Παρακολούθηση
Pericles Stavropoulos
Pericles Stavropoulos
Associate Professor of Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umsystem.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ligand-Unsupported Metal−Metal (M = Cu, Ag) Interactions between Closed-Shell d10 Trinuclear Systems
K Singh, JR Long, P Stavropoulos
Journal of the American Chemical Society 119 (12), 2942-2943, 1997
3891997
Role of Photoinduced Charge Carrier Separation Distance in Heterogeneous Photocatalysis:  Oxidative Degradation of CH3OH Vapor in Contact with Pt/TiO2 and Cofumed TiO2−Fe …
M Sadeghi, W Liu, TG Zhang, P Stavropoulos, B Levy
The Journal of Physical Chemistry 100 (50), 19466-19474, 1996
2341996
Synthesis, reactivity, and catalytic behavior of iron/zinc-containing species involved in oxidation of hydrocarbons under Gif-type conditions
B Singh, JR Long, F Fabrizi De Biani, D Gatteschi, P Stavropoulos
Journal of the American Chemical Society 119 (30), 7030-7047, 1997
1761997
The gif paradox
P Stavropoulos, R Çelenligil-Çetin, AE Tapper
Accounts of Chemical Research 34 (9), 745-752, 2001
1602001
A versatile tripodal Cu (I) reagent for C–N bond construction via nitrene-transfer chemistry: catalytic perspectives and mechanistic insights on C–H aminations/amidinations and …
V Bagchi, P Paraskevopoulou, P Das, L Chi, Q Wang, A Choudhury, ...
Journal of the American Chemical Society 136 (32), 11362-11381, 2014
1292014
Structural and reaction chemistry of nickel complexes in relation to carbon monoxide dehydrogenase: A reaction system simulating acetyl-coenzyme A synthase activity
P Stavropoulos, MC Muetterties, M Carrie, RH Holm
Journal of the American Chemical Society 113 (22), 8485-8492, 1991
1251991
Functional Aspects of Gif-Type Oxidation of Hydrocarbons Mediated by Iron Picolinate H2O2-Dependent Systems:  Evidence for the Generation of Carbon- and …
S Kiani, A Tapper, RJ Staples, P Stavropoulos
Journal of the American Chemical Society 122 (31), 7503-7517, 2000
862000
Speciation and Mechanistic Studies of Chiral Copper (I) Schiff Base Precursors Mediating Asymmetric Carbenoid Insertion Reactions of Diazoacetates into the Si− H Bond of Silanes
LA Dakin, PC Ong, JS Panek, RJ Staples, P Stavropoulos
Organometallics 19 (15), 2896-2908, 2000
862000
Polynuclear complexes of copper (I) and the 2-(3 (5)-pyrazolyl)-6-methylpyridine ligand: Structures and reactivity toward small molecules
K Singh, JR Long, P Stavropoulos
Inorganic Chemistry 37 (5), 1073-1079, 1998
811998
Synthesis, characterization, and reactivity of ferrous and ferric oxo/peroxo pivalate complexes in relation to Gif-type oxygenation of substrates
R Çelenligil-Çetin, RJ Staples, P Stavropoulos
Inorganic Chemistry 39 (25), 5838-5846, 2000
782000
Reaction sequence related to that of carbon monoxide dehydrogenase (acetyl coenzyme A synthase): thioester formation mediated at structurally defined nickel centers
P Stavropoulos, M Carrie, MC Muetterties, RH Holm
Journal of the American Chemical Society 112 (13), 5385-5387, 1990
601990
Evidence for Cu⋯ H interactions in dinuclear Cu (I) complexes of hindered hydrotris (pyrazolyl) borate ligands
S Kiani, JR Long, P Stavropoulos
Inorganica chimica acta 263 (1-2), 357-366, 1997
471997
Asymmetric C− N Bond Constructions via Crotylsilane Addition Reactions: A Stereocontrolled Route to Dipeptide Isosteres
CE Masse, BS Knight, P Stavropoulos, JS Panek
Journal of the American Chemical Society 119 (26), 6040-6047, 1997
451997
Synthesis, characterization, and reactivity of iron trisamidoamine complexes that undergo both metal-and ligand-centered oxidative transformations
R Çelenligil-Çetin, P Paraskevopoulou, R Dinda, RJ Staples, E Sinn, ...
Inorganic chemistry 47 (3), 1165-1172, 2008
412008
Comparison between Iron and Ruthenium Reagents Mediating GifIV-Type Oxygenation of Cyclohexane
SB Marr, RO Carvel, DT Richens, HJ Lee, M Lane, P Stavropoulos
Inorganic Chemistry 39 (20), 4630-4638, 2000
412000
Comparative nitrene-transfer chemistry to olefinic substrates mediated by a library of anionic Mn (II) triphenylamido-amine reagents and M (II) congeners (M= Fe, Co, Ni …
V Bagchi, A Kalra, P Das, P Paraskevopoulou, S Gorla, L Ai, Q Wang, ...
ACS Catalysis 8 (10), 9183-9206, 2018
402018
Catalytic selective oxidation of benzyl alcohols to aldehydes with rhenium complexes
P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, S Koinis, P Stavropoulos, K Mertis
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 240 (1-2), 27-32, 2005
402005
Oxygenation of Hydrocarbons Mediated by Mixed‐Valent Basic Iron Trifluoroacetate and Valence‐Separated Component Species under Gif‐Type Conditions Involves Carbon‐and Oxygen …
AE Tapper, JR Long, RJ Staples, P Stavropoulos
Angewandte Chemie 112 (13), 2433-2436, 2000
402000
On the reduction of basic iron acetate: Isolation of ferrous species mediating gif-type oxidation of hydrocarbons
B Singh, JR Long, GC Papaefthymiou, P Stavropoulos
Journal of the American Chemical Society 118 (24), 5824-5825, 1996
391996
G.; B. Hussain, M. Motevalli and MB Hursthouse
P Stavropoulos, PD Savage, RP Tooze, G Wilkinson
J. Chem. Soc., Dalton Trans 557, 1987
341987
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20