Παρακολούθηση
Vayia Xanthopoulou
Vayia Xanthopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Critical assessment of chromatic index in archaeological ceramics by Munsell and RGB: novel contribution to characterization and provenance studies
M Bratitsi, I Liritzis, A Vafiadou, V Xanthopoulou, E Palamara, I Iliopoulos, ...
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 18 (2), 175-175, 2018
332018
Characterization and provenance of ceramic artifacts and local clays from Late Mycenaean Kastrouli (Greece) by means of p-XRF screening and statistical analysis
I Liritzis, V Xanthopoulou, E Palamara, I Papageorgiou, I Iliopoulos, ...
Journal of Cultural Heritage, 2020
322020
An innovative experimental petrographic study of concrete produced by animal bones and human hair fibers
P Petrounias, A Rogkala, PP Giannakopoulou, P Lampropoulou, ...
Sustainability 13 (14), 8107, 2021
242021
Daraki-Chattan rock art constrained OSL chronology and multianalytical techniques: a first pilot investigation
I Liritzis, RG Bednarik, G Kumar, G Polymeris, I Iliopoulos, ...
Journal of Cultural Heritage 37, 29-43, 2019
212019
CHARACTERIZATION TECHNIQUES OF CLAYS FOR THE ARCHAEOMETRIC STUDY OF ANCIENT CERAMICS: A REVIEW
V Xanthopoulou, I Iliopoulos, I Liritzis
Scientific Culture 6 (2), 2020
172020
A petrographic assessment of houseware and storage pithoi in the Early Helladic settlement of Helike, Achaea, Greece
I Iliopoulos, V Xanthopoulou, P Tsolis-Katagas
Helike IV, Protohelladika: Helike and Aigialeia, The Southern Greek Mainland …, 2011
172011
Mineralogical and Microstructure Analysis for Characterization and Provenance of Ceramic Artifacts from Late Helladic Kastrouli Settlement, Delphi (Central Greece)
V Xanthopoulou, I Iliopoulos, I Liritzis
Geosciences 11 (1), 2021
102021
Craftsmanship of big storage pithoi in the Early Helladic settlement of Helike, Achaea
D Katsonopoulou, I Iliopoulos, S Katsarou, V Xanthopoulou, ...
Proceedings of the th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, 2016
102016
Assessment of clayey raw material suitability for ceramic production in Northern Peloponnese: an archaeometric approach
V Xanthopoulou
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας …, 2019
72019
Assessment of clayey raw material suitability for ceramic production, in the Northern Peloponnese, Greece
V Xanthopoulou, I Iliopoulos, P Avramidis
Archaeological and Anthropological Sciences, 2021
62021
NOVEL ARCHAEOMETRICAL AND HISTORICAL TRANSDISCIPLINARY INVESTIGATION OF EARLY 19th CENTURY HELLENIC MANUSCRIPT REGARDING INITIATION TO SECRET “PHILIKE HETAIREIA
I Liritzis, I Iliopoulos, I Andronache, M Kokkaliari, V Xanthopoulou
52023
Standardized patterns in the ceramic craft at Early Bronze Age Helike, Achaea, Greece
V Xanthopoulou, I Iliopoulos, D Katsonopoulou, S Katsarou
10.1007/s12520-022-01621-3, 2022
22022
The contribution of Visible Near Infrared Reflectance spectroscopy to colour determination: the case of the experimental ceramic briquettes
G Karountzou, V Xanthopoulou, I Iliopoulos
5th International Congress of the Geological Society of Greece Athens, 22-24, 2019
22019
Determination of all the Physicochemical, Mineralogical, and Sedimentological Required Parameters of Mud Deposits in the Direction of Their use for Pelotherapy, in Kefalonia …
B N, B C, P P, K A, D N, Z P, A D, I G, Z E, I I, X V, Z TZ, Z A
Annas of Materials Science and Engineering, 2024
2024
LUMINESCENCE DATING OF LIMESTONE WALLS AND POTTERY FROM ITHACA (SCHOOL OF HOMER); FIRST AGES
V Liritzis, I. , Vafiadou, A. , Polymeris, G.S. , Kitis, G. , Iliopoulos, I ...
DOI: 10.5281/zenodo.10622009, 2024
2024
AN OVERVIEW OF THE CLAYEY RESOURCES FROM THE NORTHERN PELOPONNESE AN EXPERIMENTAL APPROACH
V Xanthopoulou, I Iliopoulos
INTERPRETING THE POTTERY RECORD FROM GEOMETRIC AND ARCHAIC SANCTUARIES IN …, 2024
2024
Constraining the minimum age of Daraki-Chattan rock art in India by OSL dating and petrographic analyses
GS Polymeris, I Liritzis, I Iliopoulos, V Xanthopoulou, RG Bednarik, ...
Quaternary Geochronology 78, 101472, 2023
2023
An Insight into the Suitability of Clayey Raw Materials: The Ceramic Provinces of the Northern Peloponnese and South Epirus, Greece. Buildings 2023, 13, 473
V Xanthopoulou, I Iliopoulos
2023
Assessment of Clayey Raw Materials from the Argillic Alteration Zones from Sappes Area, Thrace, Northern Greece in Ceramic Production
E Koutsopoulou, I Marantos, V Xanthopoulou, N Xirokostas, I Iliopoulos
10.3390/materproc2021005114, 2022
2022
Characterization of Siliceous Nodules in Western Kefalonia Ιsland Greece: An Initial Approach to Their Formation and Diagenetic Characteristics
L Parasekevi, X Vayia, WK Małgorzata, P Petros, Z Elena, I George, ...
https://www.mdpi.com/1451432, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20