Παρακολούθηση
Mohammad Khaled Shakfa
Mohammad Khaled Shakfa
Assistant Professor, Khalifa University, Abu Dhabi, UAE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ku.ac.ae - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unambiguously enhanced ultraviolet luminescence of AlGaN wavy quantum well structures grown on large misoriented sapphire substrate
H Sun, S Mitra, RC Subedi, Y Zhang, W Guo, J Ye, MK Shakfa, TK Ng, ...
Advanced Functional Materials 29 (48), 1905445, 2019
1422019
Molecular properties of liquid crystals in the terahertz frequency range
N Vieweg, C Jansen, MK Shakfa, M Scheller, N Krumbholz, R Wilk, ...
Optics express 18 (6), 6097-6107, 2010
1112010
THz properties of nematic liquid crystals
N Vieweg, MK Shakfa, B Scherger, M Mikulics, M Koch
Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 31, 1312-1320, 2010
802010
Surface-passivated AlGaN nanowires for enhanced luminescence of ultraviolet light emitting diodes
H Sun, MK Shakfa, MM Muhammed, B Janjua, KH Li, R Lin, TK Ng, ...
Acs Photonics 5 (3), 964-970, 2017
762017
Introducing terahertz technology into plant biology: A novel method to monitor changes in leaf water status
B Breitenstein, M Scheller, MK Shakfa, T Kinder, T Müller-Wirts, M Koch, ...
Journal of Applied Botany and Food Quality 84 (2), 158, 2012
702012
BL037: A nematic mixture with high terahertz birefringence
N Vieweg, MK Shakfa, M Koch
Optics Communications 284 (7), 1887-1889, 2011
702011
Review of nanophotonics approaches using nanostructures and nanofabrication for III-nitrides ultraviolet-photonic devices
MS Alias, M Tangi, JA Holguin-Lerma, E Stegenburgs, AA Alatawi, I Ashry, ...
Journal of Nanophotonics 12 (4), 043508-043508, 2018
622018
Graded-index separate confinement heterostructure AlGaN nanowires: toward ultraviolet laser diodes implementation
H Sun, D Priante, JW Min, RC Subedi, MK Shakfa, Z Ren, KH Li, R Lin, ...
ACS Photonics 5 (8), 3305-3314, 2018
612018
Terahertz Radiation at 0.380 THz and 2.520 THz Does Not Lead to DNA Damage in Skin Cells In Vitro
H Hintzsche, C Jastrow, B Heinen, K Baaske, T Kleine-Ostmann, ...
Radiation Research 179 (1), 38-45, 2013
602013
Industrial applications of THz systems
S Wietzke, C Jansen, C Jördens, N Krumbholz, N Vieweg, M Scheller, ...
International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2009 …, 2009
572009
Self-mode-locked quantum-dot vertical-external-cavity surface-emitting laser
M Gaafar, D Al Nakdali, C Möller, KA Fedorova, M Wichmann, MK Shakfa, ...
Optics letters 39 (15), 4623-4626, 2014
492014
Quantitative study of localization effects and recombination dynamics in GaAsBi/GaAs single quantum wells
MK Shakfa, D Kalincev, X Lu, SR Johnson, DA Beaton, T Tiedje, ...
Journal of Applied Physics 114 (16), 2013
392013
Evolution of multi-mode operation in vertical-external-cavity surface-emitting lasers
M Wichmann, MK Shakfa, F Zhang, B Heinen, M Scheller, A Rahimi-Iman, ...
Optics Express 21 (26), 31940-31950, 2013
362013
Compact diode-laser-based system for continuous-wave and quasi-time-domain terahertz spectroscopy
C Brenner, M Hofmann, M Scheller, MK Shakfa, M Koch, IC Mayorga, ...
Optics letters 35 (23), 3859-3861, 2010
362010
Type-I band alignment at MoS2/In0. 15Al0. 85N lattice matched heterojunction and realization of MoS2 quantum well
M Tangi, P Mishra, MY Li, MK Shakfa, DH Anjum, MN Hedhili, TK Ng, ...
Applied Physics Letters 111 (9), 2017
312017
Observation of piezotronic and piezo-phototronic effects in n-InGaN nanowires/Ti grown by molecular beam epitaxy
M Tangi, JW Min, D Priante, RC Subedi, DH Anjum, A Prabaswara, ...
Nano Energy 54, 264-271, 2018
262018
High-Power Quantum-Dot Vertical-External-Cavity Surface-Emitting Laser Exceeding 8 W
D Al Nakdali, MK Shakfa, M Gaafar, M Butkus, KA Fedorova, M Zulonas, ...
IEEE Photonics Technology Letters 26 (15), 1561 - 1564, 2014
252014
Time-dynamics of the two-color emission from vertical-external-cavity surface-emitting lasers
A Chernikov, M Wichmann, MK Shakfa, M Scheller, JV Moloney, SW Koch, ...
Applied Physics Letters 100 (4), 2012
252012
Quantified hole concentration in AlGaN nanowires for high-performance ultraviolet emitters
C Zhao, M Ebaid, H Zhang, D Priante, B Janjua, D Zhang, N Wei, ...
Nanoscale 10 (34), 15980-15988, 2018
242018
Thermal quenching of photoluminescence in Ga (AsBi)
MK Shakfa, M Wiemer, P Ludewig, K Jandieri, K Volz, W Stolz, ...
Journal of Applied Physics 117 (2), 2015
242015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20