and practices
BW Boehm
IEEE software 8 (1), 32-41, 1991
27291991
Balancing agility and discipline: A guide for the perplexed
BW Boehm, B Boehm, R Turner
Addison-Wesley Professional, 2004
22542004
TRW systems engineering and integration division. Characteristics of software quality
BW Boehm
TRW Software Series: TRW-SS, 1973
18821973
Software engineering
BW Boehm
IEEE Trans. Computers 25 (12), 1226-1241, 1976
18461976
A spiral model of software development and enhancement
B Boehm
ACM SIGSOFT Software engineering notes 11 (4), 14-24, 1986
17731986
Get ready for agile methods, with care
B Boehm
Computer 35 (1), 64-69, 2002
15612002
Defect reduction top 10 list
B Boehm, VR Basili
Computer 34 (1), 135-137, 2001
13262001
Software risk management
B Boehm
European Software Engineering Conference, 1-19, 1989
12851989
Quantitative evaluation of software quality
BW Boehm, JR Brown, M Lipow
Proceedings of the 2nd international conference on Software engineering, 592-605, 1976
12031976
Verifying and validating software requirements and design specifications
BW Boehm
IEEE software 1 (1), 75, 1984
11811984
Understanding and controlling software costs
BW Boehm, PN Papaccio
IEEE transactions on software engineering 14 (10), 1462-1477, 1988
11151988
Cost models for future software life cycle processes: COCOMO 2.0
B Boehm, B Clark, E Horowitz, C Westland, R Madachy, R Selby
Annals of software engineering 1 (1), 57-94, 1995
10481995
Management challenges to implementing agile processes in traditional development organizations
B Boehm, R Turner
IEEE software 22 (5), 30-39, 2005
9292005
Software development cost estimation approaches—A survey
B Boehm, C Abts, S Chulani
Annals of software engineering 10 (1), 177-205, 2000
8662000
A view of 20th and 21st century software engineering
B Boehm
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering, 12-29, 2006
8612006
Improving software productivity
BW Boehm
Computer 20 (09), 43-57, 1987
7461987
Theory-W software project management principles and examples
BW Boehm, R Ross
IEEE Transactions on Software Engineering 15 (7), 902-916, 1989
7121989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20