Παρακολούθηση
Kim-Manuel Klein
Kim-Manuel Klein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.uni-kiel.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Closing the gap for makespan scheduling via sparsification techniques
K Jansen, KM Klein, J Verschae
Mathematics of Operations Research 45 (4), 1371-1392, 2020
832020
An algorithmic theory of integer programming
F Eisenbrand, C Hunkenschröder, KM Klein, M Koutecký, A Levin, S Onn
arXiv preprint arXiv:1904.01361, 2019
802019
Fully dynamic bin packing revisited
S Berndt, K Jansen, KM Klein
Mathematical Programming 179 (1), 109-155, 2020
652020
Faster algorithms for integer programs with block structure
F Eisenbrand, C Hunkenschröder, KM Klein
arXiv preprint arXiv:1802.06289, 2018
622018
Empowering the configuration-IP: new PTAS results for scheduling with setup times
K Jansen, KM Klein, M Maack, M Rau
Mathematical Programming 195 (1), 367-401, 2022
572022
The many facets of upper domination
C Bazgan, L Brankovic, K Casel, H Fernau, K Jansen, KM Klein, ...
Theoretical Computer Science 717, 2-25, 2018
412018
A robust AFPTAS for online bin packing with polynomial migration
K Jansen, KM Klein
SIAM Journal on Discrete Mathematics 33 (4), 2062-2091, 2019
34*2019
About the complexity of two-stage stochastic IPs
KM Klein
International Conference on Integer Programming and Combinatorial …, 2020
262020
About the structure of the integer cone and its application to bin packing
K Jansen, KM Klein
Mathematics of Operations Research 45 (4), 1498-1511, 2020
212020
An EPTAS for machine scheduling with bag-constraints
K Grage, K Jansen, KM Klein
The 31st ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures, 135-144, 2019
202019
The double exponential runtime is tight for 2-stage stochastic ILPs
K Jansen, KM Klein, A Lassota
Mathematical Programming 197 (2), 1145-1172, 2023
152023
Upper domination: complexity and approximation
C Bazgan, L Brankovic, K Casel, H Fernau, K Jansen, KM Klein, ...
International Workshop on Combinatorial Algorithms, 241-252, 2016
142016
On the Fine-Grained Complexity of the Unbounded SubsetSum and the Frobenius Problem∗
KM Klein
Proceedings of the 2022 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms …, 2022
132022
Online strip packing with polynomial migration
K Jansen, KM Klein, M Kosche, L Ladewig
arXiv preprint arXiv:1706.04939, 2017
132017
Collapsing the tower-on the complexity of multistage stochastic ips
KM Klein, J Reuter
ACM Transactions on Algorithms, 2022
102022
New Bounds for the Vertices of the Integer Hull∗
S Berndt, K Jansen, KM Klein
Symposium on Simplicity in Algorithms (SOSA), 25-36, 2021
102021
An algorithmic theory of integer programming, 2019
F Eisenbrand, C Hunkenschröder, KM Klein, M Koutecký, A Levin, S Onn
arXiv preprint arXiv:1904.01361, 1904
101904
Algorithmic aspects of upper domination: a parameterised perspective
C Bazgan, L Brankovic, K Casel, H Fernau, K Jansen, KM Klein, ...
Algorithmic Aspects in Information and Management: 11th International …, 2016
82016
On minimizing tardy processing time, max-min skewed convolution, and triangular structured ILPs
KM Klein, A Polak, L Rohwedder
Proceedings of the 2023 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms …, 2023
72023
An algorithmic theory of integer programming. CoRR, abs/1904.01361
F Eisenbrand, C Hunkenschröder, KM Klein, M Koutecký, A Levin, S Onn
arXiv preprint arXiv:1904.01361, 2019
52019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20