Παρακολούθηση
Dustin Lange
Dustin Lange
IvyCheck
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ivycheck.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automating large-scale data quality verification
S Schelter, D Lange, P Schmidt, M Celikel, F Biessmann, A Grafberger
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (12), 1781-1794, 2018
2352018
Probabilistic demand forecasting at scale
JH Böse, V Flunkert, J Gasthaus, T Januschowski, D Lange, D Salinas, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (12), 1694-1705, 2017
1562017
DataWig: Missing value imputation for tables
F Biessmann, T Rukat, P Schmidt, P Naidu, S Schelter, A Taptunov, ...
Journal of Machine Learning Research 20 (175), 1-6, 2019
1092019
" Deep" Learning for Missing Value Imputationin Tables with Non-numerical Data
F Biessmann, D Salinas, S Schelter, P Schmidt, D Lange
Proceedings of the 27th ACM international conference on information and …, 2018
902018
Extracting structured information from Wikipedia articles to populate infoboxes
D Lange, C Böhm, F Naumann
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
892010
Cross-lingual entity matching and infobox alignment in Wikipedia
D Rinser, D Lange, F Naumann
Information Systems 38 (6), 887-907, 2013
682013
Efficient similarity search in very large string sets
D Fenz, D Lange, A Rheinländer, F Naumann, U Leser
Scientific and Statistical Database Management: 24th International …, 2012
352012
Automated data validation in machine learning systems
F Biessmann, J Golebiowski, T Rukat, D Lange, P Schmidt
272021
Unit testing data with deequ
S Schelter, F Biessmann, D Lange, T Rukat, P Schmidt, S Seufert, ...
Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data, 1993 …, 2019
212019
Reach for gold: An annealing standard to evaluate duplicate detection results
T Vogel, A Heise, U Draisbach, D Lange, F Naumann
Journal of Data and Information Quality (JDIQ) 5 (1-2), 1-25, 2014
212014
Deequ-data quality validation for machine learning pipelines
S Schelter, P Schmidt, T Rukat, M Kiessling, A Taptunov, F Biessmann, ...
202018
Differential data quality verification on partitioned data
S Schelter, S Grafberger, P Schmidt, T Rukat, M Kiessling, A Taptunov, ...
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1940-1945, 2019
192019
Efficient Similarity Search: Arbitrary Similarity Measures, Arbitrary Composition
D Lange, F Naumann
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
192011
Frequency-aware similarity measures: why Arnold Schwarzenegger is always a duplicate
D Lange, F Naumann
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
152011
Towards automated data quality management for machine learning
T Rukat, D Lange, S Schelter, F Biessmann
ML Ops Work. Conf. Mach. Learn. Syst, 1-3, 2020
122020
Towards automated ml model monitoring: Measure, improve and quantify data quality
T Rukat, D Lange, S Schelter, F Biessmann
82020
An interpretable latent variable model for attribute applicability in the amazon catalogue
T Rukat, D Lange, C Archambeau
arXiv preprint arXiv:1712.00126, 2017
52017
Cost-aware query planning for similarity search
D Lange, F Naumann
Information Systems 38 (4), 455-469, 2013
52013
Effective and efficient similarity search in databases
D Lange
Universitätsbibliothek der Universität Potsdam, 2013
22013
Scalable similarity search with dynamic similarity measures
M Köppelmann, D Lange, C Lehmann, M Marszalkowski, F Naumann, ...
Proceedings on the International Workshop on Ranking in Database, 2012
22012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20