Παρακολούθηση
Soon Xin Ng (Michael)
Soon Xin Ng (Michael)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ecs.soton.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quadrature amplitude modulation: From basics to adaptive trellis-coded, turbo-equalised and space-time coded OFDM, CDMA and MC-CDMA systems
L Hanzo, SX Ng, WT Webb, T Keller
IEEE Press-John Wiley, 2004
5392004
Turbo coding, turbo equalisation and space-time coding: EXIT-chart-aided near-capacity designs for wireless channels
L Hanzo, TH Liew, BL Yeap, RYS Tee, SX Ng
John Wiley & Sons, 2011
2412011
On the MIMO channel capacity of multidimensional signal sets
SX Ng, L Hanzo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 55 (2), 528-536, 2006
2182006
The evolution of quantum key distribution networks: On the road to the qinternet
Y Cao, Y Zhao, Q Wang, J Zhang, SX Ng, L Hanzo
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24 (2), 839-894, 2022
2062022
Satellite-based continuous-variable quantum communications: State-of-the-art and a predictive outlook
N Hosseinidehaj, Z Babar, R Malaney, SX Ng, L Hanzo
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (1), 881-919, 2018
1712018
Cross-layer aided energy-efficient routing design for ad hoc networks
J Zuo, C Dong, SX Ng, LL Yang, L Hanzo
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (3), 1214-1238, 2015
1522015
Cooperative overlay spectrum access in cognitive radio networks
W Liang, SX Ng, L Hanzo
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (3), 1924-1944, 2017
1392017
Reduced-complexity coherent versus non-coherent QAM-aided space-time shift keying
S Sugiura, C Xu, SX Ng, L Hanzo
IEEE Transactions on communications 59 (11), 3090-3101, 2011
1392011
Efficient computation of EXIT functions for nonbinary iterative decoding
J Kliewer, SX Ng, L Hanzo
IEEE Transactions on Communications 54 (12), 2133-2136, 2006
1342006
Quantum search algorithms for wireless communications
P Botsinis, D Alanis, Z Babar, HV Nguyen, D Chandra, SX Ng, L Hanzo
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (2), 1209-1242, 2018
1222018
Fifteen years of quantum LDPC coding and improved decoding strategies
Z Babar, P Botsinis, D Alanis, SX Ng, L Hanzo
iEEE Access 3, 2492-2519, 2015
1032015
Quantum search algorithms, quantum wireless, and a low-complexity maximum likelihood iterative quantum multi-user detector design
P Botsinis, SX Ng, L Hanzo
IEEE access 1, 94-122, 2013
892013
Spatial modulation and space-time shift keying: Optimal performance at a reduced detection complexity
C Xu, S Sugiura, SX Ng, L Hanzo
IEEE Transactions on Communications 61 (1), 206-216, 2012
892012
Hybrid precoding for wideband millimeter wave MIMO systems in the face of beam squint
Y Chen, Y Xiong, D Chen, T Jiang, SX Ng, L Hanzo
IEEE transactions on wireless communications 20 (3), 1847-1860, 2020
822020
Cross-layer aided energy-efficient opportunistic routing in ad hoc networks
J Zuo, C Dong, HV Nguyen, SX Ng, LL Yang, L Hanzo
IEEE Transactions on Communications 62 (2), 522-535, 2014
802014
Two decades of MIMO design tradeoffs and reduced-complexity MIMO detection in near-capacity systems
C Xu, S Sugiura, SX Ng, P Zhang, L Wang, L Hanzo
IEEE Access 5, 18564-18632, 2017
782017
On the performance and complexity of irregular variable length codes for near-capacity joint source and channel coding
RG Maunder, J Wang, SX Ng, LL Yang, L Hanzo
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (4), 1338-1347, 2008
742008
Duality of quantum and classical error correction codes: Design principles and examples
Z Babar, D Chandra, HV Nguyen, P Botsinis, D Alanis, SX Ng, L Hanzo
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (1), 970-1010, 2018
712018
Hybrid iterative multiuser detection for channel coded space division multiple access OFDM systems
M Jiang, SX Ng, L Hanzo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 55 (1), 115-127, 2006
702006
EXIT-chart-aided near-capacity quantum turbo code design
Z Babar, SX Ng, L Hanzo
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (3), 866-875, 2014
662014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20